A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Kitüntetett zirci mentős kollektíva, új esetkocsi


A „Zirc Város Mentőse” önkormányzati kitüntetés és egy új, minden eddiginél korszerűbb esetkocsi átadására is sor került a Zirci Mentőállomáson.


Dr. Vörös Péter, a mentőszolgálat regionális igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője a május 10-ei mentők napjához kapcsolódóan is a köszönet nyelvén szólt a bajtársakhoz, akik a pandémia miatt az átlagosnál is nagyobb terhelésnek és sok veszélyhelyzetnek voltak kitéve az elmúlt időszakban.


Az új esetkocsival kapcsolatban kiemelte, hogy a mentőgépkocsik átlagéletkora 2010 előtt meghaladta a nyolc esztendőt. Mára azzal, hogy több mint nyolcszáz esetkocsi átadásra került, csaknem megfeleződött a gépjárművek életkora. Zircen közel három évvel ezelőtt került sor hasonló eseményre, és most egy még korszerűbb járművet vehetnek birtokba a mentők.

Beszélt arról is, hogy mintegy száz mentőállomás újult meg az elmúlt időszakban, és harminc újat is épített a kormány, lecserélődött a ruházat, ami szintén egyfajta elismerése a mentős társadalomnak. A hegyvidéki környezet, a kanyargós utak, a balesetveszélyes cseszneki szerpentin és a 82-es számú fő közlekedési út miatt az itt lévő mentősökre jóval nagyobb teher hárul a baleseti statisztikát illetően. Köszönetét fejezte ki az Országos Mentőszolgálatnak és minden elöljárónak, aki segítette az európai szintű korszerűségnek megfelelő esetkocsi elérhetőségét, majd átadta a slusszkulcsot Varga Gábor mentőállomás-vezetőnek.


Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvos-igazgatója örömét fejezte ki, hogy személyesen köszönetet tudnak nyilvánítani a bajtársaknak az elmúlt egy év heroikus küzdelméért, amellyel sikerül leküzdeni a pandémiát. Szólt az újonnan átadott esetkocsiról is, amely teljesen új mentéstechnikai eszközökkel, a világon talán a legmodernebb lélegeztetőgéppel, defibrillátorral, monitorral, gyógyszeradagoló lehetőséggel van felszerelve.


Köszönetét fejezte ki a mentősöknek a magas szintű szakmai tevékenységükért, és azt kívánta, hogy minél kevesebbet kelljen vonulni az új autóval, de ha vonulni kell, akkor azt a legmagasabb színvonalon, minőségben és technikával lássák el a mentőállomás dolgozói.

Az átadáson felszólalók, balról: Ottó Péter polgármester, dr. Pápai György, az OMSZ orvos-igazgatója, dr. Vörös Péter regionális igazgató és dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője


Dr. Vörös Péter, az OMSZ Közép-dunántúli Régiójának igazgatója egyfajta szimbólumnak nevezte az esetkocsit, amely megtestesíti a mentőszolgálat arculatát, ugyanakkor hangsúlyozta, mit sem érne ez a jármű, ha nem lennének a rajta szolgáló bajtársak. Az előtte szólókhoz csatlakozva ő is köszönetét fejezte ki a bajtársi közösség munkájáért, és azt kívánta nekik, próbáljanak pihenni a nyár folyamán, elfelejteni a fáradalmakat egy kicsit.


Az elmúlt évre visszautalva elmondta, a zirci mentőgépkocsik mintegy 150 000 kilométert mentek, ami lehet, hogy nem tűnik elsőre soknak, de ez a Föld és Hold közötti távolság fele. A feladatszám pedig mintegy 30-40 százalékkal nőtt a korábbi évekhez képest.


Ottó Péter polgármester elmondta, idén tizedik alkalommal kerül sor a „Zirc Város Mentőse” kitüntetés átadására. Példa nélkülinek nevezte az elmúlt esztendőt, főleg az egészségügyi ellátórendszer leterheltségét tekintve, a járványhelyzet soha nem tapasztalt kihívások elé állította az emberiséget, és voltak, akiknek a feladatokkal napi szinten meg kellett küzdeniük.


