A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Kiállítás a bakonyi lepkész emlékére


„A nappali lepkék színpompás világa” címmel nyílt kiállítás Dietzel Gyula emlékére az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának SarokGalériájában.


A vendégeket dr. Kutasi Csaba, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának igazgatója köszöntötte. Elmondta, a kiállítás apropóját az adja, hogy a múzeumba került a 2017-ben elhunyt Bakony-kutató, Dietzel Gyula tízezer darabos lepkegyűjteménye. Köszönetét fejezte ki ezért a gyűjtő családjának, a támogatóknak és a közreműködőknek.


Az eredeti program szerint dr. Tóth Sándor, a múzeum nyugalmazott igazgatója nyitotta volna meg a tárlatot, de akadályoztatása miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, elküldött beszédét Iliáné Rechner Szilvia múzeumi munkatárs tolmácsolta a közönség felé.Dr. Tóth Sándor felidézte a Dietzel Gyulával való ismeretsége kezdeteit, mely a hetvenes évek elejére nyúlik vissza. Már fiatalon, 1963-ban hivatalosan bekapcsolódott a „Bakony természeti képe” kutatóprogramba, gyakori vendége volt a veszprémi múzeumnak. Az intézmény akkori biológus-muzeológusa, Papp Jenő felismerte benne a reményteli, tehetséges rovarászt, és minden segítséget megadott neki a rovarok megismeréséhez, gyűjtéséhez.


Dietzel Gyula a veszprémi vegyipari technikumban szerzett oklevelet 1964-ben. Különböző Veszprém megyei vállalatoknál dolgozott. A munka mellett szinte teljes szabadidejét kedvenc rovarainak, a lepkéknek a megfigyelésével, gyűjtésével töltötte.

„Személye egy kitűnő példa arra, hogyan válhat valaki autodidakta módon a rovarok, esetünkben a lepkék nem csak hazai, hanem külföldön is elismert szakértőjévé.”

Nagyon jó megfigyelő volt, a lepkéket már nagyobb távolságból is megismerte, sőt az eltérő példányokat is képes volt felismerni, és elsősorban ezek gyűjtésére törekedett. Rendszeresen vitt haza hernyókat, melyekből otthon a lepkéket kinevelte. Rendkívül precízen preparált, ami különösen esztétikus gyűjteményt eredményezett. Kezdetben egyéb rovarokat, szitakötőket, cincéreket, éjszakai lepkéket is gyűjtött, majd egy idő után kifejezetten a nappali lepkékre szakosodott. Vérbeli terepbiológus volt – méltatta dr. Tóth Sándor, felidézve az emlékezetesebb közös gyűjtőútjaikat is.Megtudtuk továbbá, hogy személyes megismerkedésük idején Dietzel Gyula Herenden élt, s főleg a település környékének lepkéit gyűjtötte. Később Hárskútra költözött, és kutatásait kiterjesztette a Magas-Bakonyra is, ettől kezdve gyakran megfordult Zircen.

Felidézte azt is, hogy egyszer angol rovarász vendégekkel együtt felkereste hárskúti lakásán, akik elismerősen szóltak gyűjteményéről és mellette megcsodálták repülőgép-makettjeit is, sőt szintetizátorral kísért angol nyelvű énekével is elkápráztatta a messziről jött vendégeket a lepkegyűjtő.


Több külföldi cserepartnerrel tartotta a kapcsolatot, a bakonyi lepkékért tőlük kapott távoli tájakról származó lepkéket, melyek színesítették a gyűjteményét. Tagja volt a Magyar Rovartani Társaságnak, az Európai Lepkészek Társaságának és két amerikai lepkésztársaságnak is. Kutatási eredményeit rendszeresen publikálta, elsősorban a zirci múzeum kiadványaiban. A megjelent tíz kisebb-nagyobb dolgozata mellett főműve „A Bakony nappali lepkéi” című kötet, mely „A Bakony természettudományi kutatásának eredményei” sorozatban jelent meg. A monográfián hosszú ideig dolgozott, szorgalmasan gyűjtötte hozzá az adatokat, más szakemberek tanácsait is figyelembe vette – hangzott el.


A megnyitót fuvolajátékkal színesítették a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolás diákjai, Palánkai Hanna és Palánkai Tünde.A kiállítás 2020. március 15-ig tekinthető meg a múzeum SarokGalériájában.


Kelemen Gábor