A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Karnyújtásnyira csökkent a távolság

Hattagú delegáció érkezett szeptember utolsó napjaiban Zircre finn testvérvárosunkból, Nivalából. Látogatásuk apropója a Veszprémben zajló XV. Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencia volt. A küldöttség fogadására és köszöntésére a Városházán, a búcsúra pedig a Barátság Parkban került sor. Intézménylátogatás, nevezetességeink megtekintése is a program részét képezte.


Az ünnepélyes fogadás alkalmával kék-fehérbe öltözött a Városháza aulája, gyertyák fénye hirdette a szeretetet és a barátságot a két nemzet és a testvértelepülések között, a sarokban a paraszti kultúra eszközvilágából állítottak össze egy kis kamarakiállítást a zirci finnbarátok.

A vendégeket elsőként Németh István, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület tagja köszöntötte és tolmácsként is közreműködött az est során.


Az ünnepi műsor a csetényi Bujka Néptánccsoport fellépésével kezdődött, elsőként egy olyan táncot adtak elő, melyet Csetényben gyűjtött Békefi Antal. Majd Petus Mónika és Marticsekné Szentkereszty Judit erdélyi, a Küküllő mentén gyűjtött népdalok csokrával örvendeztette meg a közönséget.


A szervezők a népi kultúra jegyében állították össze a műsort a finn vendégek tiszteletére

A köszöntőjében két zirci születésű fiatalemberről beszélt Ottó Péter polgármester Magyarország és Finnország, illetve Zirc és Nivala kapcsolatának eredetét illetően.

Az egyik Reguly Antal volt, aki a 19. század közepén – amikor az európai népek komoly érdeklődést mutattak a nyelvük, a származásuk, az identitásuk kutatásának irányába – elindult egy pár hónaposra tervezett európai körútra és egészen más irányból érkezett vissza nyolc évvel később. Útjának meghatározó állomása volt Svédország, itt találkozott ugyanis Arvidsson finn tudóssal, aki felhívta Reguly figyelmét a finnugor nyelvrokonságra, annak összefüggéseire. A szerencsés véletlennek köszönhető találkozás indította el őt a sok ezer kilométeres útján, hogy ezt a területet kutassa.

„Mondhatjuk azt is, hogy Zirc és Finnország kapcsolata 1839. novemberében indult, amikor Reguly Finnországba érkezett. Ott volt a forrás”

– hangsúlyozta városunk vezetője, majd hozzátette: ezen a tudományos szálon kívül hosszú ideig nem nagyon volt más kapcsolat településünk és az ezer tó országa között.


– A másik szerencsés véletlen – bár tudjuk, hogy véletlenek nincsenek – már a kilencvenes évek elején történt, amikor egy zirci fiatalember, Turi Balázs Finnországba került és jó értelemben véve megfertőzte őt az ottani emberek szeretete, a kultúra, és megtanulta jól a finn nyelvet. Hazaérkezését követően közösség létrejöttét motiválta Zircen, és a kis patakocska folyammá terebélyesedett: kialakultak a civilek, az önkormányzatok és az oktatási intézmények közötti kapcsolatok.

A fogadó város vezetőjének gondolatait Németh István tolmácsolta a távolról érkező vendégek felé

Felhívta a figyelmet

a hivatalos kapcsolat létesítésének huszonnégy-éves évfordulójára, 1998. október 1-jén került aláírásra a testvértelepülési szerződés, így a nivalai vendégek látogatásának akár lehetett volna ez is az apropója.

Kiemelte, hogy közel hatvan partnerkapcsolat működik a két ország között, a háromévente megrendezésre kerülő testvértelepülési konferencia kapcsán pedig megjegyezte, a napirendre tűzött témák komolyan hozzájárulhatnak ahhoz a tudás- és tapasztalatcseréhez, amely mindegyik település számára fontos lehet. A járvány, majd a háború által sújtott időszak olyan új kihívások elé állított mindenkit, amit egy ilyen konferencia keretében is meg kell vitatni. Hangsúlyozta, arra törekszik Zirc, hogy a veszprémi szakmai fórumon történő részvétel mellett a testvérvárosban is minél több tapasztalattal, élménnyel gazdagodjanak a vendégek.


A polgármester végül köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki elfogadta a meghívást a nivalai küldöttség tiszteletére rendezett fogadásra, külön köszönetet mondott a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületnek, amely példaértékű munkát végez városunk életében és ezúttal is oroszlánrészt vállalt abban, hogy a vendégek érezzék a szeretetünket és a megbecsülésünket.


„Nekünk, bakonyi finnbarátoknak már néhányszor megadatott a lehetőség, hogy otthonra találjunk a ti csodás országotokban. Utazásaink során megélhettük csodáit, szépségét. A legnagyobb élményt mégsem a csendjével beszédes táj adta, hanem a finn emberek szelíd, visszafogottabb, de annál mélyebb barátsága”

– hangzott el Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnökének ünnepi gondolatai között, aki meglepetésként előbb finn nyelven mondta el a köszöntőjét.

