A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Költségvetés és pályázat került mindkét társulás elé


A 2020. évi költségvetés módosításáról és pályázat benyújtásáról döntött a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa júliusi rendkívüli ülésén. Hasonló jellegű előterjesztések képezték a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsának napirendjét is.


Elfogadta a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2020. évi költségvetésről szóló határozat módosítását.

A társulás és az általa fenntartott intézmény előirányzatai is korrigálásra kerültek, melyek oka nagy részben az állami támogatásokkal, illetve a 2019. évi jóváhagyott maradvány előirányzatosításával kapcsolatos. Az intézményi működési bevételek előirányzata nem került korrigálásra. A társulás összevont költségvetési főösszege 19 604 000 forinttal került megemelésre, így az végül 216 505 000 forintban rögzült.


A tanács támogatta az általa fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ pályázatának beadását a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására, amely a 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra szólna. Az intézmény jelenlegi foglalkoztatási rendszerében 19 fő vesz részt, képességeikhez mérten napi 1-4 órában. A foglalkoztatásba olyan ellátottak vonhatók be, akik igénybe veszik a támogató szolgálat, a közösségi ellátás, illetve a fogyatékos vagy pszichiátriai nappali intézmény szolgáltatásait.

A társult önkormányzatok egyhangúlag támogatták a költségvetés módosítását és a pályázat benyújtását

A Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is rendkívüli ülést tartott.

A három települési önkormányzat – Zirc, Borzavár, Lókút – alkotta társulás idei költségvetésében szintén módosításra volt szükség. Előirányzatosításra kerültek az óvodatársulást megillető, elsődlegesen Zirc Városi Önkormányzatnál jelentkező állami támogatások. A bevételi főösszeget emeli a 2019. évi költségvetési maradvány, mely teljes egészében működési célú. A járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek következtében a nem kötelező jellegű kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok zárolásra, szükség esetén elvonásra kerültek.


Az óvodatársulás tanácsa arról is döntött, hogy hozzájárul Lókút Község Önkormányzatának a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Óvodaépület felújítása” című pályázatban történő részvételéhez. A tervezett fejlesztés célja a Lókút, Bem u. 75. szám alatti óvodaépület fűtési rendszerének korszerűsítése, illetve az épület projektarányos akadálymentesítése.


Kelemen Gábor