A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A király, a madár és a középkori pillérköteg


Zirc Városi Önkormányzat idén is meghirdette játékfeladványát, melynek ezúttal helytörténeti vonatkozása volt. A helyes válaszadók között három „Zirc anno… 2019” naptárat sorsoltunk ki, melyet a kiadvány szerzője, Müller Anikó ajánlott fel.


„Melyik az a királyunk, aki itt halt meg Zircen, az egykori királyi udvarházban? Hol van a sírja és miért éppen ott?” – szólt az első kérdés a városi honlapon és a Zirc és Vidéke újságban megjelent feladványban. A második kérdésben arra kerestük a választ, hogy milyen madár látható a ciszterciek címerében és minek a jelképe. A harmadik kérdés is heraldikai témájú volt, a városi címer zöld mezőben lévő alakzatának eredetét kellett megfejteni.


A válaszokat be lehetett küldeni elektronikusan és a papír alapon történő leadásra is lehetőség nyílott a városi könyvtárban. A játékban résztvevők valamennyien helyes válaszokat adtak, közöttük három „Zirc anno… 2019” naptárat sorsoltunk ki. A nyertesek nevét Müller Anikó, a játék támogatója húzta ki, ők: Barcsai Gáborné, Dobrókáné Prótér Teréz, Hack Márton.


Müller Anikó kihúzza a harmadik nyertes nevét az önkormányzat által meghirdetett helytörténeti játékban


I. András király halt meg Zircen 1060-ban, itt ravatalozták fel, majd szállították Tihanyba, az általa 1055-ben alapított bencés monostorba. A ciszterciek címerében a darumadár látható, amely a hűség jelképe (átvitt értelemben a szerzetesek mintegy őrködnek a hívek lelke felett). A város címerében, a zöld mezőben lévő alakzat pedig a középkori templom pillérkötegének illusztrált keresztmetszete. Valamennyi helyes válaszadónak gratulálunk a megfejtésért!

Kelemen Gábor