A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Kéz a kézben a betegek gyógyulásáért


A „Zirci Erzsébet Kórházért” emlékéremmel és emléklappal tüntette ki a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vezetősége dr. Krisztinkovics Mária nyugalmazott belgyógyász főorvosnőt és posztumusz jelleggel férjét, dr. Ehrenberger József sebész-főorvost.


A 2020-ban alapított, második alkalommal átadásra kerülő, életműdíjjal felérő elismeréssel az egészségügyi intézmény vezetése azokat jutalmazza, akik hosszú távon a kórház működését, fennmaradását jelentősen segítették.

A díjat dr. Vermes Tamás főigazgató adta át, az orvos-házaspár munkásságát pedig dr. Horváth Sándor Árpád osztályvezető-főorvos méltatta.

Dr. Vermes Tamás főigazgató gratulál dr. Krisztinkovics Máriának a kitüntetéshez


Dr. Krisztinkovics Mária Csatkán született. Tatán jeles eredménnyel érettségizett. 1963-ban, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen „summa cum laude” orvosi diplomát szerzett. 1963 és 1965 között segédorvosként dolgozott a zirci kórházban. 1965-től 1970-ig a Járási Tanács Végrehajtó Bizottság Egészségügyi Csoportjának vezetőjeként, állami közegészségügyi felügyelőként dolgozott. 1969-ben közegészségtan és járványtan szakorvosi vizsgát tett kiváló eredménnyel.


1970-től, miután megszűnt a járási egészségügyi csoport, elnyerte a zirci kórház belgyógyászati osztályára kiírt orvosi állást. Dr. Varga Endre vezető főorvos mellett az általános belgyógyászati profillal rendelkező osztályon szerezte szakmai tapasztalatát. 1973-ban kiváló eredménnyel belgyógyász szakorvosi vizsgát abszolvált. 1976-tól közel húsz éven át vezette az osztályt. Elődje nyugdíjba vonulása után a veszprémi kórház I. számú belgyógyászatának kihelyezett részlegét adjunktusként irányította. 1980-ban főorvosi kinevezést kapott. 1990-től a kórház, ezen belül a belgyógyászati osztály önállósodott, és így osztályvezető főorvosként vezette tovább az osztályt.


Belgyógyászati tevékenysége mellett 1978-tól 1991-ig labor-orvosi tevékenységet is végzett a kórházban. Ezzel párhuzamosan két évtizeden át üzemorvosi feladatokat is ellátott, amelyhez kapcsolódóan koordinálta a kórház-higiéniai orvosi szakfeladatokat az intézményi járványügyi teendőkkel. Szervezte és felügyelte a belgyógyászati osztályt és a hozzá szorosan kapcsolódó szakrendelés működését. 1995-ben vonult nyugdíjba, de további hét éven keresztül segítette a belgyógyászati osztály munkáját és továbbra is ellátta a kórház-higiénés feladatokat.


Mindig is igyekezett a tudását korszerűsíteni, számtalan továbbképzésen előadóként vett részt, fő feladatának tekintette a fiatal orvoskollégák képzését, oktatását, az osztályról elkerült orvosok mindenhol megállták a helyüket. Munkáját nagy lelkesedéssel, hozzáértéssel, a közösség és a betegek érdekeit szem előtt tartva végezte. Nyugdíjas éveit is aktívan tölti. Karitatív csoportot szervezett, amely a rászorulók, a betegek felkutatását és támogatását végzi. A végtelen szorgalom, a szolgálatkészség, a betegeihez, embertársaihoz kifogástalan, emberséges viszonyulása példaértékű.

Dr. Horváth Sándor Árpád osztályvezető főorvos méltatta az orvos-házaspárt


Dr. Ehrenberger József Mosonmagyaróváron született, az általános- és a középiskolát is ott végezte el. 1963-ban avatták orvossá, szintén a Pécsi Tudományegyetemen „summa cum laude” minősítéssel. Ezt követően a Zirci Járási Tanács Kórháza Sebészeti Osztályának a segédorvosa volt. 1967-ben sebészeti szakvizsgát, majd 1986-ban traumatológiai szakvizsgát szerzett jeles eredménnyel.


