A bakony fővárosa

Költségvetés, beszámolók, pályázat


Munkaterv szerinti rendes ülését tartotta a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa. Napirendre került az elmúlt évi költségvetés teljesítése, beszámolókat tárgyaltak és gépjármű beszerzésére irányuló pályázatról is döntöttek.


Az első napirend keretében megalkotásra és a tanácstagok által elfogadásra került a társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat. A társulás bevételei 224 438 916 forintban, kiadásai 214 394 796 forintban teljesültek, 10 millió forintos működési többlettel.


A társulási tanács elfogadta a Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működési tapasztalatairól és a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót.


Dr. Palicsek Zoltán ügyeletvezető orvos a beszámolójában kifejtette, hogy a járványhelyzettel összefüggő érvényes eljárásrend alapján a betegmegjelenések száma a korábbi éveknél alacsonyabb volt, a telefonos megkeresések száma ugyanakkor lényegesen magasabb. A telefonos megbeszéléseken kívül az orvosi ügyelet egész éves forgalma 1804 eset volt.


Nagyné Fáró Katalin intézményvezető elmúlt évről szóló beszámolójából kiderült, hogy a járványkezelést és az ezzel kapcsolatos új feladatokat, kihívásokat jól oldották meg.

Szavaznak a tanácstagok az önkormányzati társulás ülésén


A tanács arról is döntött, hogy pályázatot nyújt be „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének támogatása 2022” című felhívásra. A maximálisan megpályázható összeg kilenc millió forint, ezért használt, jó állapotú gépjármű beszerzését tűzték ki célul a társult önkormányzatok.


Ezt követően a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is ülésezett. Az óvodatársulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot elfogadták a tanácstagok. A költségvetés bevételei 271 959 950 forintban, kiadásai 253 244 001 forintban teljesültek, 18 715 949 forintos működési többlettel.


Meghatározták a 2022–2023-as nevelési és gondozási évben indítható csoportok számát a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bázisintézményében és engedélyezték a maximális gyermeklétszám legfeljebb húsz százalékkal történő túllépését a borzavári tagintézményben.


Kelemen Gábor