A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Hasznos, esztétikus és a környezetet is védi


A téli szünet után új környezetbe térhettek vissza a diákok, befejeződött a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Rákóczi téri épületegyüttesének energetikai korszerűsítését célzó projekt kivitelezése. Erről tartott sajtótájékoztatót a városvezetés térségünk országgyűlési képviselőjével és az iskola igazgatójával.


A meghívott vendégeket – közöttük a fenntartó Veszprémi Tankerületi Központ és a kivitelező VeszprémBer Építő Kft. képviselőit – Ottó Péter polgármester köszöntötte.


Bevezetésként elmondta, hogy a megújuló oktatási infrastruktúra nagy múltra tekint vissza. A „B” épület régebbi része a helyi védettséget élvező, régi fiúiskola, amelyet Supka Jeromos apát építtetett a népoktatás céljából 1889-ben. A jelenleg is oktatási funkciójú épületek közül ez a legkorábbi Zircen, melynek bővítése a lapostetős résszel 1957-ben valósult meg. A Rákóczi téri létesítmény-együttesből legnagyobb kapacitással bíró „A” épület pedig 1960-ban épült. Hangsúlyozta,

a helyi védettségű részt leszámítva jelentős felújítás ezeken az épületeken nem volt, ezért a most befejezett projekt egy óriási előrelépést jelent az intézmény életében.

Ottó Péter polgármester beszél a megújuló „A” épület előtt. Balról: Hajdu Attila, a kivitelező cég képviselője, Hellebrandt Ferenc alpolgármester, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Burján István iskolaigazgató


Városunk vezetője a projekt megvalósításához vezető göröngyös utat is ismertette. Az energetikai beruházás előkészítése több mint hat évvel ezelőtt kezdődött a tervezési feladatokkal. A pályázat 2016-ban került benyújtásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra, melyre a következő évben több mint 133 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el.


A 2018 elején lefolytatott közbeszerzési eljárás azonban eredménytelennek bizonyult az építőiparban végbement jelentős áremelkedések okán. A projekt kilátástalannak tűnő helyzetbe került, felmerült a támogatás visszaadásának lehetősége is. Ebben közrejátszott az is, hogy az intézmény működtetési feladatai átkerültek az állami fenntartóhoz, így az önkormányzat közvetlen érdekeltsége a korszerűsítéssel elérhető üzemeltetési költségek csökkentésében megszűnt, ezen terület megtakarításai – jelen beruházás esetében akár évi 5-6 millió forint – nem az önkormányzatnál realizálódik – mondta Ottó Péter polgármester.


Hozzátette,

a „holtponton” azonban sikerült túljutni, mert a képviselő-testület az energetikai költségmegtakarítás szempontja mellett azt is fontosnak tartotta, hogy a tulajdonában lévő épületek városképi szempontból is fontos megújításával az iskolába járó zirci és térségbeli diákok, pedagógusok minőségibb munkakörnyezetének kialakításához is hozzájáruljon.

Ennek érdekében kezdeményezték a műszaki tartalom módosítását, költséghatékonyabb megoldásokat találva. A kisebb épületek és a gépészeti rendszer megújítása kikerült a projektből, a pályázat által elvárt energetikai mutatók teljesíthetősége érdekében ezek helyett napelemes rendszer telepítését tervezték.


A „B” épület – melynek egyik része még a 19. században létesült – is megújult a beruházás eredményeként


Városunk vezetője örömét fejezte ki, hogy hosszú évek előkészítő munkálatait követően a kivitelező VeszprémBer Építő Kft. pár hónap alatt elvégzett minőségi munkájának eredményeképpen megvalósulhatott a beruházás. Megköszönte a tervezők, kivitelezők és a műszaki ellenőr munkáját, az előkészítésben és lebonyolításban közreműködő munkatársai kitartását, és az iskola türelmét is az aktív tanítás időszakában elvégzett munkálatokkal kapcsolatban. Kiemelte dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt, aki mindvégig támogatta a projekt megvalósítását és Hellebrandt Ferenc alpolgármestert, aki kiemelkedő szakmai tudásával és tapasztalatával is hozzájárult ahhoz, hogy egy-egy műszaki kérdés megoldásához költséghatékonyabb megoldásokat sikerült találniuk.


Ottó Péter polgármester végül felajánlotta az önkormányzat konstruktív együttműködését az intézményfenntartó felé a további fejlesztések megvalósításának érdekében.