Wenczel Zsuzsanna, a kapcsolat ápolásában élen járó Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnöke

Hozzáfűzte, az elmúlt negyedszázadban, amióta működnek, volt szerencséjük néhányszor viszonozni ezt a szeretetet, és ezek az alkalmak, mint ez a mostani együttlét is, számukra újabb, évekre szóló lendületet adnak, hogy hirdessék, él fenn északon egy testvéri nép, van egy város Közép-Finnországban, ahol a kedves embereket barátaiknak hívhatják. „Örülök, hogy ebben a teljesen átalakulni készülő világban van személyes dolgom, van valami fontos, amit megtehetek, ami az én ügyem lesz, és köszönöm, hogy ebben a jó ügyben mi, magyarok és finnek partnerek lehetünk”.


Ezt követően kölcsönös filmvetítéssel ajándékozták meg egymást a testvértelepülések. A finnbarátok prezentációs összeállításából kiderült, hogy a nagy távolság ellenére mennyi találkozást, mennyi örömteli pillanatot hozott a negyedszázados barátság.


A nivalai delegáció által bemutatott klip:


A nivalai emberek meleg szeretetét a testvértelepülési delegáció vezetőjeként Päivi Karikumpu polgármester asszony adta át Zirc város lakóinak.

Kifejtette, nagyon fontosnak tartja a két ország, illetve a két város között működő partnerséget, különösen a mai időben, és köszönetét fejezte ki azoknak, akik a kapcsolat fenntartásán munkálkodnak.

Päivi Karikumpu, Nivala polgármestere is fontosnak tartja a két ország, illetve a két város közötti partnerséget

Bizalmát fejezte ki, hogy az itt tartózkodásuk során lesz lehetőség elmélyíteni és még komolyabb tartalommal megtölteni a két város közötti kapcsolatot.


A műsort a Zirci Városi Vegyeskórus előadása zárta. Magyar és finn dalok is szerepeltek a repertoárjukban, a „Tavaszi szél vizet áraszt” című népdalt két nyelven is előadták. A közönség vastapssal kísérte az énekesek produkcióját.

Olyan hangulatot teremtett a városi kórus, hogy a végén a közönség is dalra fakadt

A finnbarátok természetesen nem hiányozhattak az ünnepi fogadásról, általuk még bensőségesebb a kapcsolat

A program állófogadással zárult. Ottó Péter polgármester a pohárköszöntőjében egy útvonaltervezőre hivatkozva azt fejtegette, hogy a Zirc és Nivala közötti 2338 kilométer hosszú távolságot különböző járásmódokkal mennyi idő alatt lehet megtenni. Megtudhattuk, hogy gyalogosan – éjjel-nappal, alvás és megállás nélkül – tizennyolc nap, míg a Finnországban is igen népszerű, környezetbarát közlekedési eszközzel, kerékpárral csak hat és fél nap az út. Személygépkocsival mindössze huszonkilenc óra folyamatosan haladva, míg jól szervezett közösségi közlekedéssel két nap, tíz óra. A tanulságokat levonva hozzátette, nem véletlen, hogy a vendégek repülővel érkeztek.

A finn delegáció tagjai az utazási számadatokkal szembesülnek éppen – jól döntöttek, hogy repültek hozzánk

„Az a távolság, ami fizikai értelemben a két település között van, ilyenkor karnyújtásnyi távolságra csökken” – hangsúlyozta városunk vezetője, majd emelte a poharát a testvértelepülések közötti együttműködésre, annak a gazdag múlt után a jövőben is intenzív, fényes jövőjére.

Karnyújtásnyira egymástól – a testvértelepülések polgármesterei a további együttműködésre koccintanak

Finn testvérvárosunk küldöttsége Zircen kapott szállást. Szerdán és csütörtökön részt vettek a XV. Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencián. A kétnapos szakmai tanácskozáson városunkat Ottó Péter polgármester, Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnöke és Németh István, az egyesület tagja képviselte.


A következő két napban intézménylátogatásra és a nevezetességek megtekintésére került sor Zircen.

A vendégek megismerték a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetet, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődét, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központot, valamint az PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium intézményét az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteményével egybekötve.


Ruhájukon Zirc és Nivala címerét ábrázoló kitűzővel jártak intézményről intézményre a küldöttség tagjai, és minden vendéglátónak ajándékkal köszönték meg a kedves fogadtatást. Az útjuk során kísérte őket Ottó Péter polgármester, Hevesi Mariann, az önkormányzat turisztikai referense és Németh István, aki a fordításban ezúttal is segítségre volt.

