A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A gyermekek érdekei mindenekelőtt


Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetésben részesült Mühlbauerné Horváth Ágnes, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa.


Mühlbauerné Horváth Ágnes óvodapedagógus a pályafutását az Olaszfalui Napköziotthonos Óvodában kezdte, 1986-tól lett a zirci óvoda dolgozója.

Az eltelt negyven év alatt sok kisgyermekhez kötődött, féltő gonddal követte fejlődésüket és segítette őket abban, hogy később az iskolai élet követelményeit könnyen teljesíthessék.

Mühlbauerné Horváth Ágnes óvodapedagógus a „Zirc Város Közoktatásáért” elismerő oklevéllel

Munkájának alapvető jellemzői közé tartozik a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, lelkiismeretesség, nyíltság, felkészültség, a közösségért érzett felelősség.

Szívügyének tekintette a gyermek személyiségfejlesztését és érzelmi stabilitásának megteremtését.

Érzékenyen reagált a gyermeki világ érzelmi rezdüléseire, mindig is a gyermekek érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Csoportjában nyílt, demokratikus légkör megteremtésére törekedett, világos, a gyermekek életkori szintjének megfelelő követelményeket állított, és azok végrehajtását következetesen ellenőrizte.


Nagy igazságérzettel rendelkezett és törekedett a konfliktushelyzetek kompromisszumokkal történő megoldására, a közös vállalásokban bármikor lehetett a segítségére számítani. Folyamatosan képezte magát pályája során, igyekezett a kor követelményeinek megfelelni.


Az intézményi közösség aktív mozgatórugójaként segítette a színvonalas, sokszínű óvodai programok megvalósítását, így például a karácsonyi vásárt, a kézműves heteket, a sportnapot és az emlékezetes karácsonyi koncertek koordinálását is ő végezte énekkarosként.


Civil munkássága is figyelemreméltó: évtizedek óta tagja a Zirci Városi Vegyeskórusnak, egy ideig a kamarakórusban énekelt és annak működtetésében is részt vett, lelkes szervezője volt a Zirci Bulinak, a Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesületének helyi képviselőjeként játszóházakban adta át a gyermekeknek a kézművesség fortélyait és az alkotás örömét.


Szakma iránti elhivatottságának bizonyítéka, hogy hivatástudatát gyermekére is átörökítette.

Kovács Mónika, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője méltatta Mühlbauerné Horváth Ágnes munkásságát, a kitüntetést pedig Ottó Péter polgármester és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át