Fórumon is meg lehetett vitatni a településfejlesztési koncepciót


Zirc város elkövetkezendő tíz-tizenöt évre szóló településfejlesztési koncepciójának megalkotásának folyamatában újabb állomáshoz és egyben a készülő településrendezési eszközök felülvizsgálatának kezdeti szakaszához érkeztünk.


Az ősszel lefolytatott közösségi tervezés folytatásaként került megrendezésre a fórum. Ennek munkamenetét már nem a csoportmunka határozta meg, sokkal inkább volt hasonló a hagyományos fórumokhoz, azonban módszerében lényegesen eltért attól. A hasonlóság abban állt, hogy míg a közösségi tervezés során tartott fórumokra elsősorban társadalmi csoportok vagy azok képviselőinek megkeresésével történt a fórum résztvevőinek meghívása (de bárki jöhetett), itt a hagyományos módon (képújság, hírműsor, internetes oldalak, kifüggesztés a város különböző pontjain) történt a meghívás, illetve nem csoportosan dolgoztunk, hanem egy közösségként gondolkodtunk a felvetett kérdésekről.A hagyományos fórumon frontális előadásmóddal történik a tervezet ismertetése, és arra reakciók tehetők, kvázi kész terv bírálójává alakul a közösség. Ezen a fórumon ennek nyoma sem volt, a tervezők, döntéshozók és résztvevők beszélgetésben, párbeszédben alakították a terv tartalmát.


A fórum első részében a tervezők tájékoztatták az összegyűlteket a készülő településrendezési eszközökről, röviden ismertették a tervezési folyamatot és a készülő tervfajtákat, valamint ismertették a településfejlesztési koncepció munkaanyagát, melyet a közösségi tervezés és a megalapozó tanulmány, valamint a szakági koncepciók és stratégiákban foglaltak alapján készítettek el.


A következőkben kérdéseket tettek fel a résztvevők, valamint észrevételek is megfogalmazódtak. A beszélgetés során új elemként megfogalmazódó észrevétel volt a közterület-felügyelet eddig megoldatlan kérdése, vagyis valamilyen konstrukcióban igény lenne egy ilyen rendszer működtetésére.A kérdések kapcsán a másik témára, a településrendezési eszközökre is rátért a fórum. A résztvevők részéről területhasználati konfliktusok kerültek elő. Az önkormányzat képviselői és a tervezők a fórumon is kérték, és ezúton is jelzik, hogy az észrevételeket írásban tegyék meg, hogy az minden szereplő számára egyértelmű legyen a tervezés és döntéshozatal során.


A településfejlesztési koncepciót továbbra is lehet véleményezni írásos formában a foepitesz@zirc.hu e-mail címre vagy a Zirci Városházára eljuttatva. A koncepció ITT olvasható.


Kapcsolódó cikk: Miért fontos, hogy figyelemmel kísérjük a településtervezés folyamatát és részt vegyünk a fórumokon, bemenjünk a hivatalba és tájékozódjunk?