A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Felszámolásra kerülnek a hulladékgyűjtő szigetek


A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tapasztalt kaotikus állapotok miatt Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a városközponti tömbházas lakóingatlanok kivételével felszámolja a szigeteket, és más megoldást talál a szelektív hulladékgyűjtésre.


A decemberi testületi ülés napirendjének részét képezte a szelektív hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a családiházas jellegű övezetben lévő közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigeteket – a szolgáltatóval egyeztetett módon – megszünteti, ugyanakkor a Fáy András utcai lakótelepen, az Alkotmány utcában az áruház mögötti területen, valamint az óvoda bejáratánál található szelektív hulladékszigeteket az önkormányzat továbbra is üzemeltetni fogja, szükség esetén az edényzet bővítésével.


Ottó Péter polgármester felhívta a figyelmet, hogy a szelektív hulladékgyűjtés rendszere ezzel nem szűnik meg, az továbbra is működőképes lesz, elsősorban az egyedi gyűjtőedények lakóingatlanon történő elhelyezése által, mely továbbra is igényelhető a szolgáltatónál.

Hozzátette, ezzel kapcsolatban január elején felmérést fog végezni az önkormányzat, és a beérkezett igények figyelembevételével egy csomagban kerülnek majd leszállíttatásra a gyűjtőedények, amelyek így helyben átvehetők lesznek, nem kell elutazni értük.

A szolgáltató 2016. január 1-től vezette be Zircen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Ehhez térítésmentesen biztosított a családiházas ingatlanok részére 120, illetve 240 literes gyűjtőedényzetet. A 2060 családiházas, szolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlan közül jelenleg 1287 db rendelkezik szelektív hulladékgyűjtő edényzettel.

A nem megfelelő hulladékkezelés miatt ilyen és hasonló állapotok uralkodnak a szigeteken. Az önkormányzat felszámolja a szemétlerakatot és más megoldással működteti a jövőben a szelektív hulladékgyűjtést


A 2019. január 1. és 2019. november 18. közötti időszakban pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt vált szükségessé a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Zirc Városi Önkormányzat ez évi költségvetése így 2 937 939 ezer forintban került rögzítésre.


A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet is felülvizsgálatra került. A díjakban kisebb mértékű emelések történnek, van, ahol egyáltalán nincs változás. Az általános iskolai uzsonna ára emelkedik a legnagyobb mértékben, kilenc és fél százalékkal.


A vendégétkeztetés térítési díjait is felülvizsgálta a képviselő-testület. A nettó térítési díjak mértéke a nyersanyagnorma elemének változtatásával emelkednek jövőre. A felnőtt napi étkezés esetében az ebéd térítési díja csak abban az esetben bruttó 730 Ft/fő, ha az adott héten legalább 3 napon történik a szolgáltatás igénybevétele. Egyéb esetben a térítési díj 946 Ft/fő.


A Zirc Város új helyi építési szabályzatához kapcsolódó előzetes döntés is megszületett, a képviselő-testület a helyi építési szabályzatot véleményezésre alkalmasnak tartja. Ezt követően veheti kezdetét a teljes anyag, a településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kormányrendelet szerinti véleményezési eljárása.

Ez évi utolsó rendes ülését tartotta a képviselő-testület, teljes létszámmal jelen voltak a döntéshozók


További öt évre meghosszabbításra került a székesfehérvári Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel már hosszú évek óta fennálló szerződés a gyepmesteri tevékenység ellátására, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó településekre – Zirc, Borzavár, Lókút – vonatkozóan. A napirendhez kapcsolódóan felmerült a chip-leolvasóval rendelkező szervezetek, állomások elérhetőségének hozzáférhetővé tétele a kóbor kutyák beazonosításának érdekében.


Zirc Városi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola által benyújtott pályázathoz, mely gumiburkolatú sportpálya kialakítását célozza az oktatási intézmény Köztársaság utcai épületének udvarán – döntött a testület. Arról is határoztak a képviselők, hogy nyertes pályázat esetén a beruházás megvalósításához szükséges esetleges többletköltség finanszírozását a legkedvezőbb kivitelezői árajánlat figyelembevételével vizsgálják meg. A képviselő-testület egy önkormányzati ingatlanon tervezett egészségügyi beruházáshoz is elvi támogatását adta.

Kelemen Gábor