A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Hulladékszolgáltatásról, energiaárakról, fejlesztésekről

Közmeghallgatást tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Előadást hallhattunk a környezet állapotáról és az érdeklődő állampolgárok általi észrevételek, javaslatok, bejelentések megvitatására is lehetőség nyílt.


Az első napirend keretében Kaszás Béla, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője a város környezeti állapotáról adott tájékoztatást.


Kifejtette, hogy Zirc városában légszennyezés változatlanul a közlekedésből, a fűtésből és a még mindig előforduló kerti hulladékégetésből adódik.

Az egyik fő szennyezőforrás a városon áthaladó 82-es főút, melynek forgalma eléri a tízezer egység járműszámot naponta. Megoldást az elkerülő út jelenthetne, amelynek már elkészült és az illetékes szervek által jóváhagyásra került a nyomvonala, továbbá a környezetvédelmi engedély is rendelkezésre áll.

Az utat több mint hat kilométer hosszúra, kétszer egy sávosra tervezték, és kelet felől kerülné el a várost. A kerti hulladékégetéssel kapcsolatban újfent felhívta a figyelmet, hogy jogszabályban tiltott tevékenységről van szó.

Kaszás Béla városüzemeltetési osztályvezető évről évre beszámol környezetünk állapotáról, a megvalósult fejlesztésekről

Szó esett arról is, hogy az elmúlt évben megvalósult Akli városrész szennyvízkezelésének kiépítése, ezzel az egész településen száz százalékossá vált a csatornázottság. Az elavult ivóvízvezeték rekonstrukciójában is előrehaladás történt idén egy KEHOP-os pályázat keretében, a Bakonykarszt Zrt. konzorciumi megállapodásával. Mintegy 2,6 kilométer hosszon történt vezetékcsere, az érintett utcák a Hóvirág, a Ciklámen, a Damjanich, a Kálvária és a Deák Ferenc utca, ahol még tart a kivitelezés.


Kitért arra is, hogy

a hulladék közszolgáltatásban az idei évben változás történt, július 1-től a MOHU MOL Zrt. vette át ezt a feladatot, amely a korábbi szolgáltatót alvállalkozóként vonta maga alá.

A kommunális hulladék elszállítása mellett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is végeznek, a szállítás minden hónap utolsó keddi és szerdai napján történik. Sor került az idei évben lomtalanításra és a zöldhulladék leadására is lehetősége van a lakosságnak az Alkotmány utcai sportpálya előtti gyűjtőponton minden hónap utolsó szerdáján. A szelektív gyűjtések és a gyűjtőakciók során elszállított hulladék mennyiségét a tavalyi évvel történő összevetésben alábbi táblázatunk szemlélteti.

Hulladék fajtája

Elszállított mennyiség tavaly (tonna)

Elszállított mennyiség idén (tonna)

szelektív

(műanyag, papír, fém)

240

140

lom

47

73

zöld

22

18 (október 31-ig)


Mindemellett az üveghulladék elhelyezésére a városüzemeltetési társaság Alkotmány utcai telephelyén és a Városházánál elhelyezett konténerben van lehetőség, a használt háztartási sütőolajat pedig az óvoda, az általános iskola és a gimnázium udvarán található gyűjtőkonténerben lehet leadni.


Kaszás Béla nem ment el szó nélkül az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beruházásában elkészült zirci hulladékudvar mellett sem, melynek az üzemeltetése továbbra is várat magára a szükséges edényzet beszerzésének hiányában – mindezt az utána szóló is megerősítette.
Száz tonnával csökkent tavalyhoz képest a városunkból elszállított szelektív hulladék mennyisége,

amiben azonban közrejátszott az is, hogy akkor még működtek a gyűjtőszigetek Zircen. Czaun János, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője (képünkön) napirendhez történő hozzászólásában elmondta, a szigetek megszűnése okán felajánlották a zirci társasházak részére a hulladékgyűjtő edény igénylésének lehetőségét, mellyel a nyolcból egy lakóközösség élt.


Beszélt arról is, hogy

jelentős szerkezeti átalakulásra kerül sor a hulladékgazdálkodásban a jövő évtől, ugyanakkor mindez a hulladék begyűjtésének és elszállításának a módjában nem eredményez változást.

Kérdésre válaszolva azt is leszögezte, hogy a jövő évtől bevezetésre kerülő betétdíjas visszaváltással párhuzamosan megmarad a házhoz menő szolgáltatás.


A Zircen is jelenlévő távhőszolgáltató képviseletében Bicskei Tibor arról adott tájékoztatást, hogy az orosz-ukrán háború következtében kialakult energiaválság ellenére a távhőszolgáltatás lakossági díjai nem változtak a kormányzat által 2013-ban beindított rezsicsökkentési politika miatt, és nem várható változás a jövőben sem. A tankerület által fenntartott helyi intézményekben és az óvodát érintően a korábbi ár előbb tizenhatszorosára emelkedett, majd január 1-től megfeleződött, az október 1-jével induló gázévre vonatkozóan pedig ismét a felére csökkent.

A távhő 14 700 forint/gigajoul ára rendeletben meghatározva egészen jövő év szeptember végéig érvényes lesz.

A távhőszolgáltató részéről Bicskei Tibor adott tájékoztatást és válaszolt a felmerülő kérdésekre

Hozzáfűzte továbbá, hogy

több fejlesztést végeztek el városunkban, így például a gimnázium új hőközpontot kapott, korszerűsítések történtek a Deák Ferenc és a Fáy András utcai kazánházban is.


A második napirend keretében lehetőség nyílt az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok megvitatására. Lámpatestek meghibásodásával kapcsolatban történt lakossági felszólalás, mellyel kapcsolatban Ottó Péter polgármester arról adott tájékoztatást, hogy

az önkormányzat honlapján elérhető a hibabejelentő felület, ennek használatára ösztönözte a felszólalót és a hasonló problémát észlelőket.

Zirc város honlapjának főoldaláról érhető el a közvilágítási hibabejelentő – kattintson a bal sarokba, ha nem ég a lámpa!

Városunk vezetője említést tett arról is, hogy

éppen most került aláírásra a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési szerződés, a hagyományos lámpatesteket LED-es világítású lámpatestek váltják a város egész területén, a munka megvalósítási határideje féléves időintervallumot ölel fel. A fejlesztés az állampolgár által felvetett problémára is megoldást jelenthet.

Kelemen Gábor