A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Huszonhat civil szervezetet támogat az önkormányzat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének júniusi munkaterv szerinti ülésén elbírálásra kerültek a helyi civil szervezetek, közösségek, egyesületek támogatását célzó pályázatok.


Az idei évben is kiírta az önkormányzat a civil szervezetek támogatásra irányuló pályázatát. Összesen huszonhat szervezet élt a lehetőséggel, a pályázatokat a képviselő-testület mindkét bizottsága értékelte a pontozási rendszer figyelembevételével. A kiírásban változás volt, hogy a megpályázható összeg felső határát nem szabták meg a döntéshozók.


A célnak megfelelően felszabadított négymillió forintból 2 970 000 forint került szétosztásra huszonöt pályázó között, a fennmaradó 1 030 000 forinttal pedig a szintén pályázó Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesületet támogatta kiemelten a képviselő-testület,

hozzájárulva egy baleseteknél, és időnként életmentési helyzetekben is alkalmazható eszköz, egy korszerű feszítő szerszám beszerzéséhez. Az önkormányzati támogatás az egyesület által más pályázatokon elnyert hárommillió forintos forrás részbeni kiegészítését szolgálja a közel ötmillió forint bekerülési költségű eszközre.


Azon kérelmek esetében, ahol a civil szervezetek intézményi tevékenységhez kapcsolódó, azok fejlesztését szolgáló célokra nyújtották be pályázatukat, közvetlenül az intézmény részére folyósítja a képviselő-testület a támogatási összeget a cél szerinti felhasználásra, és az intézményvezető tartozik az elszámolással.


A pályázati eredményeket – melyet táblázatunk szemléltet a döntés sorrendjében – Ottó Péter polgármester ismertette, aki egyben gratulált a civileknek az elnyert támogatáshoz, a céljaikhoz pedig eredményes megvalósítást kívánt.

Támogatott szervezet megnevezése

A támogatás összege (Ft)

Segítő Kezek Zirc Alapítvány Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportja

115 000

Veszprém Főegyházmegyei Karitász – Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportja

140 000

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

140 000

Zirci Tenisz Klub SE

105 000

„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány – a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (a továbbiakban BAVKMHSKB) kapja a támogatást


120 000

Zirci Református Egyházközség

125 000

„KŐKETÁNC” Kulturális Alapítvány – a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház kapja a támogatást

125 000

Ők is Emberek Alapítvány

120 000

Zirci Országzászló Alapítvány

140 000

Segítő Kezek Alapítvány Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja

140 000

Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány

85 000

Bakony Rali SE

100 000

„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány – megosztásra került a támogatás az alapítvány és a BAVKMHSKB között

135 000

„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány – „Wings” Dart Club

100 000

„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány – Zirc Városi Nyugdíjas Klub - a BAVKMHSKB kapja a támogatást

125 000

„Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány – Diabétesz Klub

a BAVKMHSKB kapja a támogatást

130 000

Erdélyi Baráti Kör Egyesület

125 000

Andante Sport, Oktatási és Kulturális Egyesület

65 000

Zirci Sporthorgász Egyesület

115 000

Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány – a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde kapja a támogatást

130 000

Acél-Vakond Kerékpáros Sportegyesület

115 000

Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

130 000

Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület

130 000

Zirci Evangélikus Fiókegyház

115 000

Bárka Alapítvány – a BAVKMHSKB kapja a támogatást

100 000

A képviselő-testület valamennyi pályázót támogatásban részesítette az önkormányzati Civil Alapból

A képviselő-testület az ingatlan résztulajdonosaként támogatta a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság kérelmét a laktanya felújítását, korszerűsítését célzó pályázat benyújtására, egyben a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös tulajdonú épület nemzetiségi önkormányzat és tűzoltóság általi használatáról szóló háromoldalú megállapodás is jóváhagyásra került.


Szintén ingatlantulajdonosként foglalt állást az önkormányzat a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmével kapcsolatban, amely pályázati úton tervez létrehozni egy kültéri kondiparkot az oktatási intézmény területén. Eredményes pályázat esetén a létesítmény konkrét helyét illetően szükség lesz egy egyeztetés lefolytatására.


TOP-os projektekhez kapcsolódó szemléletformáló programok megvalósítására is kiválasztásra kerültek az ajánlattevők: a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” pályázat esetében a piacot is üzemeltető „Vidéken Bénázók”, a vidéki életet támogató Egyesületet bízta meg a feladattal a képviselő-testület, a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” pályázat részeként megvalósítandó rendezvénysorozatot pedig az Andante Sport, Oktatási és Kulturális Egyesület szervezheti meg.


Idővel lejárnak az elektromos áram és földgáz szerződések az önkormányzatra és intézményeire vonatkozóan.

A képviselő-testület az előtte álló kihívásokra is felkészülve, a minél jobb ajánlatok érdekében úgy döntött, hogy megversenyezteti a piacot az áram és földgáz beszerzésére.


Már a legutóbbi testületi ülésen is szó esett arról, hogy a temetőkben ezentúl nem a sírhely felett rendelkezni jogosultnak lesz a kötelezettsége a karbantartás a sírok 30 centiméteres környezetében, hanem – ahogy a korábbi időben is – a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. fogja végezni ezt a feladatot. Ennek megfelelően került sor a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.


Szintén foglalkozott már a képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet-tervezetekkel, amelyekre jogszabályváltozás, valamint a gyűjtőedények mérete, a zsákok űrtartalmának változása, illetve a szelektív szigetek megszüntetése okán volt szükség. Miután a tervezeteket az illetékes szervek is véleményezték, megalkotásra kerültek a rendeletek.


A helyi építési szabályzat módosítására irányuló véleményezési szakasz lezárásáról is döntés született, már csak a záró véleményezési eljárás lefolytatására van szükség az állami főépítész részéről. A módosítás célja a jogalkalmazói tapasztalatok és igények beépítése volt. Egyik hozadéka, hogy

a szakképző iskola alatti terület beépíthetővé válhat, ahol új építési telkek kialakítását tervezi az önkormányzat.


Elfogadásra került a Football Club Zirc sporttelep fenntartására vonatkozó üzemeltetési beszámolója.


Kifejezte szándékát a képviselő-testület, hogy alapítóként csatlakozik a Bakony Turisztikai Chartához, melynek alapvető célja egy értékközösség létrehozása a térség turizmusának fejlesztése érdekében.


A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében, pályázati támogatással augusztus 11-12-én megrendezésre kerülő ZIRCikON nagyrendezvény megvalósításához szükséges beszerzési eljárások eredményével kapcsolatos döntés is született.


Kelemen Gábor