A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Jelentős út- és járdafelújítások valósultak meg Zirc városában – a fejlesztések folytatódnak a közeljövőben


Megvalósított, folyamatban lévő és tervezett beruházásokról is beszélt Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője közös sajtótájékoztatóján, Zircen.


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője kiemelte,

hogy szinte minden területen volt megújulás a városban az elmúlt időszakban. A helyi szolgáltatások mellett az egyik legfontosabbnak nevezte, hogy a lakosság jó minőségű utakon és járdákon közlekedhessen. Hangsúlyozta, hogy ez irányú fejlesztések is történtek, amelyek négyzetméterben is jelentős nagyságrendet képviselnek. Bejelentette azt is, hogy Zirc újabb eredményes pályázatot tudhat magáénak, erről bővebben városunk vezetője beszélt.

Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője és Ottó Péter polgármester az eddigi eredmények mellett újabb jó hírekkel szolgáltak. Városunk vezetője a folyamatban lévő beruházásokról is tájékoztatót adott


Ottó Péter polgármester elmondta, az elmúlt években lezajlott út- és járdafelújításoknak lendületet adott a kormánydöntés értelmében 2017 végén elnyert 75 millió forintos támogatás, amellyel szinte egy időben kaptak értesítést arról, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott, önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat is támogatást nyert 15 millió forint értékben.

Az elnyert támogatások eredményeként, önkormányzati önerő biztosításával, közel százmillió forint értékű beruházásokat sikerült végrehajtani,

elsősorban Kukoricaföld városrészben újult meg az utak jelentős része, több mint 7000 négyzetméter felületen a korábbi martaszfaltos felület helyett új aszfaltburkolat került kiépítésre 2500 négyzetméteres padkarendezéssel.


Hozzátette, a projekthez nagymértékű járdafejlesztés is tartozott, a városközpontból induló, jelentős gyalogosforgalmat biztosító járdák újultak meg, a Deák Ferenc utcában, a Rákóczi téren és a Köztársaság utcában, ami összességében 2500 négyzetméter új aszfaltos, illetve térköves gyalogos út kiépítését jelentette. Szintén a tavalyi évben valósult meg az Üdülő utca járda- és útburkolatának felújítása – összegezte a már lezajlott fejlesztéseket a városvezető.


Beszélt arról is, hogy jelentős fejlesztéseket tudott megvalósítani az önkormányzat európai uniós pályázatok támogatásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében már több projekt sikeresen be is fejeződött. A védőnői szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódóan újult meg az Egészségház előtti parkoló, illetve bővült a kapacitás egy akadálymentes, mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehető parkolóval. Az óvoda fejlesztéséhez kapcsolódóan szintén jelentős parkoló-fejlesztés történt, 24 új parkolót sikerült kialakítani. Az intézmény megközelítését szolgáló bekötőút, járdaszakasz is megújult.


Zirc Városi Önkormányzatnak a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázata 2018-ban is eredményesnek bizonyult, ennek támogatásával, huszonöt százalékos önkormányzati önerő biztosításával mintegy húszmillió forintos nagyságrendben folytatódott és fejeződött be idén nyáron, Kukoricaföldön újabb szakaszok aszfaltozása, érintve a Liszt Ferenc utcát, a Tölgyfa utcát és a Semmelweis utcát összességében 1800 négyzetméter felületen, illetve ehhez kapcsolódóan 500 négyzetméter padkát sikerült felújítani. Ehhez a pályázathoz is tartozott járdafelújítás, a Bajcsy-Zsilinszky utcában 220 méter hosszban újult meg a gyalogos út.


Kukoricaföld városrészben is jelentős útfelújítások valósultak meg az önkormányzat eredményes pályázataival

Összességében közel 20 000 négyzetméter felület újult meg a városban aszfalttal, térkővel, utak, járdák, parkolók és padkák tekintetében – mondta el Ottó Péter polgármester, aki a közelmúlt fejlesztései után a közeljövő fejlesztéseiről is tájékoztatta a lakosságot.

Az elsők között említette a közlekedésfejlesztést célzó projektet, amely augusztusban elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés indításával. Ennek keretében megtörténik a Zirc és Kardosrét közötti kerékpárút kialakítása, amely egyrészt biztosítja a városrész lakói számára a településközpont, másrészt az ipari terület és a tanműhely biztonságosabb elérését a gyalogos és kerékpáros közlekedők számára. A projekt másik része az Alkotmány utca fejlesztését célozza, a sporttelephez vezető bekötőúttól egészen a 82-es főút kereszteződéséig felújításra kerül az utca és a hozzátartozó járdaszakasz. A főútvonalra történő kikanyarodást egy jobbra kanyarodó sáv kialakítása segíti elő, buszöböl épül a helyi járat nyomvonala mentén, új gyalogátkelőhely létesül az óvoda még biztonságosabb megközelíthetősége érdekében, a Pepe cukrászdával szembeni területen 30 új parkoló kerül kialakításra. A projekt részét képezi továbbá három új gyalogátkelőhely a 82-es főút mentén: a Köztársaság utcában az apátság előtti szakaszon, a Bakonybéli út kereszteződésében és a benzinkút környékén.


Az Alkotmány utcában út- és járdafelújítás is végbemegy, a gyalogosok biztonságát is szolgálja a fejlesztés


A közeljövőben, most az ősz folyamán tudja elindítani az önkormányzat a városközpontban, az áruház és az általános iskola közötti területen a parkoló megújítását szolgáló projektjét, amely 64 férőhellyel rendelkező, közvilágítással ellátott parkolót fog eredményezni.


Városunk vezetője örömét fejezte ki, hogy

a most júniusban, szintén a Belügyminisztériumhoz benyújtott, önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat is eredményesnek bizonyult, és a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a maximális 15 millió forintos támogatást nyerte el az önkormányzat, melyből újabb járdafelújítások valósulnak meg.

A Rákóczi tértől a Köztársaság utcában az apátság oldalán az idősek otthona bejáratát követő szakaszig 156 méter hosszúságban térköves járda kerül kialakításra. A Kossuth Lajos utcában a Bakonybéli utcától egészen az Alsó temetőig szintén megújul közel 400 méter hosszú járdaszakasz. – Ennek megvalósulásával elmondható, hogy a városközpontból induló nagy forgalmú utak legalább egyik oldalán, a jelentős gyalogosforgalmat bonyolító járdáink teljes egészében felújításra kerültek, segítve ezzel a gyalogosoknak is a biztonságosabb közlekedést – mondta Ottó Péter polgármester. Bizalmát fejezte ki, hogy az elmúlt bő egy évben megvalósult út- és járdafelújítások ütemét a jövőben is tartani tudja az önkormányzat, hiszen bőven van még feladat, az út- és járdahálózatnak egy jelentős része fejlesztésre szorul.


Kelemen Gábor