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Zirc városa jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt esztendőkben. Az oktatási épületeken megvalósított energiahatékonysági beruházásokat és fejlesztéseket két szempontból is fontosnak nevezte: egyrészt jelentős energia megtakarítással jár, másrészt pedig egy szemléletformálásra is lehetőséget ad a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt. A kivitelezési munkálatok a tanítási idő alatt zajlottak, így lehetett látni a beruházás eredményeit, a nyílászárócseréket, a napelemek felszerelését, illetve azokat a berendezéseket, amelyek az energiahatékonyságot növelik. Az akadálymentesítés pedig a nehéz sorsú diákok oktatásban való részvételét segíti.


Felhívta a figyelmet arra is, hogy

új lehetőségek nyílnak meg az elkövetkezendő években, beindul a Versenyképes Magyarország Operatív Program, melyben a környezetvédelem, a környezettudatos nevelés és az energiahatékonyság fontos szerepet fog kapni.


Dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője is értékelte az önkormányzat legújabb beruházását


Hellebrandt Ferenc alpolgármester a beruházás műszaki tartalmáról beszélt. Kifejtette,

elsődlegesen energetikai korszerűsítésről van szó, melynek vannak kiegészítő műszaki elemei is, amelyek szintén fontosak az iskola használhatóságának szempontjából. A kivitelezés tavaly szeptemberben vette kezdetét és december közepére készült el a műszaki átadás lezárásával, ami azt jelenti, hogy gyors ütemben sikerült a beruházást megvalósítani.

A fejlesztés az iskola „A” és „B” épületét érintette. Az “A” és “B” épület lapostetős részén megtörtént a határoló szerkezetek teljes hőszigetelése, a 2020. évi előírásoknak megfelelő hőszigetelő rendszert építettek be. Mindkét épület valamennyi nyílászárója le lett cserélve fokozott hőszigetelő képességű és légzárású, háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászáróra, valamint két épületen napelemes rendszer telepítésére is sor került. A „B” épületben akadálymentes vizesblokk és a megközelíthetőség érdekében rámpa kialakítása is a fejlesztés részét képezte, illetve szintén akadálymenetes vizesblokk létesült az „A” épületben.

Hellebrandt Ferenc alpolgármester ismertette a projekt műszaki paramétereit, eredményeit


Az eredményeket értékelve hozzáfűzte azt is, hogy az épületek hőszigetelésével egy kedvezőbb hasznosíthatóságú épület jött létre, másrészt környezetvédelmi hatása is van a beruházásnak, hiszen megújuló energiát termelő rendszert telepítettek. Az összesen huszonnégy kilowattos napenergia-teljesítménnyel évente körülbelül egymillió forint értékű villamosenergiát tudnak megtermelni. A hőszigetelésnek köszönhetően a számítások szerint pedig mintegy negyven százalékra csökken a gázenergia-felhasználás a korábbi gázfogyasztási adatokhoz viszonyítva.


A komfortérzet javulását is kiemelte az alpolgármester, nem utolsósorban esztétikailag is megújult az épületegyüttes, környezetéhez méltóbb megjelentést kapott a fejlesztés által.


„Végre nem kell vigyáznunk arra, hogy az ablakok ki ne essenek, végre nem fúj be szél, végre nem kell a málladozó falakat néznünk, végre egy szép épület előtt állhatunk, amely még áramot is termel”

– üdvözölte Burján István igazgató az iskolában végbement felújítást.


Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, amely a nehézségek ellenére is kitartott a projekt megvalósítása mellett, a kivitelező cégnek, amely határidőre, vigyázva a diákokra, elvégezte a munkát, nem utolsósorban a pedagógusoknak, a technikai személyzetnek és az iskola tanulóinak a türelemért, hiszen a felújítási munkálatok a szorgalmi időszakban zajlottak.

Burján István igazgató zárta a beszédek sorát, a köszönetnyilvánításra helyezve a hangsúlyt


A projekt részeként szemléletformáló képzés is megvalósult, melynek során az érintett épületek használói részére a beruházás céljai és összefüggései bemutatásra kerültek. Az önkormányzat szakembere által összeállított előadás anyagát – a veszélyhelyzetre tekintettel – a felső tagozatos diákok saját pedagógusaikkal ismerték meg. Az előadás anyaga elérhető a projektet bemutató honlapon, a www.zirc-projektek.hu oldalon, a TOP-energetika menüben.


Kelemen Gábor