A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Huszonhét civil szervezetet támogat az önkormányzat

Felmérik az igényeket Kardosrét városrész földgázkiépítésének lehetőségére


Elbírálásra kerültek a civil pályázatok a képviselő-testület június 17-én tartott rendkívüli ülésén. Kardosrét városrész földgázkiépítésének lehetősége is napirendre került, ezzel kapcsolatban lakossági igényfelmérést fog végezni az önkormányzat.


Az idei évben először volt lehetőség Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének összehívására, most is csak rendkívüli ülés keretében. A kihirdetett veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolta a képviselő-testület hatáskörét a katasztrófavédelmi törvény alapján, aki döntéseit a képviselőtársai véleményének, javaslatainak figyelembevételével hozta meg.


A bizottsági véleményezést követően elbírálásra kerültek a helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek számára kiírt pályázatok.

Az önkormányzat négy millió forintot szabadított fel a Civil Támogatási Alapból erre a célra, és maximum 300 000 forintra lehetett pályázni. A kijelölt határidőig 27 pályázat érkezett, egy pályázat határidőn túl került benyújtásra. A támogatást 2021. december 31-ig lehet felhasználni, és az ezt követő 60 napon belül kell az elszámolásokat benyújtani az önkormányzat felé – ismertette a fontosabb tudnivalókat Varga Zita, a pályázatokat véleményező Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke. A támogatásban részesülőket és a támogatás összegét alábbi táblázatunk szemlélteti.

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege (Ft)

Segítő Kezek Zirc Alapítvány

Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja

140 000

Zirci Tenisz Klub Sportegyesület

40 000

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

280 000

Segítő Kezek Zirc Alapítvány

Bakonyi Ízek – főzőklub

60 000

Segítő Kezek Zirc Alapítvány

Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja

70 000

Zirc Városi Nyugdíjas Klub

„EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT” Alapítvány

90 000

„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány

190 000

„Ők is Emberek” Alapítvány

110 000

Veszprém-Főegyházmegyei Karitász

250 000

Kőketánc Kulturális Alapítvány

220 000

Zirci Sporthorgász Egyesület

70 000

Zirc Kerékpár Sportegyesület

40 000

Zirci Országzászló Alapítvány

260 000

Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

110 000

Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület

50 000

Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

90 000

Bakony Rali Szabadidősport Egyesület

40 000

Zirci Református Egyházközség

210 000

„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány

260 000

„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány

Söndörgő Néptánc Együttes (gyermek-felnőtt)

100 000

„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány

Bakonyi Babázó Csoport

250 000

„A BULI ’91” Alapítvány

230 000

Erdélyi Baráti Kör Egyesület

260 000

„Zirciek az Óvodás Gyermekekért” Alapítvány

220 000

Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület

240 000

Bárka 2008. Alapítvány

40 000

Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

80 000


Ottó Péter polgármester a napirend végén gratulált a támogatott civil szervezeteknek, jó erőt, egészséget és kellő kitartást kívánt nekik a tervezett céljaik megvalósításához.

Kiemelte, hogy a pályázók közül többen a város egyes területeinek a fejlesztését tűzték ki célul maguk elé, így például tervben van a Cigánydombi játszótér új játékelemekkel történő felszerelése, ezzel kapcsolatban több civil szervezet együttes felhívással fordult a lakosság, vállalkozások felé.

Október után volt lehetőség újra a képviselő-testület összehívására – civil szervezetek támogatásáról szavaznak


A Bakonyi Betyárnapok támogatásáról is döntés született, a szervező intézmény költségvetésében rendelkezésre álló forráson felül az önkormányzat legfeljebb két és fél millió forinttal járul hozzá a rendezvény megvalósításához, amennyiben az erre a célra benyújtott pályázat nem részesül támogatásban. (Két pályázatot nyújtott be az intézmény, az egyik már eredményesnek bizonyult.) A Betyárnapok augusztus 6-7-én kerül megrendezésre.


Az Alkotmány utcai sporttelep fenntartási költségeinek megemeléséről is döntést hozott a képviselő-testület a létesítményt üzemeltető Football Club Zirc Sportegyesület kérelmére.


A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” elnevezésű projekt keretében megvalósuló, buszöböl és gyalogos átkelőhelyek kivitelezési munkálataira érkezett ajánlatok elbírálása is megtörtént. A buszöböl esetében eredményesnek bizonyult az eljárás, nyertes ajánlattevőnek pedig a Zirci Építő Kft-t nevezte meg a képviselő-testület, a gyalogos átkelőhelyek kivitelezése tárgyában viszont új közbeszerzési eljárás megindításáról született döntés.


A képviselő-testület arról is határozott, hogy Zirc-Kardosrét városrész földgázellátásának kiépítése érdekében igényfelmérést végez, amelynek során nyilatkoznak az ingatlan-tulajdonosok a kiépítés költségének ingatlanra eső részének vállalásáról. Az önkormányzat a tervezett beruházás költségének egy részét tudná felvállalni, a fennmaradó részhez lakossági hozzájárulás lenne szükséges. A városrész lakói igényfelmérő adatlapot fognak majd kapni.


A képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban egy új szervezeti egység, a Városfejlesztési Osztály felállításához a folyamatban lévő és a jövőben benyújtandó önkormányzati pályázatokkal járó feladatok jelentős növekedésére tekintettel. A felállítandó új osztály osztályvezetői feladatainak ellátására pályázat kerül majd kiírásra.


Utólagosan benyújtott kérelemre jóváhagyta a képviselő-testület a néhai dr. Jáger Ida emlékére állított, a közelmúltban sajnálatos módon megrongált emlékpadnak az Alkotmány utca keleti oldalán lévő társasházak előtti közterületről történő eltávolítását és ahhoz is hozzájárulását adta az önkormányzat, hogy az emlékpad társadalmi összefogás keretében egy védettebb helyre, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet parkjába kerüljön áthelyezésre.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatási döntés is született, Detre Anita, az Emberi Kapcsolatok Bizottság külső tagja a Reguly Iskoláért Alapítvány javára ajánlotta fel egyhavi tiszteletdíját célzottan a „Bringás Vándortábor” rendezvény megvalósítására.


A polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését is jóváhagyta a képviselő-testület, és az alpolgármester tiszteletdíjának emeléséről, jutalmazásáról is támogató döntés született. Ez utóbbi kapcsán Ottó Péter polgármester megjegyezte, hogy az új képviselő-testület megválasztása óta eltelt időszakban Hellebrandt Ferenc az alpolgármesteri feladatokon messze túlmutató tevékenységet végez. Kiemelte a már lezáruló és még a város előtt álló projektek megvalósításában történő aktivitását, magas szakmai színvonalú közreműködését.


Tudomásulvételre került az önkormányzat által alapított Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló, egyben kezdeményezték az alapítvány megszüntetését – amennyiben azt az alapítvány folyamatban lévő ügyei lehetővé teszik –, mivel annak hosszú távú fenntartása a beszámoló alapján nem bizonyul indokoltnak.


Kelemen Gábor