A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Húsz éve nyújtja segítő kezét


„Zirc Szociális Ellátásért” szakmai kitüntetésben részesült Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője. Az elismerő oklevél átadására a Szociális Munka Napjának zirci ünnepségén került sor a Városházán.


Nagyné Fáró Katalin 1998. január 1-je óta dolgozik Zirc város szociális ellátásáért. Ezt megelőzően ugyancsak segítette a Zircen élő, problémával küzdő gyerekeket a Városi Nevelési Tanácsadóban mentálhigiénés asszisztensként, korábban – 1989-től – a Reguly Antal Általános Iskola földrajz-biológia szakos tanára volt, így elmondható, hogy harminc éve áll a köz szolgálatában.


Nagyné Fáró Katalin a „Zirc Szociális Ellátásáért” elismerő oklevéllel a Városházán


Felsőfokú tanulmányait a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kezdte, ahol tanári diplomát szerzett, majd a SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán és a Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesületnél mentálhigiénés képzésben vett részt és vált mentálhigiénés szakemberré. Ebben az időszakban került közelebbi kapcsolatba a város szociális ellátásában közreműködő intézménnyel, majd az akkori vezetővel közösen írták meg a városunk szociális életében jelentős előrelépést mutató, a családsegítő szolgáltatás bevezetésére irányuló pályázatot. A pályázat sikeres volt, így Nagyné Fáró Katalin 1998. január 1-től családgondozó, mentálhigiénés asszisztens státuszban folytatta munkáját Zircen.


Ezt követően – már családgondozóként a Családsegítő és Gondozó Szolgálatnál – beiratkozott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára, ahol a képzés végeztével gyógypedagógus, pszichopedagógiai tanár képesítést kapott. Munkája során más, a szociális és segítő tevékenységhez szorosan kapcsolódó és azt elősegítő szakmai képzésben vett részt.


Az egy évvel később az intézményhez került gyermekjóléti szolgálat munkájában is részt vett a családsegítés mellett, szabadidős gyermekprogramokat szervezett, prevenciós és fejlesztő foglalkozásokat tartott, majd az egyre növekvő igény miatt segítette a különböző fogyatékossággal és pszichiátriai problémákkal küzdő emberek csoportjainak létrehozását, működését és érdekképviseletüket. Mindezek mellett kortársképzést szervezett fiataloknak, szülők iskoláját, özvegyek és daganatos betegek klubját vezette, nyári táborokat szervezett.


Nagyné Fáró Katalin a Segítő Kezek Háza tízéves jubileumi ünnepségén, 2017 áprilisában (Fotó: archív)


2005-től közösségi pszichiátriai koordinátorként dolgozott korábbi feladatai megtartása mellett, majd 2007-től vezetője a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásának, ugyanakkor a térségi feladatokat ellátó Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető-helyettese lett.


2011 és 2013 között elvégezte a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karát, ahol szociális menedzser képesítést szerzett, majd 2015-ben, már intézményvezetőként szakvizsgázott pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásából a Wesly János Lelkészképző Főiskolán. 2012-től vezeti, szervezi, menedzseli a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központot annak tizenkét szakfeladatával együtt. Az elmúlt évben megbízással vezette az újonnan létrehozott Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központot, ahol a családsegítő és gyermekjóléti feladatok mellett felügyelnie kellett a város két gyermekétkeztetésben résztvevő konyháját is.


Intézményével csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank országos akciójához, ennek eredményeként közel száz alkalommal tudtak élelmiszercsomagot juttatni rászorulóknak. Jótékonysági kiállításokat szervezett, melynek bevételével segítette a fogyatékosokat, illetve a daganatos betegeket. Fontos számára a betegségek megelőzése, ezért több alkalommal szervezett a városban egészségnapokat és szűrővizsgálatokat. Két alkalommal szervezett Érzékenyítő napot a város lakosságának, majd 2015-ben munkatársaival közösen elkészítették Zirc város szociális térképét. A Szociális Munka Napján színvonalas programok összeállításával köszöntötte a szociális területen dolgozó munkavállalókat, önkénteseket.Az Élelmiszerbank Akció során összegyűlt adományokat mutatja az intézmény vezetője 2016 novemberében. Irodájának falitábláján, papíron vezeti a „Zirc város szociális térképe” felmérés eredményeit, intézkedéseit

(Fotók: archív)Közéleti szerepvállalása is sokrétű. Szinte alapítása óta részt vesz a „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány munkájában, pályázatokat ír az alapítvány támogatásával működő csoportok részére. Éveken keresztül tagja és alelnöke volt a Zirci Civil Kerekasztalnak, illetve jelenleg is alelnöke a Szociális Innovációs Társulatnak. Több ciklusban is segítette szakmai tudásával, tapasztalatával Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szakbizottságainak munkáját. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felkérésére a Közép-Dunántúli Régióban végzi a házi segítségnyújtás szakmai hálózat szakértői tevékenységét, illetve a demens ellátás fejlesztésére irányuló programban koordinátori feladatok ellátására kérte fel a minisztérium.


Nagyné Fáró Katalin hallgatja a méltatását Ottó Péter polgármester és Varga Zita bizottsági elnök társaságában


„Mindezen feladatokat csak kellő empátiával, szociális érzékenységgel, a másokra való odafigyeléssel lehet végezni, hogy a rászorulók észre se vegyék, hogy segítséget kaptak” – vallják a kitüntetésre javaslattevők, s hozzáfűzik: Nagyné Fáró Katalin képes minderre.

A méltató szöveg alapján összeállította: Kelemen Gábor