A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Hogyan tovább orvosi ügyelet?

Eredménytelennek nyilvánította a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására kiírt nyílt közbeszerzési eljárást. Egy kiegészítő határozat is elfogadásra került a jövő évtől történő működtetés kérdésével kapcsolatban.


A központi orvosi ügyelet témája ez év során többször is napirendre került, a társulási tanács korábban arról döntött, hogy az ügyeletben résztvevő háziorvosok alacsony száma miatt külső szolgáltató által kívánja ellátni a feladatot. Ennek érdekében nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra. Az arra beérkező egy ajánlat azonban meghaladja az önkormányzati társulás rendelkezésére álló fedezet mértékét, ezért az eljárást eredménytelennek nyilvánították.


Az ülésen részt vett dr. Palicsek Zoltán ügyeletvezető orvos is, aki Ottó Péter elnök kérdésére reagálva megerősítette korábbi felajánlását, mely szerint ez év végéig továbbra is ellátják intézményi formában a feladatot. Az erről szóló jogszabály ugyan még nem jelent meg, de az ügyeleti feladatokat a következő évtől várhatóan az Országos Mentőszolgálat fogja ellátni.


A társulási tanács egy kiegészítő határozatot is elfogadott, amely arról szól, hogy

az ügyelet jelenlegi formában történő működtetését nem tudják biztosítani a jövő évtől, ezért felkérik az illetékes közigazgatási szerveket, hogy gondoskodjanak 2023. január 1-től a Zirci járás területén a központi orvosi ügyeleti feladatellátás megszervezéséről.

Az idei év végéig még intézményi keretek között látják el az orvosi ügyeletet a Zirci járás területén, de a január 1-től történő működtetés kérdéses, ezért egy kiegészítő határozatot is elfogadott a társulás

A társulási tanács az energiaválsággal összefüggésben takarékossági intézkedéseket rendelt el az általa fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézményre vonatkozóan. Az Idősek Klubja tevékenység részben a Segítő Kezek Házába költözik át, tekintettel arra, hogy – a zirci önkormányzat intézkedési tervében foglaltaknak megfelelően – a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ az Alkotmány utca 14. szám alatti ingatlanból átköltözik a Bajcsy-Zsilinszky utcai épület földszinti tereibe.


Ez az épület szükség esetén melegedőként használható, melynek felügyeletét az átköltözött intézményben alkalmazásban állók látják el.


Nagy részben állami támogatásokkal kapcsolatos előirányzat-korrigálások okán volt szükség a társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetésének a módosítására. A Zirci Járás Önkormányzati Társulás összevont költségvetési főösszege 12 349 554 forinttal került növelésre, így az 286 415 097 forintban rögzült.

Energiaválsággal összefüggő intézkedéseket is elfogadtak a tanácstagok a fenntartott intézmény vonatkozásában

Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Tanácsa is ülésezett. A társulás által fenntartott Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde épületeire vonatkozóan is elfogadásra került egy intézkedési terv, mely rendelkezik többek között arról, hogy lehetőség szerint összevont csoportokban kell ellátni a feladatot minimum 20, maximum 22 Celsius-fokos hőmérséklet tartása mellett.

Mind a bázisintézményben, mind pedig a lókúti és a borzavári tagintézményben téli szünetet rendeltek el a döntéshozók december 22-től január 8-ig. Ügyeletet előzetes felmérés alapján biztosít az intézmény, de csak akkor, ha a gyermekek napközbeni felügyeletét a szülők semmilyen módon nem tudják biztosítani ezen időszak alatt.


Az idei évben jelentősen emelkedő közüzemi költségek okán a tanács arról is határozott, hogy ennek fedezetét a tagintézményi költségvetéseken belüli előirányzatok átcsoportosításával biztosítja. A fenntartott intézmény, ezzel együtt az óvodatársulás költségvetése is módosult, annak főösszege 4 648 053 forinttal emelkedett, így az 315 878 954 forintban rögzült.


A társulási tanács elfogadta a bázisintézmény és a tagintézmények beszámolóját a 2021–2022-es nevelési évre vonatkozóan, továbbá a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde következő nevelési évre kidolgozott munkaterve is jóváhagyásra került.


Kelemen Gábor