Részt vett a kórház korszerű műtőblokkjának és posztoperatív őrzőjének kialakításában, valamint az új traumatológiai, sebészeti, kézsebészeti technikák bevezetésében. Nagy szerepe volt a Zirc Városi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet fejlesztésében és további megmaradásában. 1990-től dr. Monszpart László főorvos nyugdíjba vonulása után 2007-ig a sebészeti osztály vezető-főorvosa volt, sebészként pedig évente átlagosan négy-ötszáz műtétben vett részt, nyolc-tízezer járóbeteget látott el.

Dr. Ehrenberger József (jobbról) a zirci kórház sebészeti osztálya által szervezett összejövetelen dr. Monszpart Lászlóval

(Fotó: Önkormányzati Archívum, Dr. Mohay Józseftől)


1990-ben vonult nyugdíjba, ezután tudását és tapasztalatát a kórház és a kistérség lakosságának szolgálatában, a sebészeti szakrendelésen használta fel. Rendszeresen részt vett hazai és nemzetközi továbbképzéseken, Linzben és Bécsben is dolgozott. Osztályvezetőként is kiemelkedő szakmai tudásával és tapasztalatával támogatta a fiatal orvos-generáció indulását pályáján. A kórházi klinikai munka leterheltsége mellett figyelmet tudott fordítani tudományos területre, több szakmai előadást tartott hazai és nemzetközi kongresszusokon.


Tagja a Magyar Sebészeti Társaságnak, a Magyar Traumatológus Társaságnak és a Magyar Orvosi Kamarának. Hosszú időn át aktív és tevékeny tagja volt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének, valamint a Római Katolikus Egyház helyi egyházközségi képviselő-testület munkájában is részt vett. A zene szeretete gyermekkora óta élt benne. Orgonált a templomban, a Zirci Vegyeskórus meghatározó tagja volt az alapításától egészen élete végéig. Kikapcsolódásként festett, szép akvarelljei a sebészeti osztályon is ott függnek. Munkája mellett közéleti tevékenységet is vállalt, önkormányzati képviselőként is a kórházat szolgálta.


Kitüntetései: 1984-ben Kiváló Munkáért, 1986-ban Érdemes Társadalmi Munkás, 1989-ben Veszprém Megyéért Érdemérem Aranyfokozat, 2006-ban Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje Polgári Tagozat, 2011-ben Batthány-Strattmann Életműdíj. 2012-ben Zirc Város Díszpolgárává avatták.


Dr. Horváth Sándor Árpád néhány személyes élményét is megosztotta,

emlékszik, amikor 1980-ban Zircre érkezett, dr. Monszpart László és dr. Ehrenberger József szeretettel fogadták őt, és mint kezdő sebésznek azt tanácsolták, bízzon az idős, tapasztalt nővérekben, és tanuljon tőlük. Mindkettőjüket tanítómestereként tartja számon, és dr. Krisztinkovics Máriának is sokat köszönhet: „amikor még a hőskorban, kezdő sebészként a belgyógyászaton is kellett ügyelnünk, mindig ott állt a hátam mögött”

– mondta róla az osztályvezető főorvos.

Dr. Krisztinkovics Mária köszönetnyilvánítása az életműdíjjal felérő kórházi elismerésért

Dr. Krisztinkovics Mária a férje nevében is köszönetet mondott a díjért, aki az ünnepségre napra pontosan nyolc évvel ezelőtt, 2013. június 30-án távozott az élők sorából.

A kórházi dolgozók munkájához legalább annyi örömet és sikert kívánt, amennyi őket is érte az elmúlt hosszú évek során. Kérte, hogy ne feledjék, a betegeknek nemcsak gyógyszerre, ápolásra, hanem kellő empátiával történő meghallgatásra és egy kis szeretetre is szükségük van. „Szeressék a munkájukat, becsüljék a munkatársaikat, szeressék a betegeket!” – zárta gondolatait a nyugalmazott főorvosnő.


Kelemen Gábor