A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Intézményvezetői álláspályázatokról is döntöttek


Munkaterv szerinti rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Újra kiírásra kerül a pályázat a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatói állására. A sporttelep üzemeltetésével is foglalkoztak a döntéshozók.


Az Emberi Kapcsolatok Bizottság javaslatára eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatói, magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot és a pályázat ismételt kiírásáról döntött.


A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázatát is kiírja a képviselő-testület. Ennek oka, hogy a jelenlegi vezető, Koós Kata megbízatása az év végével lejár. A magasabb vezetői megbízatás öt év határozott időre szól majd 2023. január 1-től.


A jogszabályi változások lehetővé teszik a korábbi határozat hatályba lépését, így július 1-től módosul a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház belépőjegyeinek ára, valamint azok köre kiegészítésre kerül a kézműves foglalkozás és az ingyenes jegy kategóriájával.


2017 óta első alkalommal történik változás a helyi személyszállítási szolgáltatás díjaiban is.

A teljes árú havi bérlet 4 300 forintba, a kedvezményes bérlet 1 500 forintba, a menetjegy 250 forintba kerül a jövő hónaptól.


A költségek folyamatos emelkedése következtében a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által alkalmazott vendégétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára is szükség volt. Júliustól a felnőtt napi menüs ebéd térítési díja heti legalább háromszori igénybevétel esetén nettó 859 forintra, egyéb esetben nettó 1558 forintra emelkedik.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött, hogy új pályázatot ír ki a Reguly-múzeum igazgatói állására

A sporttelepet üzemeltető Football Club Zirc Sportegyesület előző évi ingatlanfenntartásról szóló beszámolóját tudomásul vette a képviselő-testület, de

ismételten felhívta a civil szervezet figyelmét a megbízási szerződésben foglalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítésére.


A képviselő-testület hozzájárulását adta a Zirci Országzászló Alapítvány által a Szent István téren felállítandó „Szentháromság Kereszt” elhelyezéséhez. A szakértői bizottság, az OMSZI Nonprofit Kft. véleményét figyelembe véve készült el a végleges helyszínrajz egy helyi tervező által. A civil szervezet célja, hogy méltó emléket állítson államalapító királyunknak. A köztéri alkotás átadását augusztus 20-ra tervezik.


A Zirci Országzászló Alapítvány forrásigénylő kérelmét is támogatta a képviselő-testület, s döntött, hogy 550 000 forint vissza nem térítendő forrást nyújt a részükre a képviselői alapból, melyből fedezni tudják a Szent István térre tervezett keresztállítás, az ehhez kapcsolódó tereprendezési munkák és a már korábban felújított keresztek állagmegóvásának költségeit.


Két temetési hely védetté nyilvánításáról is döntés született.

Erre ez év elején módosított temetőrendelet ad lehetőséget, s bárki tehet javaslatot. A helyi szakképző iskola igazgatója és egyik korábbi igazgatója fordult azzal a kéréssel az önkormányzat irányába, hogy jogelőd intézményük, az egykor Zircen működő „Tanoncképző iskola” második és harmadik igazgatójának, Kerschbaummayer Henriknek és Czakó Józsefnek a Felső temetőben található sírhelyét nyilvánítsa védetté. A temetési helyek rendbetételét a jogutód intézmény vállalja.


A LEADER projekt keretében tervezett rézsűkasza szállítójának kiválasztására is sor került. Az eszköz az önkormányzat gazdasági társasága, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. munkavégzését segíti majd. A beszerzésre elnyert csaknem három millió forintos támogatáshoz az önerőt az önkormányzat biztosítja.


A képviselő-testület a közétkeztetéssel kapcsolatos ügyintézést egyszerűbbé és gyorsabbá tevő komplex program beszerzését is elhatározta, s bizottsági javaslatra döntött, hogy árajánlatokat kér be a szükséges követelményekkel rendelkező forgalmazóktól.


A Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló is tudomásulvételre került, de mivel igazán érdemi tevékenységet az évek óta nem végez, a képviselő-testület felkérte az alapítvány kuratóriumát a szervezet megszüntetésének kezdeményezésére.


Kelemen Gábor