A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Járási közbiztonság és társulási költségvetések


Ülésezett a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa. Tudomásul vették a Zirci Járás közbiztonsági helyzetéről tartott tájékoztatót és elfogadták a módosított költségvetést. Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is megtartotta soros ülését a székhelytelepülésen.


Tóth Gábor rendőr alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének parancsnoka a Zirci Járás közbiztonsági helyzetéről tartott tájékoztatót. Mint azt elmondta, a települések nagy többségében a Zirci Járás területén csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma, ugyanakkor vannak olyan települések, ahol notórius elkövetőkről beszélhetünk, ugyanazon személyek követtek el egymás után hasonló jellegű bűncselekményeket. Hozzátette, a rendőrőrs eredményesen tudott eljárni az eseteknél.


Felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt napon Veszprém városában számtalan bejelentés érkezett, idősek sérelmére próbáltak bűncselekményt elkövetni trükkös módszerekkel. Arra kérte a polgármestereket, hogy ha hasonló jellegű bűncselekményt észlelnek a településen, jelezzék a rendőrség felé.


A közlekedésbiztonság helyzetével kapcsolatban az őrsparancsnok kifejtette, hogy az ittas vezetők száma tovább nőtt, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy kiszűrjék őket a közlekedésből. Mindemellett két halálos közlekedési baleset is történt a 82-es főúton, annak ellenére, hogy folyamatos rendőri jelenlétet biztosítanak. Összességében azonban csökkenő tendenciát mutat a közlekedési balesetek száma az illetékességi területükön.

Tóth Gábor őrsparancsnok a járás közbiztonságának helyzetéről beszél – a tanácstagok tudomásul vették a tájékoztatót


Elfogadta a költségvetés módosításáról szóló döntést a társulási tanács.

A társulás és az általa fenntartott intézmény előirányzatai is korrigálásra kerültek, melyek oka nagy részben az állami támogatásokkal, illetve kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokkal kapcsolatos. A Zirci Járás Önkormányzati Társulás összevont költségvetési főösszege ennek következtében 9 706 000 forinttal került megemelésre, így az 226 211 000 forintban rögzült.


Ezt követően Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa is ülést tartott. Ezen társulás 2020. évi költségvetésének a módosítására is szükség volt, így például előirányzatosításra került az óvodatársulást megillető, elsődlegesen Zirc Városi Önkormányzatnál jelentkező állami támogatás, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata került megemelésre. A tanács elfogadta a társulás módosított költségvetését, melynek főösszege 18 ezer forinttal került megemelésre, így 253 139 000 forintban rögzült.


A Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa elfogadta a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bázis- és tagintézményeinek beszámolóit a 2019–2020-as nevelési évre vonatkozóan és a 2020–2021-es nevelési év munkaterve is jóváhagyásra került a fenntartó által. Jogszabályi változások és a borzavári tagintézmény helyi sajátosságai miatt volt szükség az intézmény Pedagógiai Programjának korrigálására, melyben foglaltakkal a döntéshozók egyetértettek. A Bölcsődei Gondozás-Nevelés átdolgozott Szakmai Programja is elfogadásra került az ülésen.


Az óvodatársulás engedélyezte a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde borzavári tagintézményében a maximális gyermeklétszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését.


Kelemen Gábor