A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Harminc példás esztendő a zirci kórház élén


Kimagasló munkája elismeréseként a „Zirci Erzsébet Kórházért Életműdíj Emlékérem” kitüntetést vehette át dr. Monszpart László korábbi kórházigazgató a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vezetésétől. A díj átadására a kórház alapításának 120. évfordulóját ünneplő rendezvényen került sor.


A zirci kórház által alapított díj olyan személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez és jó hírnevének gyarapításához.


– A Monszpart név itt a Bakonyban sokak számára mind a mai napig megbecsülést és tiszteletet hordoz, hiszen főorvos úr zirci ténykedése maradandó értékeket, emberi kapcsolatokat, barátságokat és sebészi-traumatológiai eredményeket hozott kórházunkba – mondta méltatásában dr. Mohay József főorvos, majd ismertette a tartalmas életutat is.

Dr. Monszpart László az életműdíjjal, melyet elsőként vehetett át harmincéves munkássága elismeréseként


Dr. Monszpart László 1925. április 8-án született keresztény-polgári családban. Kiskunhalason nevelkedett és itt is érettségizett. Már kiskorában több nyelven beszélt anyanyelvi szinten. Édesapja, idősebb Monszpart László Kiskunhalason volt igazgató sebész-főorvos, és ebben a kis alföldi városban végezte el hazánkban az első combnyak-szegezést.

Fiát sokrétűen és kellő szigorral nevelte, széles látókörűen, gondos odafigyeléssel, nevelte igaz magyarnak, önfegyelemre, munkára tanítva. Az egyetemet Szegeden és Budapesten végezte, diplomáját 1950-ben szerezte meg, majd Pécsen, az 1-es számú sebészeti klinikán kezdett dolgozni gyakornoki, majd tanársegédi beosztásban. Időközben számos külföldi tanulmányúton vett részt, Párizsban, Münchenben, Bázelben, Linzben, Bécsben. Baráti kapcsolatot ápolt a híres osztrák baleseti sebészcsaláddal, a Böhlerékkel. A két család története még az első világháborúban kezdődött Lorenz Böhler és idősebb Monszpart László között, akik egy hadszíntéren tevékenykedtek. Innen számítva erősödött meg a családi kapcsolat, a barátság, ami megalapozta a magyar traumatológia elindulásának alapjait.


Ifj. Monszpart Lászlót 1960. november 1-jén nevezték ki a Zirci Erzsébet Kórház igazgatójának. Bár nyitva állt volna előtte nagyobb, akár országos intézet vezetése is, ő a vidéket, a vidéki embereket, a lovaglást és a Bakonyt választotta. 1990. áprilisi nyugállományba vonulásáig volt a zirci kórház igazgató sebész-főorvosa. Itt osztályvezetőként, az országban elsők között bevezette és alkalmazta a korszerű böhleri elveken nyugvó traumatológiai ellátást, a konzervatív töréskezelést, majd az operatív baleseti ellátást. Számos nagy sebészeti és traumatológiai műtét történt sikerrel Zircen, hiszen akkoriban a kórház még kötelezően fogadta a működő bányák, üzemek, erdészetek politraumatizált sérültjeit, de a környék minden ellátandó betegének rendelkezésére állt, és tette ezt nagyobb intézetek színvonalával egyenértékűen vagy azt meghaladóan is.

Dr. Monszpart László a díj átvételét követően kifejtette, hogy nagyon szeretett a zirci kórházban dolgozni, méltatta a kollektívát, akik körülvették, az intézmény folyamatos fejlődéséért pedig örömét fejezte ki

„Igazgató úr a kórházat és az osztályát következetes szigorral, fegyelemmel vezette. Beosztottjaitól nemcsak szakmailag, de emberileg is magas színvonalat várt el. Az intézményben is sok fejlesztés, bővítés történt az idejében. Számos tanítványa jutott el Európában tanulmányutakra és dolgozik mind a mai napig külföldön, országos vagy egyéb intézetekben kiváló eredménnyel. Szeretettel és hálával emlékeznek rá vissza. A szakmán kívül olyan komoly kapcsolatrendszert és tartást örökített át tanítványaira, amelyre biztosan lehetett támaszkodni a későbbi életben. Soha nem volt párttag, amit abban az időben kevés igazgató tehetett meg, de külső támadások, intrikák esetén is mindig kiállt a dolgozói mellett. Keresztény-konzervatív életfelfogása ma is példaértékű. Amikor kezdte, a kórházban még apácák és diakonissza nővérek végezték az ápolás áldozatos munkáját, de a későbbiekben is olyan csodálatos ápológárdát, műtőszemélyzetet alakított ki, ami mementó minden időben. Ez nem túlzással egy nagy család, egy húron pendülő közösség volt”

– mondta dr. Mohay József.


Dr. Monszpart László számos kitüntetés birtokosa, nem utolsósorban Zirc Város Díszpolgára is. Nyugdíjas éveiben is aktív, számtalan baráti és szakmai kapcsolatot tart fenn.

Dr. Vermes Tamás főigazgató átadja a kitüntetést dr. Monszpart László részére a kórházi ünnepségen


Összeállította: Kelemen Gábor