A kitüntetésre a javaslatot dr. Vörös Péter regionális igazgató tette, a mögöttünk hagyott rendkívüli év okán, a korábbi időszak gyakorlatától eltérve, nem egy személyre, hanem a teljes kollektívára vonatkozóan. Méltatásában úgy fogalmazott, hogy a mentőállomás minden dolgozója szakmai tudása legjavát adva példamutatóan állt hozzá a rendkívüli helyzet adta kihívásokhoz. Kérdések nélkül teljesítették a feladatokat, nagyon sok plusz munkát felvállalva. A mentőállomás vezetője pedig munkatársait bármilyen időpontban és időszakban képes volt segíteni, éjjel-nappal bármikor lehetett hozzá fordulni segítségért, tanácsért.


A városvezető kiemelte, hogy az elismerés, amit országszerte is látunk, és a mentőszolgálat igen magas színvonalú teljesítményét méltatja, az Zircre is teljes mértékben igaz. Az össz-szervezet kitűnő munkavégzése a mentőállomáson dolgozók tevékenységéből adódik össze. Örömmel, megtiszteltetéssel, gratulálva adta át a Zirci Mentőállomás vezetőjének a teljes kollektívát elismerő oklevelet, jó egészséget, kellő kitartást kívánva a további munkához, kihívásokhoz.
A mentőállomás vezetője köszönetét fejezte ki a városnak az elismerésért, és ez alkalomból is köszönetet mondott a szép számmal jelenlévő kollektívának a lelkiismeretes munkájáért.


Az oklevél mellett egy falra felszerelhető ajándéktárgyat is átnyújtott Ottó Péter polgármester a zirci mentősöknek. A bekeretezett ereklye egy régi esetzászló volt, mely fölött egy kicsi kép került elhelyezésre a magyar mentőszolgálat történetében hosszú időn keresztül szolgálatot teljesítő Nysa mentőautóról, rajta a piros zászlóval. Az ereklyét védő üveg, mint egy kontrasztot alkotva a mentőállomás előtt parkoló új esetkocsi tükörképét is megmutatta.


A városvezető egy kis mentőautó-történeti áttekintést tartott, és azt kívánta a kollektívának, hogy a 21. század színvonalának megfelelő eszközökkel és járművekkel tudják a szolgálatukat teljesíteni, ugyanakkor tekintsenek erre a képre úgy, hogy valamikor így is működőképes volt a rendszer, és nyugdíjba vonult bajtársaik még ilyen autókon teljesítettek szolgálatot, illetve még most is vannak olyan kollégák, akiknek ismerős ez a gépkocsi.


Nem felejtette el megemlíteni azt sem, hogy a zászlót Kristóf József, a Zirci Mentőállomás egykori gépkocsivezetője, nyugdíjas bajtárs ajánlotta fel a kollektívának, szintén a pandémia alatt teljesített kimagasló helytállásuk elismeréseképpen. Az emléktárgyat keret formájába Bácsi Gyula zirci fafaragómester öntötte, aki szintén a mentők munkájának elismeréseként ellenszolgáltatás nélkül vállalta az alkotás elkészítését.

„Ez a kép mai szlogenekkel élve három az egyben. Benne van az önkormányzat, a mentős bajtárs, és aki keretezte. Fogadjátok sok szeretettel”

– mondta városunk polgármestere, majd átnyújtotta az ajándékot.

Az esetzászló a nyolcvanas évek mentőautóiról méltó környezetbe került

Az önkormányzat a teljes, huszonöt fős mentős kollektívát kitüntette, az átadón résztvevők csoportképe az oklevéllel, emléktárggyal az új esetkocsi előtt

Minden eddiginél korszerűbb esetkocsit vehetett át a Zirci Mentőállomás, modern eszközökkel felszerelve


Kelemen Gábor