A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Harminc civil szervezetet támogat az önkormányzat


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének áprilisi rendes ülésén elbírálásra került a helyi civil szervezetek, közösségek, egyesületek támogatására irányuló pályázat. Beszámolókat tárgyaltak a döntéshozók, kitüntetés átadására is sor került. A „Kisóvoda” épületét értékesítésre jelölte ki az önkormányzat.


A képviselő-testület a Civil Támogatási Alapból 3 000 000 forintot szabadított fel a helyi civilek támogatására. A pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottság vitatta meg a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal által tett javaslatot áttekintve, a döntést pedig a testület hozta, amely valamennyi pályázót támogatásra érdemesnek talált.

Ottó Péter polgármester gratulált a pályázóknak, mint mondta, fontos és hasznos tevékenységet fognak megvalósítani a támogatásból.

A megítélt támogatásokról minden pályázó esetében egyenként döntött a testület, az ezt szemléltető táblázatot erre a linkre kattintva lehet megtekinteni.


A civil támogatásokról szavaz a képviselő-testület, amely teljes létszámmal jelen volt az áprilisi ülésen


A sürgősségi feladatot ellátó szervezetek közül a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság és az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Zirci Mentőállomásának 2018. évi beszámolója került a képviselő-testület elé. A tűzoltóság személyi állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját elismerte a képviselő-testület. A mentőállomás regionális igazgatói jelentését is jóváhagyták a döntéshozók, a napirendhez kapcsolódóan pedig egy kitüntetés átadására is sor került: „2018 Zirc Város Mentőse” díjjal tüntette ki az önkormányzat Dudás Gyula mentőtisztet. A kitüntetésben részesülő személy méltatásáról kapcsolódó írásunkban olvashatnak.


Varga Zita bizottsági elnök méltatta a sürgősségi feladatot ellátók munkáját és Dudás Gyula (képünkön) tevékenységét. A kitüntetést Ottó Péter polgármesterrel együtt adta át a mentőtiszt részére


A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság két további napirendben is érintett volt. Egyrészt napelemes rendszer kiépítését tervezik a Petőfi Sándor utca 6. szám alatti épület tetőfelületére az elektromos áramfogyasztás kiváltására, ehhez adta meg az önkormányzat kérelmükre tulajdonosi hozzájárulását, illetve felkéri a tulajdonostárs Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a kérelemmel kapcsolatban hozott döntést vizsgálja felül. A tűzoltóság gépjárműparkja korszerűsödött az elmúlt időszakban, ezért két, korábban használt gépjárműfecskendőjüket értékesíteni szeretnék, melyhez tulajdonosként szintén szükség van az önkormányzat hozzájárulására. A képviselő-testület ezt a kérelmet is támogatta, egyúttal értékesítésre jelölte ki a járműveket.


A közművelődési feladatot ellátó intézmények is számot adtak programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról pénzügyi és szakmai szemszögből egyaránt. A képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház beszámolóját is elfogadta az elmúlt évre vonatkozóan.


A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálatra és elfogadásra került. A képviselő-testület támogatta a Football Club Zirc Sportegyesület Alkotmány utcai sporttelep üzemeltetésével kapcsolatos beadványát, a megállapodás-tervezet pedig a következő ülésén kerül megtárgyalásra. A létesítmény a futballklub üzemeltetése mellett is használható lesz bárki számára változatlan feltételekkel.


Az FC Zirc az önkormányzattal együttműködve több fejlesztést is megvalósított a sporttelep területén az elmúlt években, amely az iskolások és a lakosság érdekét is szolgálja. Jó gazdái szeretnének lenni a létesítménynek (Fotó: archív)


A Bakonybél és Zirc települések által kezdeményezett, már tizennégy bakonyi önkormányzat csatlakozását eredményező együttműködési megállapodás is jóváhagyásra került, melynek célja, hogy újrapozícionálja, egységessé tegye a Bakonyt egy új márka bevezetésével.


Az önkormányzat az idei évben is részt vesz együttműködő partnerként a már ötödik alkalommal megszervezésre kerülő Bakonyi Vágta rendezvényben, amely a Nemzeti Vágta regionális elődöntője. A képviselő-testület másfél millió forinttal támogatja az eseményt. A napirendhez kapcsolódóan Nemes István képviselő a Bakonyi Vágta rendezvényére tervezett kocsitoló-versenyre hívta fel a figyelmet, melyre hat fős csapatok jelentkezését várják, mindkét nem képviselői közül 3-3 fő delegálásával. Regisztrálni a bakonyivagta.hu-n lehet.


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szociális feltételrendszerének felülvizsgálata is megtörtént. Ehhez az ösztöndíjrendszerhez az önkormányzat már régóta csatlakozik, havonta 3-12 ezer forintos támogatást lehet biztosítani a felsőoktatásba felvételt nyert vagy már abban tanuló diákok számára, amit kiegészít az állami támogatás összege. Az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe, az kizárólag a szociális helyzet alapján ítélhető meg.

„Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek a havi nettó jövedelme vagy a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének négy és félszeresét”

– áll a pénzügyi bizottság javaslatával elfogadott szabályzatban.


A képviselő-testület arról is döntést hozott, hogy a tulajdonában álló, Alkotmány u. 1/C. szám alatti, 655 négyzetméter területű társasházi ingatlant, a „Kisóvoda” épületét – három helyiség kivételével – értékesítésre jelöli ki és nyílt versenytárgyalásos pályázatot hirdet a független értékbecslő által megállapított 45 800 000 forintos kiinduló minimális vételáron.


Kelemen Gábor