A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Gyémánttal ékesített tanítói életút


Gyémántdiploma átadására is sor került az augusztus 20-ai városi ünnepségen. Hujber Jánosné, a Reguly Antal Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa 61 évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját. 1960-tól 1993-ig szolgálta tanítóként, napközis csoportvezetőként végzett kiváló pedagógusi munkájával Zirc városát.


Hujber Jánosné tanítói oklevelét a Pápai Tanítóképzőben szerezte meg, pedagógiai munkáját 1957-ben kezdte. 1960. augusztus 16-tól a zirci Reguly Antal Általános Iskola dolgozója. Tanítási óráira lelkiismeretes, kimagasló szakmai, módszertani tudás volt jellemző. Eredményesen oktatott, jól nevelte tanítványait. Módszertani munkáját az új iránti érdeklődés hatotta át – hangzott el a méltatásában. A nyolcvanas évek első felében részt vett a „Zsolnai Program” kísérletben, amely nyelvi, irodalmi, kommunikációs programként került kipróbálásra. Ennek alkalmazásában nagy tapasztalatokkal rendelkezett, s igyekezett a megszerzett ismereteket átadni a kollégáinak is.


Sokat tett nevelőtársainak továbbképzése érdekében, kiválóan szervezte a körzeti továbbképzéseket, amelyek sikeréhez gyakran bemutató tanításaival is hozzájárult. A mindennapi pedagógiai munkája mellett rendszeresen részt vett a komplex anyanyelvi versenyek megszervezésében és lebonyolításában. A rajzpályázatokon tanulói több alkalommal első helyezést értek el, ezáltal is bizonyítva tantárgygondozó munkáját.


Napközis munkaközösség-vezetőként kiváló pedagógiai munkájával tette eredményessé foglalkozásait, fogta össze tanulóközösségét. Szakmai tekintélyével harmonikus kapcsolatot teremtett a családokkal. Különös gondot fordított a hátrányos helyzetük miatt lemaradt tanulók felzárkóztatására, korrepetálta, segítette őket. A nagy szakmai és élettapasztalattal rendelkező pedagógus hasznos tanácsaival sokat segített a kezdő kollégáinak is.


Példamutató életvitele, szerény egyénisége a testületi közösség összetartásában is megnyilvánult. Emberi magatartása, alapos, lelkiismeretes munkája példaértékű.


Hujber Jánosné akadályoztatása miatt a Gyémántdiploma kitüntetést lánya vette át az ünnepségen Ottó Péter polgármestertől és Burján István iskolaigazgatótól.


(kg)