A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

„Ez lesz az igazi érettség!”


A rendkívüli helyzet ellenére zavartalanul, az előírások betartásával lebonyolódtak az írásbeli érettségi vizsgák a két zirci középiskolában. A digitális oktatás továbbra is érvényben van, de június 2-tól oktatási céllal találkozhatnak az iskolában a pedagógusok és a tanulók. Városunk középfokú oktatási intézményeinek vezetőit kérdeztük.


– Hogyan értékeli az írásbeli érettségi lefolyását az intézményben?

Balázsné Györek Zsuzsanna, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója: – Az írásbeli érettségi zökkenőmentesen, a szabályok, előírások betartásával zajlott le. Az általános iskola négy napon keresztül két takarítóval segített ki minket, valamint egy felügyelő tanárral. Négy tanáruk az első héten folyamatos készenlétben állt, hogy segítségünkre legyen, ha nincs elég felügyelő tanárunk.

Horváth Attila, a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatója: –Intézményünkben az írásbeli érettségi vizsgák zavartalanul lezajlottak. A résztvevő tanulók fegyelmezetten viselkedtek, a tanári utasításokat maradéktalanul betartották.


– Hátráltatta-e a veszélyhelyzet a vizsgák zavartalan lebonyolítását?

Horváth Attila: – A korábbi évekhez képest több tervezési feladat előzte meg az idei érettségi vizsgákat, a termekben jellemzően nem váltották egymást a felügyelő tanárok, ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát.

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Több időt, több felügyelő tanárt, kétszer annyi termet vett igénybe, de zökkenőmentes volt a lebonyolítás.


– Milyen védelmi intézkedések történtek a diákok, pedagógusok biztonságának érdekében? Sikerült-e használni az ózongenerátort a belső terek fertőtlenítésére?

Balázsné Györek Zsuzsanna: – A Veszprémi Tankerületi Központtól szájmaszkokat kaptunk tanároknak, diákoknak, kesztyűket a tanároknak, valamint kézfertőtlenítőket minden terembe és fertőtlenítő folyadékot a takarításhoz. Itt szeretném megköszönni a zirci óvodának, hogy a pedagógusoknak varrtak szájmaszkokat, valamint a Segítő Kezek Házának, hogy minden diáknak varrtak szájmaszkokat! Az ózongenerátort minden vizsganap után használtuk, a Reguly Szakképzővel együtt. Köszönjük a lehetőséget a városnak!

Horváth Attila: – A jogszabályokban megjelent előírások, szervezési feladatok alapján készítettük elő a vizsgákat, az érettségire érkező tanulókat egyesével léptettük be az intézménybe, ahol azonnali kézfertőtlenítésen kellett átesniük. Ezt követően megkapták a mosható, többször használható maszkot (melyet egyébként az iskola dolgozói készítettek), illetve gumikesztyűt. A folyosókon, mosdóban kötelező volt a maszk használata, a tanteremben, dolgozat írása közben azonban nem. A vizsgákat megelőző napokon minden alkalommal az érintett helyiségek (tantermek, mosdók) fertőtlenítve lettek, illetve az Önkormányzat által biztosított ózongenerátort is bevetettük a maximális higiénia biztosítása érdekében.


– Összesen hány diák jelentkezett az érettségire? Volt-e olyan diák, aki halasztást kért?

Horváth Attila: – Az idei érettségire összesen 14 fő jelentkezett, minden tanuló megjelent az írásbeli vizsgákon, halasztást nem kért egyikőjük sem.

Balázsné Györek Zsuzsanna: – 53 végzős diákunk jelentkezett az idei tavaszi-nyári érettségi időszakra, valamint 27 alsóbb éves diák előrehozott érettségire. A végzősök közül 1 fő lépett vissza, az előrehozott vizsgákat a veszélyhelyzet miatt eltörölték.


– Azok a diákok, akik idén előrehozott érettségit szerettek volna tenni, leghamarább várhatóan mikor tehetik ezt meg?

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Az őszi érettségi időszakban lesz erre módjuk.

Horváth Attila: – Előrehozott érettségi vizsgát nem kívánt senki sem tenni az idei vizsgaidőszakban.


– Milyen tantárgyakból vizsgáztak a diákok a matematikán, magyaron és történelmen kívül?

Horváth Attila: – Érettségizőink szakmai bizonyítvánnyal már rendelkeznek, így nekik négy tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni. A matematika, magyar és történelmen kívül érettségi vizsgát szervezünk német, illetve angol nyelvből, továbbá informatikából és testnevelésből.

Balázsné Györek Zsuzsanna: – A mi iskolánkban széles körben mozog az érettségi tantárgyak választása. Sor került: angol nyelv, német nyelv, földrajz, kémia, biológia, mozgókép- és médiaismeret, képző- és iparművészeti ismeretek, informatika és művészettörténet vizsgákra.


