A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A hazáját szolgálta, a városát szolgálja


Zirc Városi Önkormányzat a városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként, megbecsülése és tisztelete jeléül a Zirc Város Díszpolgára kitüntetést adományozta Németh István nyugállományú honvéd dandártábornok részére. A kitüntetés átadására a Szent István téren, az augusztus 20-ai ünnepségén került sor.


Németh István nyugállományú honvéd dandártábornok aktív pályáján a hon védelmére létrehozott légvédelmi alakulatoknál teljesített szolgálatot egyre magasabb parancsnoki beosztásokban. Hazánk NATO-csatlakozását követően a Magyar Honvédséget képviselte a harminc országot tömörítő katonai szövetség Légvédelmi Bizottságában. 2002 és 2005 között külföldi kiküldetésben a NATO Olasz Gyorstelepítésű Hadtest parancsnokságán támogató főnöki beosztásban dolgozott, amely munkát pályája csúcsaként értékelt, és amely beosztásban végzett tevékenységét nemzetközi szinten is elismerték.

Németh István a díszpolgári kitüntetéssel, katonai egyenruhájában a Városházán

Külszolgálata lejártakor az Olasz Véderő Vezérkar Főnöke, Giampaolo Di Paola tengernagy a Véderő Vezérkar Összhaderőnemi Érdemért kitüntetést adományozta részére 2005-ben.

A kitüntetés átadására Rómában került sor a tengernagy által díszoklevélben is rögzített indokolással: „Németh tábornok beosztásában meghatározó módon járult hozzá a nemzetközi törzs készenlétének biztosításához a teljes hadműveleti képesség kinyilvánításának érdekében, jelentős áldozatvállalással és töretlen lendülettel tevékenykedve a kitűzött célok eléréséért. Kitartó és állhatatos munkatárs, aki nagy gondossággal és elhivatottsággal szervezte a Gyorsreagálású Hadtest átcsoportosításával kapcsolatos bonyolult tevékenységet, melynek sikeres végrehajtása alapjaiban járult hozzá a születő parancsnokság szövetségesi környezetben történő széleskörű elismeréséhez. Meggyőződéses képviselője és aktív hirdetője a baráti kapcsolatok, a magyar és olasz fegyveres erők közötti együttműködésnek. Németh István elismerésre méltó tevékenysége nagy dicsőséget jelent hazája számára.” Egy évvel később, 2006. május 21-én újabb rangos kitüntetést vehetett át, a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere a nemzetközi katonai kapcsolatok elmélyítése érdekében nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen Andrássy Gyula díjat adományozott a részére. Nyugállományba vonulása előtt – már zirci polgárként – Székesfehérváron szolgált és a szárazföldi hadierő parancsnokhelyetteseként fejezte be példaértékű katonai szolgálatát.


Németh István nyugdíjasként is aktív.

Egy időben elnöke és jelenleg aktív tagja a város egyik legaktívabb, Pro Urbe díjjal kitüntetett civil szervezetének, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületnek. Az elnöki tisztségről összeférhetetlenség miatt kellett lemondania, mivel a 2014–2019 közötti időszakban külsős tagként beválasztották Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságába. Magas szintű angol nyelvtudásával nagyban segíti a finn testvérvárossal, Nivalával ápolt, már több mint húszéves kapcsolatot. Több éve aktív tagja Zirci Sporthorgász Egyesületnek is.

Németh István díszpolgárrá nyilvánítása alkalmából családjának is köszönetet mondott


Jelenleg is aktívan dolgozik különböző társadalmi rendezvények, kiállítások, külföldi úti beszámolók megszervezésében. Emlékezetes ezek közül az Isonzo vidékére szervezett négynapos buszos kirándulás, melyen nemcsak a baráti kör tagjai, hanem külső érdeklődők is részt vettek. A tábornok úr a történelmi emlékeken kívül a személyes kapcsolatait is felhasználva, helyszíni élményekkel mutatta be az első világháború katonai eseményeit. Ezen túl minden, kulturális téren érkező felkérésnek igyekszik eleget tenni, legyen szó előadásról, kiállítás megnyitásáról vagy kegyeleti emlékezésről. Kapcsolatai révén több olyan előadót is hívott Zircre, akik a hadászat rejtelmeibe engedtek bepillantást nyerni.


„Ismereteim szerint Németh István a térség ez idáig egyetlen tábornoki rendfokozatban szolgált katonája, aki munkájával, egész életével, tisztességes tevékenységével rászolgál az elismerésre”

– áll dr. Hautzinger Gyula nyugalmazott honvédezredes javaslatában, melyet a méltatás során tolmácsoltak az ünnepségen is.

Németh István fogadja Hellebrandt Ferenc alpolgármester gratulációját díszpolgárrá nyilvánítása alkalmából


A díszpolgári kitüntetést Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester adta át Németh István részére.


Összeállította: Kelemen Gábor