A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Három milliárd forint felett a város költségvetése


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének februári ülésén 3 244 millió forint összegben elfogadásra került a város idei költségvetése.


Ottó Péter polgármester a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló napirend során elmondta,

a korábbi évek viszonylatában a legjelentősebb főösszeggel került megtervezésre a város költségvetése.

Ennek körülbelül az egyharmada működési költségvetés, kétharmada pedig felhalmozási kiadásokat irányoz elő. Hozzátette, a költségvetésen belüli arányok is mutatják, hogy milyen komoly fejlesztési lehetőségek állnak a város előtt, ugyanakkor jelzik az esetlegesen felmerülő finanszírozási problémák nagyságrendjét is. A kivitelezői árak dinamikus emelkedése okán, a projektek megvalósításához az önkormányzat által elnyert európai uniós forrásokon túl ugyanis szükség lehet újabb külső források bevonására, és az önkormányzat saját belső forrásainak a mozgósítására is.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a város 2020. évi költségvetését, melyre jelentős hatást gyakorol az önkormányzat által fejlesztésekre elnyert több mint egymilliárd forintos pályázati támogatás


A képviselő-testület tárgyalta a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a kérelmét is, és döntött, hogy a Petőfi utca 6. szám alatti ingatlan társtulajdonosi jogának gyakorlójaként a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiépített kamerás vagyonvédelmi rendszer további működéséhez nem járul hozzá. Ahhoz viszont hozzájárulásukat adták a döntéshozók, hogy a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság által közösen használt ingatlanban a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő kamerarendszer kiépítésre kerülhessen, az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok szerinti működtetésért, annak hatóság általi megfelelőségének igazolásáért a kamerát elhelyezők és üzemeltetők a felelősek.


A turisztikai együttműködési megállapodás jóváhagyására is sor került. A korábbi tizennégy csatlakozó település közül egy meggondolta magát, így a Zirc és Bakonybél települések önkormányzatai által kezdeményezett, a „Bakony” turisztikai márka meghatározására és bevezetésére irányuló együttműködési megállapodás nem tudott hatályba lépni. Jelenleg csak Bakonybél és Zirc szerepelnek nevesített aláíró félként, hozzájuk csatlakozhatnak azon települések önkormányzatai, amelyek március 31-ig meghozzák döntésüket a megállapodás aláírására. Ezt követően a további önkormányzatok csatlakozó félként léphetnek be.


A képviselő-testület arról is döntött,

hogy a tulajdonában lévő, a Mayer-tó utcában a 98-as helyrajzi számon található, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5741 négyzetméter térmértékű belterületi ingatlant értékesítésre jelöli ki és nyílt versenytárgyalásos pályázatot hirdet a független értékbecslő által megállapított 17,9 millió forintos kiinduló minimális vételáron.


Folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is születtek. A „Komplex turisztikai fejlesztés Zircen” című pályázat keretében megvalósuló, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház belső felújítását, kávézó létesítését célzó fejlesztés esetében a műszaki ellenőrt választotta ki a képviselő-testület, míg a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésére irányuló beruházás részeként a közbeszerzési eljárás lefolytatását végző vállalkozás kiválasztására került sor.


A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása is megtörtént. Erre azért volt szükség, mert a kuratórium elnöke lemondott, és a képviselő-testület, mint az alapítvány alapítói jogainak a gyakorlója, új elnököt választott meg Ringné Müller Anikó személyében.


A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésének mind a polgármester, mind a képviselők határidőre eleget tettek – erről Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke adott tájékoztatást a személyi ügyeket tárgyaló napirend keretében.


Kelemen Gábor