Költségvetés, közlekedésfejlesztés, ösztöndíjak


Beszámoló az elmúlt időszak polgármesteri döntéseirőlA kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét a polgármester gyakorolja, aki döntéseit a képviselők véleményének, javaslatainak figyelembevételével hozta meg.Elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költségvetése, melynek összege 2 444 108 140 forint. „A működtetési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása biztosított. A költségvetés felhalmozási oldalát tekintve nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a pályázati forrásokból megvalósítandó fejlesztések száma, nagysága és a megvalósítás feszített üteme nagyfokú fegyelmet követel” – olvashatjuk a költségvetésről szóló rendeletben.


A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” projekt keretében a buszöböl és gyalogátkelőhelyek kivitelezésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás dokumentációjának jóváhagyására is sor került. Az eljárást két részfeladatra bontotta az önkormányzat, az első a Deák F. u. 59. szám előtti autóbuszmegálló helyén autóbuszöböl és a hozzá tartozó gyalogos felület kialakítását, a meglévő aránytalanul széles útcsatlakozás autóbuszöböl felőli részének elbontását, rendezését, valamint az új peronhoz kapcsolódó új járda építését célozza. A második rész a gyalogátkelőhelyek kiépítését tartalmazza járdacsatlakozásokkal a Kossuth utcai benzinkút mellett és a Bagolyvár előtt, valamint a Köztársaság u. 7. szám előtt. A közlekedésfejlesztési projekt több elemből áll, a Zirc és Kardosrét közötti kerékpárút, az Alkotmány utca felújítása, valamint az autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épülete már elkészült.Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2020. évi projekt keretében megvalósuló Liszt Ferenc, Berek, Boksa és Eötvös Károly utcák burkolatának aszfaltos felújítására vonatkozóan a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására került sor.Közútkarbantartó eszköz beszerzésére irányuló pályázat benyújtásáról is döntés született a „Bakonyért” Egyesület illetékességi területén érvényes „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra. Az igényelt támogatás összege három millió forint, melyhez közel egymillió forint önrészt biztosít az önkormányzat.Arról már hírt adtunk korábban, hogy sor került Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja első félévi kiírására benyújtott pályázatok elbírálására. Összesen 34 diák részesül ösztöndíjban, ők: Ábrahám Gábor Zoltán, Balogh Péter Dániel, Berkes Mihály, Biber Cintia, Bittmann Marcell, Dobos Gergely Csanád, Fazekas Ármin, Francsics Fanni, Gurdon László, Győrffy Zsófia, Hamvasi Gréta Virág, Helt Gergő, Kapitány Dorottya, Klein Vivien, Kondora Bernát, Kovács Blanka, Kovács Dorottya, Kovács Laura, Kovács Luca, Lajtafalvi Eszter, Lekrinszky Anett, Majer Szabolcs, Mészáros András Bálint, Molnár Petra, Oláh Lili, Palánkai Tünde Orsolya, Rátódi Ildikó Katalin, Skobrák Vivien Anasztázia, Sömjén Máté, Szilágyi Zalán, Tokár Péter István, Tribel András, Vajcs Luca, Vintze Regina. Az ösztöndíj havi tízezer forintot jelent a második tanulmányi félévre, és azon zirci diákok nyerhették el, akik az ezt megelőző félévben legalább 4,7-es tanulmányi átlagot értek el. Az első félévi ösztöndíjak átadására rendre a március tizenötödikei ünnepség keretében szokott sor kerülni, azonban ennek megtartására most nincs lehetőség, így postán kapják meg a fiatalok az oklevelet.


Gratulálunk az ösztöndíjasoknak, és valamennyi kiváló tanulmányi eredményű zirci fiatalnak! Méltán büszkék rájuk a szüleik, régi és mostani iskolájuk és természetesen Zirc városa.

Kelemen Gábor