A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Jobb körülmények között a gyermekek étkeztetése


Átadásra került az önkormányzati konyha fejlesztése a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Köztársaság utcai épületében.


A közétkeztetés fejlesztését célzó projekt átadó-ünnepségén Ottó Péter polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, közöttük térségünk országgyűlési képviselőjét, az intézmények vezetőit, az iskolafenntartó képviseletét és a konyhai dolgozókat.


Városunk vezetője kisdiákkori emlékeit idézte fel, amikor kicsengetést követően versenyt futottak a konyha előteréig, hogy minél hamarabb magukhoz vegyék az ebédet, amelyet mindig és mindenkor mosolygós konyhás nénik szolgáltak fel, abban a reményben, hogy a gyerekek elégedettek lesznek az aznapi menüvel és jó étvággyal fogják azt elfogyasztani. A konyhai dolgozók felé fordult Ottó Péter polgármester és úgy fogalmazott az irányukba:

„Bízom benne, hogy ezek az élmények jelenleg is megvannak a zirci közétkeztetésben részesülők számára, és majd felnőtt fejjel ők is hasonlóképpen gondolnak vissza önökre.”


Emlékeztetett arra is, hogy régen egy feladat-ellátási helyen működött az általános iskola, a Rákóczi téren, az étkezés pedig a templommal szemben lévő apátsági épületszárnyban történt. Nagy előrelépés volt, amikor 1980–81-ben elkészült az új, tizenkét tantermes iskolai rész, „kitágultak a terek”, és akkor került ide az étkeztetés a kor színvonalának megfelelő felkészültséggel – tette hozzá. Az épület első jelentősebb felújítására 2015-ig kellett várni, szintén térségünk országgyűlési képviselőjével került sor az energetikai projekt átadójára.

Ottó Péter polgármester a köszöntőjében gyerekkori emlékeit is felidézte a konyhával kapcsolatban


Az iskola fenntartása és működtetése már nem önkormányzati feladat, de a konyhai épületrész továbbra is városi üzemeltetésű, az étkeztetési ellátás a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ feladatkörébe tartozik. A korábbi és a jelenlegi önkormányzati fejlesztésből a megújuló energiát, a napelemes rendszer telepítését emelte ki Ottó Péter polgármester, amellyel jelentős megtakarítás érhető el a villamos áram felhasználását illetően.


Városunk vezetője végül köszönetét fejezte ki a munkájáért valamennyi konyhai dolgozónak, továbbá köszönetet mondott a pályázat elkészítésében és a projektben közreműködőknek.


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője hangsúlyozta,

az oktatás mellett legalább annyira fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az étkeztetés körülményei között, és megfelelő legyen az ellátásuk. Éppen itt volt az ideje, hogy modern eszközök kerüljenek beszerzésre, melyek megkönnyítik az életét a nehéz fizikai munkát végző konyhai dolgozóknak, és az sem mindegy, hogy milyen körülmények között készülnek az ételek.

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője adta át a beruházást


Beszélt arról is, hogy a mintegy 21 millió forintos beruházás – melynek állami támogatásához három millió forint önerőt biztosított az önkormányzat – az iskola egészéhez képest eltörpül, a konyha vonatkozásában viszont jelentősnek mondható. A projekt részét képező energetikai fejlesztés, a napelemes rendszer az eddigieknél jóval olcsóbb üzemeltetést tesz lehetővé.


Dr. Kovács Zoltán kiemelte, hogy

naponta több mint ezer adag étel készül a konyhában – 600 főre főznek ebédet, 500 főt látnak el tízóraival és uzsonnával –, amit rendkívül tiszteletreméltónak nevezett, mint mondta, mindez az itt dolgozók munkáját dicséri. Az új eszközökkel, a korszerű körülmények között további jó munkát kívánt a kollektívának.

Jakabné Somogyi Erzsébet élelmezésvezető az új szeletelőt mutatja dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek és Ottó Péter polgármesternek – a projekt keretében jelentős konyhai eszközfejlesztés is megvalósult

Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton 17 853 390 forint összegű állami támogatást nyert el Zirc Városi Önkormányzat az általános iskolai konyha fejlesztésére, melyhez tizenöt százalékos önerőt vállalt. A pályázat fő célja a konyha felújítása mellett egy hidegkonyhai helyiség kialakítása volt a bölcsődések, óvodások ellátásának érdekében. Ezzel összefüggésben az egyéb helyiségek legszükségesebb fejlesztései is megvalósultak: felújításra került a hidegburkolatok egy része, megtörtént a konyha és étkező közötti kiadóablakok cseréje, papíráru-tároló és egy külső konténertároló is létesült. A beruházás keretében jelentős eszközfejlesztés is végbement – főzőüstök, elektromos sütő, dagasztógép, szeletelő, burgonyakoptató, egyéb kisgépek kerültek beszerzésre. A gépállomány cseréjénél a korszerűségi szempontok mellett az energetikai tényezők is számítottak. A konyha villamos energia igényének részbeni fedezése érdekében 12 kW teljesítményű napelemes rendszer létesült, melynek köszönhetően a fogyasztásnak több mint a felét megújuló energiával tudja biztosítani az önkormányzat. A korszerű körülmények közé került konyha kilenc dolgozónak biztosít munkalehetőséget és Zircen kívül még négy település iskolásait, óvodásait látja el élelemmel.


Kelemen Gábor