A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Kitüntetések, beszámolók, pályázatok


Sürgősségi feladatot ellátó személyeket tüntetett ki és szakmai beszámolók hosszú sorát tárgyalta a képviselő-testület áprilisi ülésén. Pályázatok benyújtásáról is döntöttek.


Elsőként a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének beszámolóját tárgyalta a testület, Tóth Gábor rendőr őrnagy, őrsparancsnok hozzászólásában szóbeli értékelést is adott az elmúlt évről. A képviselő-testület elismerően szólt a zirci rendőrség munkájáról, amely komoly eredményeket tudott felmutatni a bűncselekmények visszaszorítását illetően, amit a statisztikai mutatók is alátámasztanak.Két kitüntetést is átadott a testület, a 2017. évre vonatkozóan a „Zirc Város Mentőse” díjat Vörösmarty Nikolett mentőtiszt, a „Zirc Város Rendőre” díjat pedig Simányi Péter rendőr törzszászlós, nyomozó vehette át. Az elismerő oklevelet Ottó Péter polgármester és a kitüntetések odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke, Varga Zita adta át. A kitüntetésben részesülő személyek méltatásáról kapcsolódó írásunkban olvashatnak. A rendőrség részéről jelen volt Pálmann László rendőr ezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese is, az elismerésben részesülő mentőtisztet pedig nagyon sok bajtársa kísérte el a Városházára. Az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Zirci Mentőállomásának 2017. évi munkájáról szóló beszámolót is elfogadta a képviselő-testület.


Simányi Péter és Vörösmarty Nikolett kiemelkedő szakmai munkáját ismerte el a díjjal az önkormányzat


Elfogadásra került a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója is az elmúlt évre vonatkozóan. Számot adtak a közművelődési feladatokat ellátó intézmények is a programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról – szakmai szemszögből és pénzügyi oldalról is vizsgálva mindezeket –, átfogó értékelés készült a Zirc városában tavalyi évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és a 2017. évi adóztatási tevékenységről. Valamennyi beszámoló jóváhagyásra került.


Hozzájárulását adta a képviselő-testület a Zirci Országzászló Alapítvány által kezdeményezett, Fekete István írónak emléket állító alkotás elhelyezéséhez, de az csak a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. támogató szakvéleményének birtokában válhat hatályossá. A szobor a Rákóczi téren kerülhet felállításra. Ugyancsak a szakvélemény szükséges a néhai Jáger Idának emléket állító pad elhelyezéséhez. Holl Mariann kérelméhez a képviselő-testület szintén hozzájárulását adta. Az emlékpad az Alkotmány utcában, a „kockaházak” előtti közterületen kerülhet elhelyezésre.


Pályázatok benyújtását célzó és már folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is születtek. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtandó pályázattal utak, járdák felújítását szeretné megvalósítani az önkormányzat, azon közterületek javítását megcélozva, amelyek nem fértek bele a 75 millió forintos állami támogatásból megvalósuló út- és járdafejlesztési beruházásba. Legfeljebb tizenöt millió forintra lehet pályázni, amihez a város huszonöt százalékos önerőt biztosít. A már említett nagymértékű pályázati támogatásból megvalósuló út- és járdafelújítás részfeladatainak közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatok értékelésére is sor került.Három tervezési feladatra ad most megbízást a képviselő-testület a TOP pályázati finanszírozásból megvalósuló projektekkel kapcsolatban. A szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, a „Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése” című pályázatokhoz kapcsolódóan pedig egy-egy gépjármű beszerzéséről született döntés. Kiválasztásra kerültek a tervdokumentációt készítő vállalkozások is a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” címet viselő projekt egyes elemeihez kapcsolódóan.


A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra történő pályázat benyújtásáról is döntés született. A pályázat célja az önkormányzat által fenntartott Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása.


A második félévtől megjelenő Zirc és Vidéke újságot is tárgyalta a testület. A sajtótermék kiadásával megbízott Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB elkészítette a konkrét feladatellátásról szóló tervezetet, melyet elfogadtak a döntéshozók. Az újság nyomtatott és online formában is elérhetővé válik, utóbbi változat elsődleges megjelenési felülete a kiadó intézmény honlapja és Zirc város honlapja lesz.


A képviselő-testület döntött, hogy két millió forint értékben megvásárolja a Rákóczi téri, évtizedeken keresztül zöldséges üzletként működő épületet. Az itt folytatott kereskedelmi tevékenységet a tulajdonos megszüntette és felajánlotta megvételre az épületet az önkormányzatnak.

Kelemen Gábor