Költségvetések, beiratkozás, nyári nyitvatartás


A kihirdetett veszélyhelyzetben nincs lehetőség a társulási tanácsok összehívására, hatáskörüket a katasztrófavédelmi törvény alapján az elnök gyakorolja, aki döntéseit a tanácstagok véleményének, javaslatainak figyelembevételével hozta meg.


Elfogadásra került a Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2021. költségvetése, melyben célul tűzték ki – a társult önkormányzatok költségvetési pozícióját, lehetőségeit figyelembe véve – a társulás által felvállalt feladatok megfelelő színvonalon történő ellátását. Az önkormányzati társulás idei költségvetése 218 millió forintban, az általa fenntartott intézmény, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ költségvetése pedig 197 millió forintban került megállapításra.


A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására is sor került, melyre azért volt szükség, mert az intézményben foglalkoztatott védőnők közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 1-jétől egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át.


Több döntés született a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsához kapcsolódóan is. Az óvodatársulás költségvetése 257 millió forinttal, az általa fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde költségvetése valamivel több, mint 256 millió forinttal került elfogadásra.


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2021–2022-es nevelési-gondozási évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról is döntés született. A bázisintézménybe május 13-án, 14-én és 17-én 6.30-17.00 óráig, a lókúti és a borzavári tagintézménybe egyformán május 14-én és 17-én 7.00-16.00 óráig írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét.


A Zirc és Lókút Óvodatársulás fenntartásában lévő óvodák, illetve a zirci bölcsőde nyári nyitvatartásának meghatározásáról is döntés született, melyet alábbi táblázatunk szemléltet.


A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bázis- és tagintézményeinek

2021. évi nyári nyitvatartása:

Bázisintézmény óvoda (Zirc)

06.01-től 07.23-ig nyitva

07.26-tól 08.20-ig zárva

08.23-tól 08.31-ig nyitva

Bázisintézmény bölcsőde

06.01-től 08.06-ig nyitva

08.09-től 08.20-ig zárva

08.23-tól 08.31-ig nyitva

Lókúti óvoda

06.01-től 06.11-ig nyitva

06.14-től 07.16-ig zárva

07.19-től 08.31-ig nyitva

Borzavári Manókert Óvoda

06.01-től 07.09-ig nyitva

07.12-től 08.13-ig zárva

08.16-tól 08.31-ig nyitva


Kelemen Gábor