A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

A fűtési szezon tapasztalatai és a civil pályázat kiírása

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete májusi munkaterv szerinti ülésére összefoglaló tájékoztató készült a rezsicsökkentést célzó intézkedések eredményéről. Kiírásra került a civil pályázat.


Megalkotásra került az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet. Ottó Péter polgármester kiemelte, hogy

rendkívül takarékos, visszafogott gazdálkodást folytatott az önkormányzat az elmúlt évben, és az ennek eredményeként keletkezett pénzmaradvány nagyban megkönnyíti az idei működést és a feladatellátást.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ebben az évben is a takarékképzésre kell törekedni, hiszen az energiaválság hatásai továbbra is érződnek. A költségvetés eredményesen teljesült, a városvezető a kihívásoktól sem mentes szakmai munkáért minden abban érintettnek köszönetét fejezte ki.


Egy másik napirend során fény derült arra, hogy

közel húsz millió forintot takarított meg a város az energiaválság-helyzettel összefüggésben elrendelt intézkedési tervnek köszönhetően.

A felhasznált energiamennyiségről – a korábbi évek viszonylatában – már készült előterjesztés és most költségek tekintetében is vizsgálta az önkormányzat az elmúlt időszakot. Az intézkedési terv ellenére is közel tizennégymillió forintos költségtöbblet keletkezett a rezsiszámlán, ami a távhő és a gázárak jelentős emelkedésének tudható be.

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a rezsicsökkentést célzó intézkedések eredményéről szóló összefoglalót

Az intézkedési terv részét képezte az Alkotmány utca 14. szám alatt székelő Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ és a Stúdió KB városi televízió ideiglenes elköltöztetése.

Májustól már elfoglalta régi helyét a szociális intézmény és a közművelődési intézményegység is, a testület pedig úgy határozott, hogy a következő fűtési szezonban helyben maradhatnak.

Az üzemeltetési költségek mérséklése érdekében a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által használt épületrész kisebb léptékű felújítási, hőszigetelési munkáinak elvégzéséről is döntöttek a képviselők. A cél az, hogy a következő télen se kelljen az egész épületet fűteni, csak azokat a kisebb tereket, ahol az intézmények munkatársai dolgoznak.


Az idei évben is kiírta az önkormányzat a civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatását célzó pályázatot. Erre a célra négymillió forintot szabadított fel a képviselő-testület.

A pályázatokat május 30-ig lehet leadni, a kiírásban változás, hogy a megpályázható összegnek nincsen felsőhatára.

A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok már elérhetők Zirc város honlapján.


A középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot is kiírja a naptári év második félévére vonatkozóan a képviselő-testület.

A pályázati felhívás június 2-án kerül közzétételre, a pályázatokat pedig június 28-ig adhatják le az állandó zirci lakosú, középfokú iskolarendszerben tanuló, az aktuális félévben legalább 4,70-es tanulmányi átlagot produkáló diákok.


A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. sokoldalú tevékenységét bizonyítja, hogy általuk három beszámoló is a képviselő-testület elé került. A gazdasági társaság elmúlt évi eredményes gazdálkodását a számok is alátámasztják, amiért Ottó Péter polgármester köszönetét fejezte ki az ügyvezetőnek. A helyi autóbusz-közlekedésről szóló beszámoló szintén elfogadásra került.


A zirci köztemetők fenntartásáról és az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről készült összefoglalót is jóváhagyták a döntéshozók. A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslatára a képviselő-testület felkérte gazdasági társaságát, hogy a gondozatlan sírok karbantartási feladatait végezze el. Szintén bizottsági javaslatra a következő testületi ülésre előkészítésre kerül egy rendelet-módosítás, amely arról szól, hogy

a sírhely 30 centiméteres körzetében ezentúl nem a sírhely felett rendelkezni jogosultnak lesz a kötelezettsége a karbantartás, hanem – ahogy a korábbi időben is – a városüzemeltetési társaság fogja ezt is végezni.


A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal és a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ által készített beszámoló, átfogó értékelés is elfogadásra került a Zirc városban 2022. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.


A Magyar Falu Program keretében felajánlott állami ingatlanok közül egyiknek sem kezdeményezi önkormányzati tulajdonba vételét a képviselő-testület, a város számára településfejlesztési célból fontos, nem kiajánlott belterületi ingatlan önkormányzati tulajdonba adását.


A Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezésére Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete is csatlakozott ahhoz a békepárti határozathoz, melyet az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán hozott az Országgyűlés.


A Reguly Iskoláért Alapítvány kérelmét is tárgyalták a döntéshozók, számukra egyedi támogatás útján 300 000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosítanak az iskolai Gyermeknap céljából.


Kelemen Gábor