A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A gyermekek érzelmi stabilitásának megteremtése


Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Váradiné Tóth Mária, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa.


A kitüntetés átadására Zirc város pedagógusnapi ünnepségén került sor. A kitüntetésben részesülő személyt Kovács Mónika, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője méltatta, az elismerő oklevelet pedig Ottó Péter polgármester és Varga Zita, a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke adta át.


A szentgotthárdi születésű és származási helyével a mai napig érzelmi közösséget vállaló Váradiné Tóth Mária pályafutását 1984-ben a Péti Nitrogénművek Óvodájában kezdte, majd innen került 1985 augusztusában a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődébe.

Váradiné Tóth Mária óvodapedagógus a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel

Érdemei közé sorolták, hogy

nagy gondot fordít a rábízott gyermekek egyéni differenciált nevelésére, oktatására, a gyermekközösség dinamikus működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.

Figyelembe veszi a gyermekek egyéni képességeit, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Munkáját a lelkiismeretesség, nyíltság, érzékenység, felkészültség, empátia jellemzi. Fontos pedagógiai célja a gyermeki személyiség fejlesztése és érzelmi stabilitásának megteremtése a sokszínű játéktevékenység megszerzésével és drámapedagógiai elemek felhasználásával.


Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette a munkája mellett.

2005-ben drámapedagógus képesítést, 2015-ben mesterpedagógusi fokozatot ért el és azóta folyamatosan nagy odaadással végzi köznevelési szakértői feladatait, emellett több továbbképzés lelkes résztvevője. Az intézményben hosszú évek óta segíti a minősítés előtt álló pedagógusokat céljaik elérésében. Szaktudása magas színvonalú, módszertani ismereteit szívesen megosztja kollégáival. A nevelőtestület tagjaként alakítója és részese is a jó munkahelyi légkörnek.

Ottó Péter polgármester gratulál Váradiné Tóth Máriának. Balról Varga Zita bizottsági elnök


Aktív közéleti tevékenységet is vállalt, ezek közé tartozott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok Bizottságában külső tagként évekig betöltött tisztsége. Az 1999-ben társadalmi kezdeményezésre létrejött, az óvodai nevelő és oktató munka segítését a gyermekek sokoldalú fejlesztése érdekében céljául kitűző

„Zirciek az Óvodás Gyermekekért” Alapítvány kuratóriumi tagja és egyben hajtóereje.


Szerk.: Kelemen Gábor