A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Fejlesztések és bemutatkozások a félév zárásaként


Az első félév utolsó rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Többnyire fejlesztésekkel kapcsolatos döntések születtek, sürgősségi feladatot ellátók mutatkoztak be.


A képviselő-testület egyetértését fejezte ki Rausz István rendőr ezredesnek a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezésével. Az új kapitány bemutatkozásában elmondta, nem ismeretlen számára a térség, hiszen a kilencvenes évek végétől 2012-ig Veszprémben látott el szolgálatot a bűnügyi, közrendvédelmi szakterületen osztályvezetői szintig, majd a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője volt a mostani kinevezéséig. Veszprém térségének közbiztonságát elfogadhatónak nevezte, ugyanakkor hozzátette, hogy ezen lehet még bőségesen javítani. Hangsúlyozta, azon lesznek, hogy a neuralgikus pontokat, amelyek léteznek a területen és itt a járásban is, valamilyen szinten kiküszöböljék. Számít az önkormányzatok együttműködésére, és kérte, hogy ha valamilyen probléma merül fel, akkor bizalommal forduljanak közvetlenül őhozzá a települések vezetői.


Rausz István, az új veszprémi rendőrkapitány bemutatkozása a képviselő-testületnek


A képviselő-testület elfogadta a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Nádai Tamás tűzoltó őrnagy, a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka bemutatkozását követően szóban is beszámolt a szervezet elmúlt évéről. Mint azt megtudtuk, a működési területük a megye 37 településére terjed ki. A tavalyi esztendőben 287 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat és 310 műszaki mentést végeztek. Zircre mindössze egy alkalommal kellett vonulniuk, a többi káreseménynél a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság avatkozott be. A tűzoltóparancsnok a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyben az állampolgároknak is szerepük van. Hangsúlyozta továbbá a fiatalok bevonását, az utánpótlás biztosítását. Ennek érdekében egyre több rendezvényen mutatkoznak be és felvilágosító előadásokat is tartanak az iskolákban.


Nádai Tamás parancsnok a képviselők közé ülve mutatta be szervezetüket, elmúlt évi tevékenységüket


Mint arról korábban hírt adtunk, önkormányzatunk 122 millió forintos pályázati támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program keretében Akli városrész szennyvízkezelésének a fejlesztésére. A projekttel kapcsolatban több döntést is hozott a képviselő-testület, így elrendelte a közbeszerzési eljárás indítását és a vállalkozó is kiválasztásra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. A 2019. évi közbeszerzési terv módosítása is ezzel a beruházással összefüggésben történt.


A szintén folyamatban lévő, „Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban” projekt építési kivitelezéséhez a műszaki ellenőr kiválasztása történt meg.


Az általános iskolai konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére is pályázik az önkormányzat, erről már egy rendkívüli ülésen döntés született, s most az ezzel kapcsolatos további lépéseket is megtették a döntéshozók. Az étkeztetési beruházás tárgya a konyha belső felújítása, átalakítása, napelemes rendszer telepítése és új konyhai eszközök beszerzése.


Piaci alapon bérbe adja az önkormányzat a tulajdonában lévő, Alkotmány u. 8. alatti, 50 négyzetméter alapterületű, összkomfortos, felújított lakást, melyre pályázat kerül kiírásra.


A képviselő-testület arról is határozott, hogy a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. alaptevékenysége 2018. évi adózott eredményének, mint a közhasznú tevékenység elmúlt évi maradványának 10 913 000 forintos összegét a közszolgáltatás 2019. évi finanszírozása során figyelembe veszi, úgy, hogy ezen összeg fejlesztési célokat és dologi céltartalékot képezhet. Az Alkotmány utcai sportpálya fenntartásának, üzemeltetésének második félévi finanszírozását elvonja a társaságtól, hiszen a létesítményt július 1-től az FC Zirc üzemelteti.


A térségből három település, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály és Csesznek 2020. január 1-től kifejezte csatlakozási szándékát a védőnői szolgáltatáshoz, ezért volt szükség a Zirci Járás Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosítására, melyet a társulás május végi ülésén jóváhagyott és a zirci képviselő-testület is elfogadta a módosított okiratot.


Építési telkek kialakításával kapcsolatos döntés is született. A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendeletben több beépítésre szánt területen is kijelölésre került lakóterület, ugyanakkor az építési telkek kialakítása az ahhoz szükséges közmű infrastruktúra hiányában nem történt meg. Az önkormányzat egy korábbi döntés eredményeként ezen területek tulajdonosainak a megkeresésével kezdeményezte az építési telkek kialakítását, első körben az abban való együttműködésre mérte fel a hajlandóságot. A vélemények, visszajelzések függvényében döntött a testület, hogy előzetes költségbecslést készít a Mayer-tó utca környezetében lévő telkekre és az ettől nyugatra fekvő gazdasági területre, a Tündérmajorban lévő telkekre, valamint Kukoricaföld városrészben útépítésre.


A Zirc város új településszerkezeti tervéhez kapcsolódó, pótlólag beérkezett igények kapcsán előzetes döntéseket is hozott a képviselő-testület.


Tárgyalásokat kezdeményez az önkormányzat a VEOLIA Energia Magyarország Zrt.-vel a városi fűtőművek üzemeltetési szerződésének a város számára előnyösebb feltételek érvényesítése melletti módosítási, meghosszabbítási lehetőségeiről. Előterjesztés készül ezzel kapcsolatban a képviselő-testület szeptemberi ülésére.


Tiszteletdíjról történő lemondás következtében támogatói döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület részére ajánlotta fel 274 850 forint összegű honoráriumát. Boros Dénes a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság külső tagja és dr. Kovács László képviselő az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára mondott le tiszteletdíjáról, előbbi 214 767 forint, utóbbi a Bányásznapi megemlékezés megvalósításához 119 313 forint összegben.


A képviselő-testület a tájékoztató jellegű napirendek keretében tudomásul vette a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatóját a vagyon kezeléséről és felhasználásáról.