A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Harminc esztendő a városért


Zirc Városi Önkormányzat a városért végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként, megbecsülése és tisztelete jeléül a posztumusz Zirc Város Díszpolgára címet adományozta dr. Varga Tibor János, Zirc város korábbi polgármestere részére. A kitüntetést özvegye, dr. Vargáné Boda Emília vette át az augusztus 20-ai ünnepségen.


Dr. Varga Tibor szakvizsgázott jogászként – a minisztérium kivételével – a közigazgatás valamennyi szintjén dolgozott, rangos kitüntetésekkel ismerték el a munkáját. 1983-ban a Veszprém Megyei Tanácsnál dolgozó jogászként aktívan részt vett Zirc várossá nyilvánítási folyamatainak előkészítésében és lebonyolításában. 1984-ben tanácstitkárként került az újonnan várossá lett Zircre, majd nem sokkal később családjával együtt ideköltözött.


A rendszerváltástól, 1990-től 1993-ig a város jegyzőjeként dolgozott, majd a zirci városrészekből önállóvá vált falvak körjegyzője lett. 1994 és 2002 között két ciklusban is polgármesterré választották. Vezetője volt a zirci kistérségben megalakuló önkormányzati szövetségnek és társulásnak. 1994 és 1998 között megyei önkormányzati képviselői tisztséget is betöltött. A megyei területfejlesztési tanács tagjaként végzett munkájának köszönhetően többszáz-millió forint fejlesztési forráshoz jutottak hozzá Zirc térségének települései. 2002 és 2011 között városunk önkormányzati képviselője és az egyik szakmai bizottság elnöke volt. Ezt követően elvállalta Bakonybél nagyközség megbízott körjegyzői feladatainak ellátását.


Dr. Vargáné Boda Emília mutatja férje díszpolgári kitüntetését – Dr. Varga Tibor harminc éven keresztül szolgálta a várost és a térség fejlődéséért is sokat tett munkássága során (Portréfotó: Önkormányzati Archívum)

Dr. Varga Tibor három évtizeden keresztül felelősséggel szolgálta és szerette városát, a környékbeli településeket és az ott élőket is, a város és a térség fejlődése, eredményei elválaszthatatlanok a személyétől. Meghatározó, véleményformáló közéleti személyiség volt nyugdíjasként is: szakmai tudásával, tapasztalatával, együttműködésre törekvő, problémamegoldó, alkotószellemű hozzáállásával segítette a hozzáfordulókat.

Harmincéves munkássága során – városvezetőként és magánemberként is – részt vett minden olyan kezdeményezésben és tevékenységben, amelyről úgy ítélte meg, hogy Zirc és térségének dolgait előbbre vihetik, az itt élők életét teljesebbé, jobbá tehetik. Nevéhez fűződik a város térségközponti szerepének, hazai és nemzetközi kapcsolatainak, turisztikai hírnevének, elismertségének folyamatos erősítése, az ezekből adódó lehetőségek kihasználása, a folyamatos városfejlesztés és –menedzselés, a város ifjúsági és civil politikájának kidolgozása, a mindenkori lehetőségek és a település adottságai által elérhető helyi gazdaságfejlesztés. Pro Urbe díjjal elismert kezdeményezéseknek is aktív részese volt: 1991-től 2014-ig szervezője a „ZIRCI BULI” – a család és a barátság fesztiváljának, városvezetőként kiadója, magánemberként szerkesztőségi tagja, állandó segítője az 1991-ben újraindított Zirc és Vidéke közéleti lapnak, alapító tagja a testvérvárosi kapcsolatokat aktívan ápoló Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületnek és az Erdélyi Baráti Kör Egyesületnek.


Dr. Vargáné Boda Emília megható gondolatokkal mondott köszönetet férje díszpolgárrá nyilvánításáért


Zirc város polgárainak közössége 2015-ben megalapította a „Zirc Város Megkülönböztetett Elismerést Kiérdemelt Polgára” címet, amelyet a zirciek szeretetének megnyilvánulásaként első alkalommal dr. Varga Tibor részére adományoztak oda. 2016-ban Pohlheim város legmagasabb, Arany Plakett kitüntetését vehette át az akkor negyedszázados múltra visszatekintő partnerkapcsolatban végzett munkásságának elismeréseként. A testvérvárosi szerződés 1990. évi aláírása óta mindenkori mozgatórugója volt a két város, annak polgárai, civil közösségei, intézményei és gazdasági szereplői közötti együttműködéseknek.


Dr. Varga Tibor 2016. május 8-án, hosszan tartó, súlyos betegséget követően hunyt el. Zirc Városi Önkormányzat saját halottjának nyilvánította. Több százan kísérték őt utolsó útjára.


Zirc várossá válásának előkészítésétől kezdve a városi életforma kialakításában és annak eredményes működtetésében három évtizeden át szolgálta a helyi polgárokat és a térséget.


A posztumusz díszpolgári kitüntetést Ottó Péter polgármester és Hellebrandt Ferenc alpolgármester adta át dr. Varga Tibor János özvegye, dr. Vargáné Boda Emília részére.


Összeállította: Kelemen Gábor