A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Huszonöt civil szervezetet támogat az önkormányzat


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének áprilisi rendes ülésén elbírálásra kerültek a helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására irányuló pályázatok. Beszámolók hosszú sorát tárgyalták, szakmai kitüntetés is átadásra került.


A képviselő-testület elfogadta a Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetről szóló beszámolóját, melyből kiderül, hogy a Zirc város területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt tizenkét év során csökkenő tendenciát mutatott.


Rausz István rendőr ezredes, kapitányságvezető szóbeli hozzászólásában kiemelte, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság, és ezen belül a Zirci Rendőrőrs szakmai munkáját kivételesre értékelték megyei és országos szinten is. Az illetékességi területükön stabilnak nevezte a közbiztonságot. Köszönetét fejezte ki a partneri együttműködésért az önkormányzatnak.


Képviselői kérdésre a különösen a cseszneki szerpentinre jellemző motorosjármű-forgalomról is szó esett, Róka Attila rendőr alezredes, őrsparancsnok is hozzászólt a témához. A rendőrség táblák kihelyezésével, felvilágosító kampánnyal mindent megtesz a balesetek megelőzése érdekében, de hangsúlyozták, megoldást csak a közlekedési morál megváltozása jelenthet.

Rausz István kapitányságvezető is felszólalt, mellette Róka Attila, a Zirci Rendőrőrs parancsnoka

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság pénzügyi és szakmai beszámolója is elfogadásra került.

A gazdálkodásuk zavartalannak mondható, a bevételek mellett több új pályázati forráshoz is hozzájutottak. A beszámolóból kiderül, hogy 153 káreseményük volt a zirci tűzoltóknak az elmúlt évben. A tűzesetek közül a szabad területen keletkezett tüzek száma csökkent, a műszaki mentések során fakidőléseknél és közlekedési baleseteknél volt a legtöbb munkájuk. Ifj. Szelthoffer Ferenc parancsnok köszönetét fejezte ki a képviselő-testületnek a támogatásért.

A tűzoltóságnak szinte a teljes csapata jelen volt a testületi ülésen, közös kép is készült a hivatal aulájában

A Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2021. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót is jóváhagyták a döntéshozók.

A tavalyi esztendőben összesen 2418 feladatot láttak el a mentőegységek 126 372 kilométer futásteljesítménnyel. A feladatszámok és a teljesített távok mintegy tíz százalékos emelkedést mutatnak az előző évihez képest.

A sürgős esetek többségében a lélektani tizenöt percen belül a helyszínre érkeztek a mentők. A járvány elmúlt két évében a zirci bajtársak jelentős mértékben segítették a védekezést. A mentőszervezet részéről jelenlévő Nátrán Albin vezető mentőtiszt köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a koronavírus-járvány elleni védekezésben nyújtott segítségéért.


A testületi ülésen egy kitüntetés átadására is sor került, Szelthoffer Zoltán a „2021. év Zirc Város Tűzoltója” díjat vehette át az önkormányzattól, melyet Varga Zita, a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke és Ottó Péter polgármester adott át. A „2021. év Zirc Város Mentőse” díjat Pál Andor részére adományozta a szakmai bizottság, akinek a méltatása szintén elhangzott, kitüntetését egy későbbi időpontban veszi át. Az elismerésben részesülő személyeket kapcsolódó írásainkban mutatjuk majd be.

Varga Zita ünnepi gondolatai a sürgősségi ellátásban résztvevők kitüntetése alkalmából

Ottó Péter polgármester gratulál az év zirci tűzoltójának, Szelthoffer Zoltánnak

Varga Zita bizottsági elnök a legnemesebb és legfelelősségteljesebb feladatok közé sorolta az emberek életének és értékeinek az óvását és mentését.

Hozzátette, a mentősök és a tűzoltók nemcsak kollégák, hanem bajtársak is, jelenlétük adja mindennapi életünk biztonságát. „A megbízatás nehéz és összetett: segíteni kell a rászorulókon, fizikai síkon stabilizálni egy beteget, megóvni valaki otthonát, értékeit, anyagi javait. Mindemellett a rászorulók lelki támaszt is igényelnek, hiszen sokszor éppen életük legnagyobb traumájának pillanatait élik meg” – szóltak ünnepi gondolatai, majd Zirc közösségének nevében köszönetet mondott a díjazottaknak és a testületeknek a mindenkori helytállásukért és áldozatos munkájukért.


A sürgősségi feladatokat ellátó szervezetek beszámolóit követően az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2021. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámoló is elfogadásra került.


A helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására irányuló pályázatok is elbírálásra kerültek.

A képviselő-testület három millió forintos összeget szavazott meg a civilek támogatására, a felhívásra összesen huszonöt pályázat érkezett. A támogatás mértékéről – melyet alábbi táblázatunk szemléltet – az Emberi Kapcsolatok Bizottság pontozási és forráselosztási javaslatát figyelembe véve döntött a testület.

Civil szervezet neve

A támogatás összege (Ft)

Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

110 000

Bakony Rali Szabadidősport Egyesület

50 000

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

210 000

Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

120 000

Bárka Alapítvány

60 000

Diabétesz Klub „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány

110 000

„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány

140 000

Erdélyi Baráti Kör Egyesület

200 000

Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány

60 000

Lövész Klub Zirc Egyesület

90 000

Magyarországi Evangélikus Egyház

- Zirci Evangélikus Fiókegyház

50 000

Ők is Emberek Alapítvány

150 000

Reguly Iskoláért Alapítvány

100 000

Segítő Kezek Zirc Alapítvány

Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja

170 000

Segítő Kezek Zirc Alapítvány

Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja

160 000

Veszprém-Főegyházmegyei Karitász

220 000

„Wings” Dart Club

„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány

80 000

Zirc és Környéke Ipartestület

60 000

Zirc Kerékpár Sportegyesület

50 000

„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány

170 000

Zirc Városi Nyugdíjas Klub

„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány

160 000

Zirci Közbiztonsági Alapítvány

50 000

Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

160 000

Zirci Református Egyházközség

150 000

Zirci Sporthorgász Egyesület

120 000


Valamennyi pályázó civil szervezetet támogatásban részesített a képviselő-testület

Nem lehet eltérő a nem képviselő bizottsági tagok illetményének megállapítása a képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáétól

– a képviselő-testület a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának eleget téve módosította a vonatkozó önkormányzati rendeletét.


A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-vel a menetrendszerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződést is elfogadta a képviselő-testület. A feladattal tízéves időtartamra, 2032-ig bízta meg a helyi járatot öt éve üzemeltető gazdasági társaságát.


A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal irodáiban klímarendszer kiépíttetésére irányuló beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület.


A Zirc Kerékpár Sportegyesület kérelmét is támogatták a döntéshozók, hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a civil szervezet az önkormányzat tulajdonában lévő Alkotmány utca 14. szám alatti ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli helyként használja.


Zirc város jegyzőjének a 2021. évi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló tájékoztatóját is tudomásul vette a képviselő-testület.


Kelemen Gábor