A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Fokozott rendőri jelenlét, csökkenő bűnügyi mutatók


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április ülésén tárgyalta és elfogadta a Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolóját Zirc város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.


Tóth Gábor rendőr őrnagy, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének parancsnoka napirendhez történő hozzászólásában elmondta, mindent megtettek annak érdekében, hogy területükön a közbiztonság jó szintű legyen és az önkormányzatoktól visszaérkezett település-értékelések is ezt bizonyítják: a legjobb értékelést kapta a Veszprémi Rendőrkapitányság a megyében. Hangsúlyozta, ez a legnagyobb elismerés, amikor a helyi lakosság tart tükröt a munkájukról. Ezen az úton szeretnének tovább haladni és közelebb kerülni az állampolgárokhoz az általuk szervezett különböző programok keretében, melyek célja, hogy a lakosság biztonságérzetét fokozzák, a látható rendőri jenléttel pedig csökkentsék a bűncselekmények számát.

A bűnügyi helyzetet értékelve eredményes évet zártak.

Tóth Gábor őrsparancsnok szóban is számot adott a képviselő-testületnek a Zirci Rendőrőrs elmúlt évi tevékenységéről. Mellette dr. Ipsits Csaba rendőrezredes, kapitányságvezető


A korábban már bemutatott Hebling Ernő címzetes rendőr alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vagyon- és Gazdaságvédelmi alosztályának vezetője szakirányító munkát végez, szívén viseli a Zirci Rendőrőrsöt és az ő munkájának is jelentős szerepe van abban, hogy a bűnügyi helyzet így alakult

– mondta Tóth Gábor. Hozzátette: a közterület jelenlét is nagyban hozzájárult a bűncselekmények számának csökkenéséhez. A kiemelt bűncselekmények száma stagnálást mutat. A lakásbetörések és a jármű önkényes elvételének számában folyamatos csökkenés tapasztalható. A bűnügyi munka, a nyomozás eredményessége folyamatosan javul. A szabálysértések száma is csökkenést mutat az előző évhez képest, melyben szintén szerepet játszik a rendőri jelenlét fokozása.


A közlekedési helyzet is mérlegre került, és itt is pozitív mutatókat tud felmutatni a rendőrség.

Egyre forgalmasabb a 82-es főút, ami a megújult útburkolatnak is köszönhető, ugyanakkor szerencsére a közlekedési balesetek száma 16,9 százalékkal csökkent a Zirci Rendőrőrs illetékességi területén. Halálos kimenetelű baleset nem történt, a súlyos és a könnyű sérüléses balesetek száma csökkent. Az egyenruhások folyamatosan figyelik a főút forgalmát, győri kollégák is segítették a zirciek munkáját.


A beszámoló egyéb adatokkal is szolgál. Illegális migrációval összefüggésbe hozható személy nem került a rendőrőrs látókörébe. A városban a rendezvények probléma nélkül zajlottak le az elmúlt évben. 126 szabálysértési eljárást indítottak a település területén. Az ittas vezetések száma növekedett, ezek inkább a délutáni és az esti órákban fordulnak elő, nem az éjszakai szórakozóhelyeknél jellemző már.


Az „iskola rendőre” programról is beszélt a parancsnok, melynek keretében folyamatosan járják a kollégáik a zirci és vidéki iskolákat, tanácsokkal látják el a fiatalokat. Szeretnének egy fogadó órát is tartani, ahol a szülők figyelmét hívnák fel a fiatalokra leselkedő veszélyekre. A PSzC Reguly Antal Szakképző Iskolában már volt erre jó példa, és idén az általános iskolában is szeretnék megtartani.

Kelemen Gábor