Dr. Vermes Tamás főigazgató mutatta be a zirci kórház működését. Megtudhattuk, hogy Nivalában átfogó rendszerfelújítás zajlik az egészségügy területén. A szakmai tanácskozást követően Valler Ilona ápolási igazgató vezetésével bepillantást nyertek a járóbeteg-szakrendelőbe

A bölcsődében a csöppségek előbb érdeklődve nézték a vendégeket, de aztán a fényképezőgép jobban lekötötte őket. Az ovisok kedves előadással készültek, majd a nivalai delegáció két tagja elénekelt egy finn gyermekdalt, melyre közösen járták a táncot a csoportszoba szőnyegén

Burján István, az általános iskola igazgatója is tárt karokkal fogadta a delegációt az „F” épület előtt. Jobbján a tolmácsként közreműködő Hegyi Mariann, balján Varga Zita pedagógus, önkormányzati képviselő. A tornateremben Barcsai Beatrix vezetésével német nyelvű műsort adtak elő a gyerekek

Balázsné Györek Zsuzsanna igazgató vezetésével a komplett művészeti képzésbe bepillantást nyertek a vendégek a III. Béla Gimnázium falai között. Tolmácsként közreműködött Micsik Rita pedagógus. Az országban egyedülállónak mondható műtermet is megtekintették, itt került sor az ajándékozásra

Nagyné Fáró Katalin az összetett feladatkörrel működő Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központot a Segítő Kezek Házában mutatta be. A foglalkoztatottak és a Horgoló Klub alkotásait is szemügyre vehették a finnek. Az alsó képen Päivi Karikumpu, Nivala polgármestere a szociális bolt kínálatát nézi

A nivalai kapcsolat zirci bölcsője a szakképző iskolában ringott, és az együttműködést sokáig meghatározták a cserediák-kapcsolatok, melyek felélesztése a hosszas beszélgetés témáját képezte. Horváth Attila igazgató mutatta be az iskolát, majd Rábai József tárlatvezetése mellett a vendégek csodás élménnyel gazdagodtak a szintén az intézményhez köthető Agrárműszaki Emlékek Gyűjteményében

Fotó: Hevesi Mariann

Péntek délután a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban folytatódott a program.

Előbb Marton Károly nemezelő mester kalauzolta végig a vendégeket az alkotóműhelyekben, majd dr. Ruttkay-Miklián Eszter tárlatvezetésével megtekintették a „Regulyversum” című állandó kiállítást, közreműködött dr. Vida Beáta megbízott intézményvezető. A mézeskalácsos műhelyben a bakonyi finnbarátok szakmai vezetésével a testvérvárosok közös réteskészítésére került sor. Az ünnepi vacsorán részt vett és beszédet is mondott Turi Balázs, Bakonycsernye polgármestere, a nivalai kapcsolat zirci „atyja”, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület alapító tagja is.

A gépük ugyan csak másnap indult, de a Reguly Antal életéről szóló interaktív kiállítás során egy kicsit hazaérkeztek a finn vendégek. Második képünk a rétesnyújtás pillanatát örökítette meg, a két város polgármesterének konyhai munkáját a finnbarátok szakavatott asszonyai segítették

Szombat reggel a Barátság Parkban, a vendégfogadásban aktívan közreműködő finnbarátok énekes-zenés műsorral búcsúztak el a nivalai delegációtól. Wenczel Zsuzsanna elnök mondott köszöntőt, felelevenítve a hely azon kedves emlékeit, amelyek a finn kultúra ápolásához kötődtek.

A két nemzet zászlói alatt közös csoportkép örökítette meg a találkozás örömét.

A finnül előadott búcsúéneket az éppen születésnapját ünneplő Bohon Gabriella kísérte gitárral. A csoportképen a nivalai delegáció tagjai a szívük elé tették a Wolfné Litter Beáta által készített, kék, valamint piros-fehér-zöld szalaggal felmasnizott csuhészíveket

Hazaindulás előtt a vendégek még megtekintették a Zirci Ciszterci Apátság látnivalóit és az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumát. Nagy érdeklődéssel nézték végig a Műemlékkönyvtárat, a Király-szobát és a bazilikát, nagyon élvezték Marton Bernát atya vezetését.

Zirc tetejébe, a Vörös-toronyba is feljutott a küldöttség (Forrás: Németh István)

A vendégek a visszajelzések alapján rendkívül jól érezték magukat az itt eltöltött napok során, gratuláltak városunk fejlődéséhez, amit az utolsó látogatás óta tapasztaltak. Reményüket fejezték ki, hogy megerősíti a testvérvárosi kapcsolatait a két város.

Ne feledjük, a Nivala és Zirc között megkötött testvérvárosi szerződés a jövő évben jubilál, negyedszázados születésnapját ünnepli majd!


Kelemen Gábor