A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A kapcsolatokat ápolják és erősítik


A Pohlheim és Zirc között 1990-ben létrejött együttműködés folyamatos ápolása és erősítése terén nyújtott kiemelkedő munkásságuk elismeréseként német testvérvárosunk kitüntetésében részesült dr. Varga Tibor korábbi zirci polgármester és Szeifert Gyöngyi egyesületi elnök.


Öttagú delegáció érkezett városunkba, hogy átadja a kitüntetést az arra érdemes személyeknek. Minderre a városi könyvtárban, a Magyar Kultúra Napjának zirci ünnepségén került sor.


Pohlheim polgármestere, Udo Schöffmann nevében Ernst-Jakob Kandel, német testvérvárosunk képviselő-testületének elnöke köszöntötte a kitüntetésben részesülőket: „Kitartással, eltökéltséggel és teljesen világos célokkal tevékenykedtek a testvérvárosi kapcsolatokért, és a szívüket is bevetették a célok elérése érdekében” – fogalmazott a delegáció vezetője Ottó Mariann tolmácsolásában.


Dr. Varga Tibort arany-plakettel tüntette ki Pohlheim városa. A méltatásában elhangzott: nemcsak a testvérvárosi kapcsolat létrehozásából vette ki a részét, hanem mindvégig támogatta azt, motorja volt a kapcsolatnak, nagyok sok energiát áldozott rá. Fontos volt számára, hogy az emberek találkozzanak egymással különböző területeken. Nagyon sok pohlheimi emberrel áll baráti kapcsolatban.

Dr. Varga Tibor betegsége miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségén, ezért kitüntetését felesége vette át


Kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert sosem kellett a férjem helyett beszélnem – mondta a kitüntetés átvételét követően dr. Varga Tibor felesége, Vargáné Boda Emília, majd tolmácsolta férje gondolatait.

„Meghatódva köszönöm Pohlheim város tanácsának az elismerést, amelyben részesített. Sajnos személyesen nem tudom megtenni. Az elmúlt év tavaszán volt negyedévszázada, hogy a partnerségi megállapodás aláírásra került. A mai napig büszke vagyok arra, hogy az egyik aláírója én lehettem. Nagy fontosságot tulajdonítottam a leendő együttműködésnek, mert biztos voltam benne, hogy a stabil demokrácia keretei között dolgozó pohlheimi városvezetéstől mi, zirciek sokat tanulhatunk.”

Dr. Varga Tibor a testvérvárosi kapcsolatok zálogának nevezte a partneregyesületeket, ezért arra kérte a két város vezetését, hogy segítsék a két egyesület munkáját a kapcsolatok kibővítése, fejlődése érdekében. Vargáné Boda Emília elmondta, férje révén nagyon sok kellemes élménye származik a testvérvárosi kapcsolatból, és köszönetét fejezte ki azoknak, akik hosszú időn keresztül barátként viszonyultak hozzájuk. Bizalmát fejezte ki, hogy ez a barátság meg is marad.


Szeifert Gyöngyi, a zirci testvérvárosi egyesület elnöke ezüst-plakett kitüntetést vehetett át német testvérvárosunk delegációjától. Ernst-Jakob Kandel a méltatásában elmondta, az általános iskola német tanárnőjeként, diákokkal látogatta meg először Pohlheim városát 2000-ben. Azóta már több kölcsönös látogatásra került sor az iskolák között. Idehaza nemcsak programot szervezett a pohlheimi diákok számára, hanem az elszállásolásukról is gondoskodott. Férjével együtt kezdeményezte a zirci gimnázium és egy ottani iskola közötti kapcsolat kiépítését. Indítványozta a zirci testvérvárosi egyesület megalakítását a pohlheimi testvérvárosi egyesület létrejötte után. A két egyesület találkozóira, illetve közös rendezvények szervezésére rendszeresen sor került.


Szeifert Gyöngyi a kitüntetéssel, mellette Ernst-Jakob Kandel, német testvérvárosunk képviselő-testületének elnöke, balról Horst Biadala, a pohlheimi testvérvárosi egyesület elnöke

„Nagyon furcsa helyzetben vagyok, hiszen a Magyar Kultúra Napján német-angol szakos tanárként Németországból hozott kitüntetést vehettem át”

– mondta Szeifert Gyöngyi. Hozzátette: továbbgondolva mindezt mégsem furcsa helyzet, hiszen egy pedagógus a magyar kultúrát nemcsak Magyarországon ápolhatja, nemcsak idehaza taníthatja a gyerekeket a magyar kultúrára, hanem viselkedésével, példamutatásával külföldön is. Mint elmondta, szerencsésnek érzi magát, hogy tanárként két idegen nyelvet is beszélhet, ennek köszönhetően nagyon sok barátja van külföldön.


A szerencséjét úgy szerette volna kamatoztatni, hogy ne csak a nyelvet tanítsa meg a diákoknak, hanem annak az országnak a kultúráját is, amiről tanít. Visszaemlékezett az iskolakapcsolat kezdeteire, és több személyes élményt is megosztott a hallgatósággal. Megtudtuk, hogy Horst Biadala és Walter Damasky, a pohlheimi testvérvárosi egyesület vezetőinek jó példája révén hozta létre a zirci testvérvárosi egyesületet. Hangsúlyozta, ez a példamutatás az európai polgárnak is szól, hiszen kulturáltan sikerült ütköztetniük a véleményeket, pedig azok nem mindig egyeztek egymással.


Szeifert Gyöngyi a diplomáciai kultúrát tiszteletben tartva magyarul köszönte meg az elismerést német testvérvárosunk képviselőinek. Úgy látja, a kitüntetés az egyesületnek is szól, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítik a kapcsolatokat erősítő civil szervezet munkáját, továbbfejlődését.

Kelemen Gábor