A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Isten éltesse a szépkorba lépő Tanár Urat!


December 27-én töltötte be 90. életévét Illés Ferenc tanár, ny. múzeumigazgató, Zirc város díszpolgára. A járványhelyzetre való tekintettel a személyes köszöntéstől eltekintett az ünnepelt, így ezzel az írással fejezzük ki irányába a tiszteletünket.


Városunk köztiszteletben álló polgára postai úton kapta meg az emléklapot a kilencvenedik születésnapja alkalmából Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnökének jókívánságával.


Illés Ferenc Marcalgergelyiben született 1931. december 27-én. Pedagógusi pályafutását Zircen kezdte 1955-ben. Tanított a helyi általános iskolában és gimnáziumban, Pápán, Várpalotán, volt a zirci járás szakfelügyelője és a nevelési tanácsadó intézet igazgatója. Pedagógiai újításait, azok általános- és szakmódszertani jelentőségét országos szinten is elismerték. A pedagógusi, vezetőpedagógusi hivatása mellett közéleti szerepet is vállalt Zircen, a tudomány, közoktatás, közművelődés és a művészetek szakterületeivel foglalkozott.


Alapítója és csaknem húsz éven keresztül igazgatója a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóháznak, megteremtve állandó kiállítások és a népi kismesterség-műhelyek anyagi feltételeit. Több civil szervezet alapító és vezetőségi tagja, honismereti és Reguly Antal kultuszát ápoló társaságok életre hívója. Sok évtizeden át tartó méhészeti munkásságáért a közelmúltban a szakma legmagasabb kitüntetését adományozták a részére.

Illés Ferenc a 2018-ban kiérdemelt Magyar Méhészetért Emlékérem kitüntetéssel. Jobbról a miniszterelnök köszöntő emléklapja a kilencvenedik születésnap alkalmából

(Fotók: Önkormányzat és Illés Ferenc Ákos)

Életének különleges eseményeként tartja számon, hogy húsz országban járhatott tudományos konferenciákon, méhészeti világkongresszuson, a külföldről hazahozott tapasztalatait megosztotta azokkal a szervezetekkel, amelyeknek elnöke, vezetője volt. Számos cikket, tanulmányt publikált, kiadványok hosszú sorának szerkesztője, szerzője, nagyrendezvényeket tervezett és szervezett, dokumentálta a zirci eseményeket, megörökítve az utókornak a település fejlődését. Helytörténeti, néprajzi, népművészeti kutatásaival gyűjtötte az eltűnőben lévő népi kultúra tárgyi és szellemi értékeit.


Alkotómunkáját helyi, megyei és országos kitüntetésekkel ismerték el. Zirc városa 1997-ben, szülőfaluja 2013-ban díszpolgárrá avatta, szülői házát tájház alapítása céljából Marcalgergelyinek ajándékozta.


2017-ben nagy veszteség érte, váratlanul elhunyt a szintén pedagógusi hivatást betöltő felesége, akivel ötvenhat évig éltek nagy szeretetben és békességben. Házasságukból három gyermek született, Éva, Andrea és Ferenc. A Tanár Úr két unokával büszke nagypapának is vallhatja magát, tapasztalatára, tudására, emlékezetére a mai napig támaszkodhat Zirc városa.


Kelemen Gábor