– Az április 16-án megjelent kormányrendelet egyebek mellett kimondta, hogy szóbeli vizsga kizárólag azon vizsgatárgyak esetében lehetséges, amelyeknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze van, továbbá szóbeli vizsgát kell szervezni testnevelés tantárgyból. Sor kerül-e / került-e szóbeli érettségire az intézményben, és ha igen, milyen tantárgyból?

Balázsné Györek Zsuzsanna: – A vizsgadolgozatok javítása még folyamatban van, nem került sor a betekintésre, nem érkezhettek még be az észrevételek, nem vizsgálta még felül az érettségi bizottság elnöke, így biztosat nem lehet mondani. Testnevelésből biztosan lesz egy érettségizőnk. A szóbeli vizsgákat június 12-én és 13-án rendezzük meg.

Horváth Attila: – Egy tanuló fog testnevelés tárgyból gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tenni júniusban.


– Hogyan valósult meg a diákok búcsúztatása a ballagási rendezvény hiányában?

Horváth Attila: – Egy videós üzenet formájában kívántam sok sikert végzős tanulóinknak, a búcsúzás még várat magára, augusztusban szeretnénk megszervezni a ballagást a már végzett diákjaink számára. Visszajelzéseik alapján örülnek, hogy nem marad el a ballagásuk.

Balázsné Györek Zsuzsanna: – A ballagás napján 10.00 órakor az iskola honlapján keresztül virtuálisan elbúcsúztattuk ballagóinkat, az ő képviselőjük is köszönetet mondott. Nagyon szépen köszönöm a zirci TV munkatársainak a segítségét! Ballagóink és én is nagyon szeretnénk egy valódi ballagási ünnepséget tartani az iskola minden diákja, tanára és dolgozója jelenlétében, természetesen az ünneplő családtagokkal együtt.


– Az online oktatás zirci iskolákban történő megvalósulásáról már írtunk korábban, de egy pár soros értékelést kaphatnánk ezzel kapcsolatban a tanév végéhez közeledvén?

Balázsné Györek Zsuzsanna: – Tanáraink, diákjaink belerázódtak ebbe a kényszer szülte helyzetbe, a többség jól vette az akadályokat. Nagyon hiányoznak a személyes kapcsolódások, fontos lenne a folyamatos visszacsatolás. Június másodikától lesz lehetőségük lemaradó tanítványainknak a személyes konzultációkra az iskolában.

Horváth Attila: – A digitális munkarend kapcsán mutatkozott kezdeti nehézségekkel megbirkóztunk, a tanulók aktívak, a követelményeket előreláthatólag teljesíteni tudják. A duális képzésben résztvevő tanulók egy része a külső gyakorlati képzést is digitálisan teljesíti, a vendéglátóipar újraindulásával párhuzamosan a szakács és cukrász tanulók visszatérnek az on-line világból a tényleges gyakorlati helyeikre. Június másodikától is digitális munkarendben folytatódik az oktatás, de kiscsoportos foglalkozások keretében – amennyiben szükséges – lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a felzárkóztatásra. Az igények felmérése, a foglalkozások szervezése zajlik.


Horváth Attilától, a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatójától azt is megtudtuk, hogy az érettségi vizsga mellett javában zajlanak iskolájukban a szakmai vizsgák is, a gyakorlati vizsgák eredményesen befejeződtek, hasonló, de még szigorúbb védelmi intézkedésekkel. A szakmai írásbeli vizsgák az iskolában május 28-29-én, azaz most csütörtökön és pénteken lesznek, szóbeli vizsgák itt sincsenek, hasonlóan az érettségihez. A sikeres vizsgát tevők június első felében átvehetik bizonyítványaikat.


Balázsné Györek Zsuzsanna, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója idézte részünkre a ballagó diákok irányába intézett búcsúbeszédének végét: „Kedves Végzős Diákjaink! Ti most részesei vagytok egy új, ismeretlen feladatnak, Ti vagytok az elsők, akiknek ilyen körülmények között kell érettségiznetek. Ti most megtapasztalhattátok, hogy a virtuális világnál mennyivel fontosabb a valódi világ. Ti a veszélyben megtapasztaltátok, hogy a legfontosabbak az emberi kapcsolatok, a szerető barátok és rokonok. Ti jobban látjátok majd, hogy a világ összeér: egyszerre vagyunk egy család, közösség, nemzet és egy világ része. Hogy tétje van annak, hogy vigyázzunk egymásra. Nem vagytok elveszett generáció: felveszitek a harcot az új kihívással, megoldjátok a problémákat, találékonyak, kreatívak vagytok. Ebben a szellemben fogjátok nevelni leendő gyermekeiteket. Rajtatok áll, hogy milyen lesz a világ. Higgyetek és bízzatok önmagatokban és másokban. Ez lesz az igazi érettség!”


Kelemen Gábor