A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Felülvizsgálat alatt a város forgalmi rendje


Szeptemberi rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen a város közúthálózatának forgalomtechnikai szabályozása is napirendre került. Ezzel kapcsolatban a lakosság véleményét is kikérte az önkormányzat.


A város forgalmi rendjének felülvizsgálatára ötévente szükség van. A kérdést társadalmasításra bocsátotta az önkormányzat, az állampolgárok a közzétett felhívásnak megfelelően megfogalmazhatták észrevételeiket, javaslataikat, és többen éltek is a lehetőséggel. A képviselő-testület döntött, hogy a javaslatcsomagot – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – megküldi szakmai véleményezésre a Veszprémi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának, és a novemberi ülésre előterjesztés készül, amely már tartalmazni fogja a szükséges közúti módosítások megvalósíthatóságának költségvonzatát is.


Rendeletmódosítással kapcsolatos döntés is született, a reklámhordozó építményadó kötelezettségével kapcsolatos rendelkezezéseket – a törvényi változással összhangban – hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a helyi adókról szóló rendeletében.

A város közúthálózatának szabályozása is napirendre került, szakmai véleményezésre bocsátják a javaslatokat


A Zirc 98 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést is tárgyalták a döntéshozók. A „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 5741 négyzetméter területű belterületi ingatlan azonban egyelőre nem kerül „piacra”, egy korábbi határozat is visszavonásra került ezzel kapcsolatban. Az önkormányzat megvárja a településrendezési eszközök felülvizsgálatát – melynek eredményeként a terület más övezeti besorolásba kerülhet – és egy aktualizált értékbecslést követően tér vissza az ingatlan értékesítésére.


Az önkormányzat sem műszaki, sem finanszírozási okok miatt nem tartja megvalósíthatónak a Békefi Antal Városi Könyvtár projektjét, mely a könyvtári épület infrastrukturális fejlesztését célozza az élethosszig tartó tanulás érdekében. A képviselő-testület, az intézményvezető projekt helyzetéről szóló tájékoztatójával kapcsolatban ennek okán arról döntött, hogy ha az intézmény esetlegesen szükségessé váló önkormányzati finanszírozás nélkül nem tudja megvalósítani a projektet, akkor tudomásul veszi annak visszaadását.


Térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül a Rákóczi téren található idő- és hőmérsékletjelző készülék. Az úgynevezett reklámóra meghibásodott, amit jelzett önkormányzatunk az üzemeltetőnek, amely nem kívánja a továbbiakban fenntartani a tulajdonjogot. A térítésmentes átadásról szóló megállapodást elfogadta a képviselő-testület, azzal, hogy a reklám jogi helyzete tisztázásra kerül. Az órát megjavíttatja az önkormányzat.


Még egy térítésmentes átadásról szóló döntés született, ezúttal azonban az „adományozó” szerepében tűnt fel önkormányzatunk, amely a nagyesztergári önkormányzatnak adott át egy közigazgatásilag a szomszédos településhez tartozó ingatlant, mely még abból az időből képezte a város tulajdonát, amikor Nagyesztergár Zirchez tartozott. A polgármester asszony kérelmében kifejtette, közfeladat ellátásának elősegítése céljából van szükségük az ingatlanra.


A közterületi alkotások elhelyezéséről szóló koncepciót is tárgyalta a képviselő-testület, és tudomásul vette az erről szóló tájékoztatót, amely javasolja többek között a szakmai anyagban megfogalmazott, köztéri alkotások elhelyezési szempontrendszerének figyelembevételét a jövőbeli új szobrok, új köztéri alkotások állítása során. A már meglévő alkotások hosszabb távon tervezhető esetleges áthelyezésével kapcsolatban pedig a szakmai érvek mentén történő további közös gondolkodás került célkitűzésre.

Kelemen Gábor