A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Keresztény kultúrára építeni a jövőt


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként a „Zirc Város Díszpolgára” címet adományozta Bittmann Károly részére. A kitüntetés átadására Zirc város államalapításra emlékező ünnepségén került sor.


Bittmann Károly a jövőre húsz esztendős Zirci Országzászló Alapítvány titkára és már a harmadik ciklusban a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke.


Mindig is az építőiparban dolgozott, és mesterségét az Országzászló-emlékmű megmentéséért életre hívott civil szervezetben is kamatoztatta az elmúlt két évtized során: szakmai irányításával emlékműveket, útszéli kereszteket, használatból kivont közkutakat újítottak fel, s alakítottak át díszkúttá, restaurálták a Szent Imre-szobrot, emléket állítottak II. Rákóczi Ferencnek, az aradi vértanúknak, a paraszti életformának, Fekete István írónak. A neve által fémjelzett, Szent István téren található ivókúttal pedig nemcsak egy térformáló képzőművészeti alkotást, hanem víznyerő helyet is létrehoztak, melyből előszeretettel frissülnek a turisták.

Bittmann Károly a díszpolgári oklevéllel a Városházán

Bittmann Károly az értékteremtő tevékenységek hosszú sorához nem csupán a kőműves szaktudását biztosította, hanem feladatának tekintette a tervek elkészítését, az anyagbeszerzést, a munkálatok megszervezését és az adminisztrációt.


Az ökumené szellemében lebonyolított rendezvények szervezésénél szintén az élen jár az alapítványi tagok között, legyen szó emlékezőünnepségről, zarándoklatról, vagy éppen búzaszentelésről. Fontosnak tartják a történelmi emlékezetet, hiszen jól tudják, hogy csak a múlt ismeretében lehet építeni a jövőt.


Négy könyv kiadását is támogatta, ügyezte, s bár éppen csak felnőttkorba lépett az alapítvány, máris két kiadvány állít emléket eddigi munkásságuknak.

Ottó Péter polgármester gratulál Bittmann Károlynak. Viziné dr. Horváth Judit jegyző kezében az elismerő oklevél, dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője fogja a dísztárgyat

Szoros és közösségi szellemben való együttműködést alakított ki az önkormányzattal, az egyházakkal, civil szervezetekkel, intézményekkel, vállalkozókkal és a lakossággal, nem véletlen, hogy támogatók hosszú sora áll egy-egy újabb értékteremtő kezdeményezésük mögé.


A fizikai és szellemi munkája mellett a hitbéli tevékenysége is példaértékű, ki kell emelni az óvodai hittanoktatás bevezetésének megszervezését, hiszen kötelességének tartja a szülőfalujából, Bakonyoszlopról hozott keresztény hitet továbbadni a felnövekvő generációknak.


Az alapítvány titkára szinte sohasem nyugszik, mindig valami új dolgon töri a fejét, tagtársaival együtt nyitott szemmel jár, mi az, amire szükség van a városban, hogy teljes legyen a történelmi emlékezet, van-e még valami, ami felújításra szorul. És mint láthattuk, az idei államalapítás ünnepe sem múlhatott el úgy, hogy ne kapott volna tőlük egy újabb ajándékot Zirc.


„Továbbra is a keresztény Magyarországért dolgozunk” – szinte már szállóigévé vált rendezvényeket záró gondolata. Nála azonban mindig a tett az első, utána jönnek csak a szavak

– hangsúlyozták a méltatásában.


Szerk.: Kelemen Gábor