A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Igazgatóválasztás, sebességkorlátozás, kitüntetések

Intézményvezetőt választott a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB élére Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete áprilisi rendes ülésén. A parkolási rend változatlan marad, a Reguly utcában sebességkorlátozás kerül bevezetésre. Beszámolók hosszú sorát tárgyalták a döntéshozók és a sürgősségi ellátásban nyújtott kiemelkedő teljesítményeket is elismertek.

Hivatásuk az élet, életük a hivatás


Napirend előtt került sor a sürgősségi feladatellátásban résztvevő szakmák, hivatások képviselőinek elismerésére. „Kéklámpás Őrangyalokként” köszöntötte a tűzoltókat, mentősöket, rendőröket Varga Zita, a díjak odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke.


Hangsúlyozta, hogy

ők a mindennapok hősei, akiknek hivatásuk az élet, életük a hivatásuk, hiszen fáradtságot, félelmet nem ismerve küzdenek az utak biztonságáért, a bajba jutottak életéért. „Nagyon hálásak vagyunk és köszönjük a város minden lakója nevében, hogy vigyáznak az egészségünkre, ott vannak a tűzeseteknél és minden olyan helyzetben helytállnak, amelyre hétköznapi emberként nem tudunk reagálni. Köszönjük a testületeknek, hogy a 2022-es évben is segítettek, szolgáltak és védtek”

– mondta a bizottsági elnök, majd egyenként méltatta a kitüntetésben részesülőket, s Ottó Péter polgármesterrel együtt átadta a díjakat.

Varga Zita bizottsági elnök köszönti és méltatja a sürgősségi ellátás képviselőit, kitüntetettjeit

A város érdekében kifejtett, példamutató munkája elismeréseként a „2022. év Zirc Város Tűzoltója” díjat Pej József, a „2022. év Zirc Város Mentőse” díjat Nagy István vehette át. A város közbiztonsága érdekében kifejtett példamutató munkája elismeréseként a „2022. év Zirc Város Rendőre” díjat Poltné Szakács Anett rendőr törzszászlós részére adományozta az önkormányzat, aki kitüntetését a Rendőrnap alkalmából rendezett ünnepi állománygyűlésén vette át, de ezúton is gratulált neki Zirc városa. A kitüntetésben részesülők méltatását kapcsolódó írásainkban ismertetjük, nevükre kattintva olvasható.


Zárt ülés keretében került a sor a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói álláspályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára, melyről Ottó Péter polgármester adott tájékoztatást. Előszös is köszönetét fejezte ki a két pályázónak, hogy magas színvonalú szakmai munkát készítettek.

A képviselő-testület Szeli Dóra Réka személyét választotta ki az intézményvezetői feladatok ellátására. A városvezető gratulált az új igazgatónak, aki májusban kezdi meg tevékenységét.

Szeli Dóra Réka, a Békefi Antal Város Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB új igazgatója a megválasztását követően

A Zirci Járásbíróságra ülnököt is választott a képviselő-testület Horváthné Antal Zsuzsanna személyében.


Részletes és alátámasztott költségbecsléssel újra napirendre került a parkolás kérdése. Az önkormányzat megvizsgálta a város központi részén a korlátozott várakozási övezet, illetve a fizetős parkolás kialakításának lehetőségét, de egyelőre úgy döntött, hogy a jelenlegi parkolási rendszert változatlan formában fenntartja.

A képviselő-testület tervezi, vizsgálja az úgynevezett P+R parkolás kialakítását az Állomás utcai buszpályaudvar környezetében, amelynek megvalósításával lehetne csökkenteni a városközponti parkolók kihasználtságát.


A lakók kérésének is eleget téve, a geometriai kialakításra és a növekvő gépjárműforgalomra való tekintettel

30 km/h sebességkorlátozást vezet be az önkormányzat a Reguly utca Pápay és Bakonybéli utcák közötti szakaszán. A szabályozás várhatóan május közepétől lép érvénybe.

A 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek vonatkozásában már korábban megtörtént a korlátozás, hamarosan pedig újabb forgalmi rend lép életbe a Reguly utca ezen szakaszán, a gépkocsik legfeljebb 30 km/h sebességgel hajthatnak

A parkolási renden egyelőre nem változtatott az önkormányzat, de folyamatosan nyomon kíséri annak alakulását


Május 1-től a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ visszaköltözik eredeti helyére, az Alkotmány utca 14. számú ingatlanba.

Az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően, ideiglenesen tartózkodott az intézményi kollektíva a Bajcsy-Zsilinszky utcai Idősek Otthona épületében. Az önkormányzat megvizsgálja a „ZÖSZK” állandó elhelyezésének lehetőségét is.


A képviselő-testület elfogadta a Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonsági helyzetről, melyből kiderül többek között, hogy

a tavalyi évre vonatkozóan 61-re csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Zirc város területén az előző évi 84-hez képest, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma pedig csaknem a felére esett vissza a korábbi esztendőhöz viszonyítva.

