A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Jövőjükbe fektettek be a zirciek


Ünnepélyes keretek között átadásra került a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde munkába állás javítását célzó fejlesztése, mely Zirc Városi Önkormányzat nyertes pályázata útján, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott támogatással valósult meg. Nagyszabású átalakítás ment végbe az intézményben.


A projekt-átadón Kovács Mónika intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket a fejlesztés részét képező új tornateremben.

Mint mondta, „egy álom vált valóra”, a gyerekek élvezhetik az önfeledt mozgás örömét, mely a tanulási képességeik fejlődésének is az egyik hajtóereje lesz.


A rendezvényt Ottó Péter polgármester nyitotta meg. Múlt nélkül nincsen jövő, városunk vezetője megemlékezett a zirci óvodai nevelés több mint száz évre visszanyúló történetéről, ismertetve a legfontosabb mérföldköveket. Hatszögletű kialakítása miatt országosan egyedülállónak nevezte a jelenleg használt, 1977-ben átadott épületet. Emlékeztetett, hogy a felújítására sokat kellett várni, a kétezres évek elején a térség önkormányzatai Zirc segítségére siettek, s finanszírozással működtek közre az épület magastetővel történő bővítésében. Az óvodai nevelés mellett az intézmény 2003 óta bölcsődei gondozási feladatokat is ellát.


Zirc város polgármestere kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben több fejlesztés is megvalósult az intézményben, 2009-2010-ben hazai pályázat támogatásával a vizesblokkok felújítására került sor, majd 2011-ben uniós pályázat megvalósításával átadásra került önálló épületszárnyban a három bölcsődei csoportszoba, ami lehetővé tette azt is, hogy a gazdaságtalanul működtetett „Kisóvoda” épületéből át lehessen költöztetni két csoportot a főépületbe. Majd a 2013-as évben a tetőtér beépítésével újabb két óvodai csoportszoba kialakítására került sor.Ezt követően újabb hazai pályázatok támogatásával tudta az önkormányzat korszerűsíteni az épületet, most pedig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával közel kétszáz millió forintos beruházási értéket sikerült megvalósítani, aminek köszönhetően itt lehetünk az újonnan kialakított tornaszobában – fejezte ki örömét városunk vezetője, majd sorolta a további fejlesztéseket: korszerű melegítőkonyha, egyéni és csoportos fejlesztőszobák, kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. Megtörtént az épület komplex energetikai felújítása is: a homlokzat megfelelő vastagságú hőszigetelést kapott, energiatakarékos lámpák kerültek elhelyezésre, a használati melegvíz előállításában napkollektoros rendszer működik közre, a napelemekkel pedig energiát termel a város. Új bútorok, tornaszerek, fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre, az épület jobb megközelíthetősége érdekében pedig parkoló és akadálymentes bejárat létesült.


Hangsúlyozta, valamennyi fejlesztésnek közös célja volt, hogy a kisgyermekek intézményi keretek között történő nevelése minél korszerűbb körülmények között történjen. Hozzátette, a színtér önmagában kevés, a jó működéshez, ahhoz, hogy az intézmény a rábízott feladatokat megfelelő színvonalon el tudja végezni, kellenek a szakma iránt elhivatott dolgozók is.

Ottó Péter polgármester végül köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki közreműködött a projekt eredményes megvalósításában.


Az óvodások mókás sportbemutatóval köszöntötték az új tornatermüket


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője a kormány családvédelmi, a gyermekek felzárkóztatását segítő programjairól beszélt, s kiemelte, az óvoda egy olyan hely, ahol a nevelés mellett ingyenes étkeztetéshez is jutnak a gyerekek. Összesen mintegy hetvenezer bölcsődei férőhely kialakítását tervezik, mely lehetőséget ad arra is, hogy az édesanyák minél hamarabb munkába tudjanak állni. Gratulált az óvodában végbemenő fejlesztéshez: az új tornaterem időjárástól függetlenül módot ad a mozgásigény kielégítéséhez, a megújuló energiák bevonása pedig a könnyebb fenntartást, működtetést teszik lehetővé, és a gyermekek környezettudatos nevelését is segíthetik, amit nem lehet elég korán elkezdeni.


– A zirciek legújabb fejlesztésükkel ismét példát mutattak értékteremtésben, közösségben, a város jövőjének építésében. Amikor úgy döntöttek, hogy az intézmény további fejlesztésére pályáznak, akkor a település, az itt élők jövőjébe fektettek be - mondta Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Hangsúlyozta, az óvodai nevelés kiegészíti a család által betöltött központi szerepet, megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át tartó eredményes tanulás, a társadalmi beilleszkedés és a személyes fejlődés feltételeit, valamint a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapfeltételeket.Beszélt arról is, hogy a zirci önkormányzat a kétezres évek elejétől folyamatosan fejlesztette az intézményt, most pedig egy nagyszabású átalakítást valósíthatott meg. A beruházás eredményeként több mint kétszáz kisgyermeknek, s nevelőjének sikerült 21. századi körülményeket teremteni. Hozzájárul a gyermekek egészségesebb életmódra történő neveléséhez, a munkahelyek megtartásához, a minőségi foglalkoztatás támogatásához, a település családbarát közszolgáltatásainak fejlesztéséhez, segítve ezzel sok-sok helyi és környékbeli anyuka munkaerőpiacra történő visszatérését.

A település vezetésének gratulált, hogy mertek nagyokat álmodni, s tettek is azért, hogy ezek az álmok valóra váljanak, hittek és hisznek a jövőben. Végül azt kívánta, hogy olyan gyermekek kerüljenek csak ki az intézmény falai közül, akik felnőttként a munkájukban meg tudják találni a valamikori játék hangulatát.

Az ünnepi gondolatokat követően az óvodások sportbemutatója következett, majd a nemzeti szalag átvágásával jelképesen is átadtak a megújult intézményt további rendeltetésének.Vecsey Katalin református lelkész mondott áldást a megújuló környezetre és az abban folyó nevelőmunkára, a hivatásukat végző munkatársakra, a kisgyermekekre, s családjukra. Külön örömét fejezte ki, hogy a hittanos foglalkozásaik számára kaptak egy nagyon szép termet.Végül a vendégeknek lehetőségük nyílt az óvodában megvalósult fejlesztések megtekintésére.Igmándyné Hebling Gabriella, az intézmény korábbi vezetője és Kovács Mónika jelenlegi intézményvezető dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselővel a korszerűsített melegítő konyhában

A lenti képen az egyik fejlesztőszobát tekintik meg a vendégekKelemen Gábor