A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Költségvetés, orvosi ügyelet, közbiztonsági helyzet


A 2022. évi költségvetésről, a Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátásáról is döntött a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén és a közbiztonsági helyzetről tartott tájékoztató is elfogadásra került.


Az első napirend keretében Róka Attila rendőr alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének őrsparancsnoka a Zirci Járás közbiztonsági helyzetéről adott tájékoztatót a társulási tanács részére.

Ottó Péter elnök köszöntötte az előadót és gratulált az eddig megbízott őrsparancsnoknak a kinevezéséhez és az alezredesi rangjának elnyeréséhez.


Róka Attila stabilnak nevezte a Zirci Rendőrőrs illetékességi területének közbiztonsági helyzetét, mint mondta, nem jellemzőek a településekre vonatkozóan kirívóan közösségellenes, erőszakos vagy sorozat jellegű bűncselekmény elkövetések. Ez meglátása szerint annak is köszönhető, hogy rendőrei hiánytalanul végrehajtották a központilag, területileg, illetve helyi szinten elrendelt akciókat, fokozott ellenőrzéseket, szorosan együttműködve az önkormányzatokkal, polgárőrséggel, társszervekkel.

Róka Attila rendőr alezredes, őrsparancsnok tájékoztatója a Zirci Járás közbiztonsági helyzetéről


Beszélt arról is, hogy a járványhelyzet többletfeladatot generált az egyenruhásoknak, azonban ennek ellenére évről évre csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma, s arra törekszenek, hogy ez a jövőben is így maradhasson. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a bűnmegelőzés nemcsak rendőrségi feladat, hanem társadalmi érdek, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává.


A vagyon elleni jogsértések számában szintén csökkenés figyelhető meg. Az előadásban szó esett a járás közlekedésbiztonsági helyzetéről is, melyet alapvetően a 82-es főút forgalma határoz meg. Róka Attila őrsparancsnok elmondta, a rendszeres rendőri intézkedések ellenére két halálos kimenetelű közlekedési baleset történt az elmúlt évben. Mindkettő a nyárutó időszakához köthető, s mindkét esetben motorkerékpár-vezető vesztette életét, akik nem az útviszonyoknak, illetve egyéb körülményeknek megfelelően közlekedtek. Az ittas vezetők kiszűrésének fontosságára is kitért az előadó.


Végül köszönetét fejezte ki a támogatásért, amit kapott a rendőrőrs az elmúlt időszakban.


A Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 2022. február 1. napjától a Központi Orvosi Ügyelet ellátása a betegforgalom által kevésbé terhelt időszakokban orvosi készenlét mellett, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendeletben meghatározottaknak megfelelően mentőtiszt és okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló bevonásával is ellátható legyen.


Dr. Palicsek Zoltán ügyeletvezető orvos szóbeli kiegészítésben elmondta, az elmúlt időszakban kevesen maradtak az orvosi ügyelet ellátására, ami jelentősen megnövelte az abban részt vállaló orvosok terheit. Ezért kérelmezték a fenntartó felé, hogy

a biztonságos ellátás és a terhek csökkentése érdekében külső dolgozók is bevonásra kerülhessenek az orvosi ügyeletbe, akik a betegforgalom által kevésbé terhelt időszakban látnák el a feladatot, míg a hétköznapi, legnagyobb forgalmú időszakban továbbra is a háziorvosok ügyelnének.


Az ügyeleti feladatellátásban közreműködők óradíjainak 25-30 százalékos emeléséről is döntés született.


Megoldást jelenthet külső szolgáltató bevonása is a feladatellátásba, ezzel kapcsolatban közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásáról döntöttek.

A társulási tanács a Központi Orvosi Ügyelet ellátásával kapcsolatos döntéseket is meghozott

A Zirci Járás Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetését is elfogadták a tanácstagok 254 460 587 forint összegben.


Ezt követően Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is ülést tartott, az idei költségvetésről döntöttek, melyet 295 658 993 forint összegben fogadtak el a tanácstagok.


Kelemen Gábor