A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Költségvetés: előtérben a fejlesztések


2 747 590 000 forint összegben elfogadásra került Zirc Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése a képviselő-testület februári rendes ülésén.


A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert 1 312 288 306 forint összegű pályázati támogatás következtében már tavaly nagymértékben megemelkedett a városi büdzsé. Az idei működési költségvetés 979 880 000 forint, a felhalmozási költségvetés tervezett kiadási oldala pedig 1 750 699 000 forint. – A számokból és az arányokból is lehet látni, hogy ebben az évben az elnyert uniós projektek megvalósítási feladata lesz a legjelentősebb a költségvetés szempontjából is – fűzte hozzá Ottó Péter polgármester.


"ebben az évben az elnyert uniós projektek megvalósítási feladata lesz a legjelentősebb a költségvetés szempontjából is"


Sor került a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálására is. A képviselő-testület döntött, hogy további öt évre Bieberné Réz Ágnest bízza meg ezen intézmény vezetői feladatainak ellátásával.

Dr. Kovács László, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elnöke arról adott tájékoztatást, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének mind a polgármester, mind a képviselők határidőre eleget tettek.



Az út- és járdafelújítások műszaki tartalma is meghatározásra került a képviselő-testület ülésén. Mint arról már korábban hírt adtunk, Zirc Városi Önkormányzat 75 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült a kormányzattól. A megítélt támogatás terhére a következő utcák felújítását tervezi az önkormányzat: Som utca, az Eötvös utca Szikla és Som utcák közötti szakasza, a Semmelweis utca a Kodály utca és Berek utca között, a Tölgyfa utca Semmelweis és Boksa utcák közötti szakasza. Járdák: a Deák Ferenc utcában a pékségtől a Táncsics utcáig, a Borzavári utcában a Táncsics utcától a temető bejáratáig, a Deák Ferenc utca keleti oldalán, a 40 lakástól az ÁFÉSZ parkolóig, a Rákóczi tér 40 lakás előtti szakaszán, illetve a Köztársaság utcában az Alkotmány és Fáy András utcák között. Az útfelújításnál opcionális szakaszként bekerült az Üdülő utca Szeptember 6. és Zrínyi utcák közötti szakasza és a Zrínyi utca Üdülő és Deák Ferenc utcák közötti szakasza. Járdafelújításnál az Üdülő utca Szeptember 6. és Zrínyi utcák közötti szakasza. Az Üdülő utca felújítását a Szeptember 6. utcáig egy másik pályázat keretében végzi el az önkormányzat. A képviselő-testület arról is döntött, hogy az elkészített tervek alapján a további szakaszok felújítását a későbbiekben a célra rendelkezésre álló források ismeretében, ütemezetten megvalósítja.


pályázati támogatásból út- és járdafelújítások valósulnak meg, játszótér-felújítás a terv


LEADER-felhívásra történő pályázat benyújtásáról is döntés született, melynek célja a Cigánydombi játszótér felújítása. Az igényelt támogatás összege 3 millió forint, melyhez 25 százalék önerőt biztosít az önkormányzat. A játszótér felújítására korábban közösségi kezdeményezést is indított a város, az erre a célra felajánlott támogatásokat elkülönített számlán vezeti az önkormányzati hivatal.



Módosította a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét, elfogadta a díjakat alkalmazó intézmény fenntartója, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tervezetét. Jelentős változás nincs, egyedül a diabéteszes ebéd díja emelkedik a drágább beszerzés okán.


A képviselő-testület elhatározta a Zirc város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálatát, melybe partnerként bevonja a kapcsolódó önkormányzati rendeletben meghatározott érintettek körét. A tervezői feladat elvégzésére a vállalkozást is kiválasztotta a testület az ajánlattevők közül.


Lakossági kérelemre döntött a képviselő-testület a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának elindításáról annak érdekében, hogy a Fáy utcai lakóteleptől keletre eső telektömbben elhelyezhető legyen lakófunkció. A tervezői munkára szintén kiválasztásra került a vállalkozás.


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatását fejezte ki, hogy a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház pályázatot nyújtson be Zirc képviseletében a „Finnugor Kulturális Főváros” cím elnyerésére, amely 2019-ben lehet esedékes.


Kelemen Gábor