A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Kettős elismerés a zirci tűzoltóságnak


„Veszprém Megye Önkormányzati Tűzoltósága” kitüntetésben részesült a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság a 2017-es évben nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként. Az „Év Önkormányzati Tűzoltója” elismerő cím is Zircre került, ezt Vágenhofer Roland érdemelte ki.


A díjakat a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dányi Béla dandártábornok adta át az évértékelő ünnepségen.

A zirci tűzoltóság már másodízben vehette át a szervezeti elismerést az elmúlt öt év során, és az egyéni kitüntetésben is több tűzoltó részesült a Petőfi utcai laktanyából.

Először az egyéni elismerésre tér ki ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok, amikor felkeressük szolgálati helyén: – Minden évben egy tűzoltó kaphatja meg ezt a díjat megyénkben a kiemelkedő munkája elismeréseképpen. A munkáinkról tájékoztatni kell az igazgató urat, aki ez alapján dönt a kitüntetés odaítéléséről. Vágenhofer Roland már a harmadik zirci tűzoltó öt éven belül, aki megkapta ezt az elismerést. Méltatásáról, portréjáról kapcsolódó írásunkban olvashatnak.


– A másik díjat szervezetek kaphatják, és mi vagyunk a harmadik önkormányzati tűzoltóság, akik ezt a vándorserleget egy éven keresztül büszkén tarthatjuk szervezetünknél. Itt is a 2017-es év eredményei alapján lett tűzoltóságunk kiemelve a megyében működő önkormányzati tűzoltóságok közül. A szervezet teljes tevékenysége alapján ítélte oda a díjat igazgató úr, amibe beletartozik a gazdálkodás, a személyi állomány tevékenysége mind a laktanyában, mind a káresemények során.


Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok mutatja a vándorserleget és az elismerő oklevelet


Egészen különféle káreseményeket hozott a zirci tűzoltóság számára az elmúlt esztendő

– emlékszik vissza a parancsnok, majd sorolja: volt veszélyes anyagot szállító kamion balesete, közúti balesetek, háztüzek, repülős baleset, és a zirci tűzoltóság történetében először került sor arra, hogy kútból mentettek embert. A tűzesetek száma minimálisan csökkent, illetve a műszaki mentések száma minimálisan nőtt. – Azt gondolom, hogy az itt nyújtott teljesítményünk és a közreműködésünk egyéb tűzoltó egyesületek munkájában is eredményezte azt, hogy elnyerhettük ezt a vándorserleget – összegez a vezető. Hozzáteszi, hogy a szervezeteket sújtó ellenőrzésekből is mindig pozitívan jöttek ki, ha találtak náluk hibát, az csak egészen minimális volt, amit azonnal javítani tudtak. Az átfogó kontroll során sem tártak fel hiányosságot. Azt is eredményként értékeli, hogy 2005-ös megalakulásuk óta mindig tudják tartani a tizenkét fős állományi létszámot, ami szükséges a tűzvédelmi tevékenységhez. Hangsúlyozza, hogy stabil a munkavállalók köre, mindig lehet rájuk alapozni.


Zirci tűzoltók finn önkéntes tűzoltókkal a laktanya udvarán az „Ezer-tó” országából beszerzett gépjárműfecskendővel, melyről bővebben keretes írásunkban olvashatnak


Nagyon sokat gyakorlatoznak, amiben szintén kiemelkednek az önkormányzati tűzoltóságok közül.

Vannak kötelezően előírt gyakorlatok, ezen kívül a parancsnok a vezetési és helyismereti gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt. Fontosnak tartja, hogy megismerjék az új építésű létesítményeket, s ezzel minimalizálni tudják az esetlegesen bekövetkező károkat. Környékbeli, turisták által kedvelt helyhez is kivonultak gyakorlatozni a gyors és biztonságos mentés érdekében. Különleges volt az apátságban végzett esti parancsnoki ellenőrző gyakorlat, amelyet a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokával tartottak ketten, és több közös szerelési gyakorlatra került már sor.


Ifj. Szelthoffer Ferenc beszél arról is, hogy a 2016-os évben sikerült újra megalapítani a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Teljesen kiképzett tűzoltók vannak az egyesületben, és máris letették a névjegyüket, hiszen a tavalyi évben első helyen végeztek egy csapatversenyben. Megalakításuk célja az, hogy erősítsék Zirc város területén a mentő-tűzvédelmet. Ha az önkormányzati tűzoltóságot elriasztják a járás bármely más területére, akkor ők a helyi lakosság védelmében azonnal be tudnak avatkozni. A sok gyakorlatot bizony sokszor próbára kell tenni, és a parancsnok büszkén mondja,

hogy nincs olyan káresemény, ahol elsődleges beavatkozóként ne tudnának helytállni.


Tovább fejlődő gépjárműpark

2016-ban egy széleskörű társadalmi összefogásnak köszönhetően sikerült a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműállományának magas életkorát csökkenteni egy felújított gépjárműfecskendő beszerzésével. Most pedig egy finn kapcsolatnak köszönhetően újabb, kiváló műszaki állapotnak örvendő gépjárműfecskendővel gyarapodtak tűzoltóink. Egy zirci fiatalember, Kajtár Dávid közbenjárásnak köszönhető mindez, aki Finnországban telepedett le, s munkája mellett belépett az ottani önkéntes tűzoltókhoz. A tavalyi nyár folyamán el is látogatott Zircre több társával együtt. Hosszú tárgyalások után megvásárolták a gépjárművet, amelyen az engedélyeztetést követően a sofőrök már próbavezetéseket is végeztek. Ez lesz az elsődlegesen vonuló fecskendőjük, a másikat pedig a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezésére bocsátják. Az asztalon a serlegek, dísztárgyak között egy kis tűzoltóautó-makett is feltűnik, melyet mintegy a tartós kapcsolat szimbólumaként – több más ajándék mellett – Pohlheim testvérváros tűzoltósága adományozott a számukra.

A többi relikviával együtt nagy becsben tartják a Pohlheim testvérváros tűzoltóságától kapott makettet


Kelemen Gábor