Rausz István rendőr ezredes, kapitányságvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben valamelyest növekedtek a jogsértések, bűncselekmények, melyek azonban a szubjektív biztonságérzetet nem befolyásolták, hiszen dominánsan az online térben jelentek meg, és országos tendenciáról beszélhetünk. Zircre ez nem jellemző, itt éppen csökkenés figyelhető meg – tette hozzá.

A Zirci Rendőrőrs bezárásáról szóló álhíreket korábban írásban már megcáfolta a kapitányság vezetője, és most szóban is hangsúlyozta, erről még terv szintjén sincsen szó.

Köszönetét fejezte ki a képviselő-testületnek és Zirc város minden lakójának, hogy segítik a munkájukat, a kitüntetésben részesülőknek pedig gratulált.

Rausz István kapitányságvezető felszólalása, mellette Róka Attila, a Zirci Rendőrőrs parancsnoka

A Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló szintén elfogadásra került a képviselő-testület által. A „HTP” legfontosabb feladata a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, a legrövidebb időn belüli segítségnyújtás az állampolgárok részére.


Nádai Tamás tűzoltó alezredes, parancsnok hozzászólásában kifejtette, a működési területük 37 településre terjed ki, melyen két önkormányzati és hét önkéntes tűzoltóegyesület tevékenykedik, amelyek nagyban segítik a munkájukat.

Külön kiemelte a zirci tűzoltók szakmai felkészültségét, hiszen az esetek mintegy 98-99 százalékában önállóan avatkoznak be a káreseményeknél.

A műszaki mentések esetében arányos növekedésről, a tűzeseteknél arányos csökkenésről beszélt, és reményét fejezte ki, hogy a téves riasztásokat valamilyen módon vissza tudják szorítani a jövőben.

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság pénzügyi és szakmai beszámolóját csakugyan elfogadta a képviselő-testület, egyben elismerte a tűzoltóság személyi állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját.

A zirci tűzoltóknak összesen 187 regisztrált káreseményük volt az elmúlt évben. Százharminc esetben kellett ténylegesen beavatkozniuk, műszaki mentésnél 97 esetben, tűzesetnél 33 alkalommal.

A tűzoltóság 2022. évi gazdálkodása stabilnak volt mondható, az előző évhez képest emelkedett a belügyminisztériumi támogatás, melyet az önkormányzatok kiegészítenek a működéshez szükséges pénzösszeggel. Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok köszönetét fejezte ki a képviselő-testületnek az elismerésért és a támogatásért.

Összetartó csapat: a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság Nádai Tamás hivatásos tűzoltóparancsnokkal együtt, középütt a „Zirc Város Tűzoltója” kitüntetésben részesülő Pej József

A Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2022. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót is jóváhagyták a döntéshozók.

A tavalyi esztendőben összesen 2131 feladatot láttak el a zirci mentőegységek 120 285 kilométer futásteljesítménnyel.

A sürgős esetek többségében a lélektani tizenöt percen belül a helyszínre érkeztek a mentők. Idei céljaik között szerepel a mentőállomás komfortfokozatának javítása és korszerű mentéstechnikai eszközök további beszerzése.


COVID-mentes évet kezdett az Országos Mentőszolgálat, remélik, hogy így is fogják zárni, s idén más feladatokkal tudnak foglalkozni – fűzte hozzá a beszámolóhoz Nátrán Albin vezető mentőtiszt, aki szintén köszönetet mondott a képviselő-testületnek a bajtárs elismeréséért.

Balról jobbra: Nagy István, a „2022. év Zirc Város Mentőse”, Nátrán Albin vezető mentőtiszt és Varga Gábor, a Zirci Mentőállomás vezetője. Mögöttük a mentős bajtársak, akik szintén szép számmal vettek részt a testületi ülésen

A sürgősségi feladatokat ellátó szervezetek beszámolóit követően az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2022. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámoló is elfogadásra került. Ottó Péter polgármester kiemelte, hogy

az energiaválság-helyzet káros hatásai ellenére is rendkívül tartalmas szakmai tevékenységet folytatott a két intézmény, és azt kívánta, hogy az idei esztendő is legalább ilyen eredményes és sikeres legyen a számukra.


A múzeum esetében a jogszerű működéshez elengedhetetlen dokumentumokat, így a 2023–2027 közötti időszakra szóló Digitalizálási stratégiát, az Állományvédelmi tervet, illetve a Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési tervet is tudomásul vette a képviselő-testület.


Zirc város jegyzőjének az elmúlt évi adóztatási tevékenységről, a helyi adók beszedésének, behajtásának tapasztalatairól, a behajtás gyakorlati eljárásáról és a hátralékok alakulásáról szóló beszámolóját, valamint a 2022. évi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló tájékoztatóját is tudomásul vette a képviselő-testület.


Kelemen Gábor