A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Erős akarat és szabadságszeretet


– Emlékezni csak nemzeti öntudattal rendelkező népek tudnak, akiknek van nyelve, múltja, történelme, kultúrája.


Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány kulturális felelőse mondta ezt Zirc város Hősök-napi megemlékezésén, az I. András téren található hősi emlékműnél.


Hősök napján azokra emlékezünk, akik önzetlenül áldozatot vállaltak egy nemzeti ügy sikeréért. Hős a háborúban elesett katona, hős a politika áldozata, hős az anya, aki elveszti férjét, fiát és egyedül neveli gyermekeit, és hős, aki áldozatot vállal egy közösségért – sorolta az ünnepség szónoka, majd Teleki Pál miniszterelnököt idézte:

„Földrajzilag nehezebb helyen egy nemzetnek az országa sem fekszik, mint a mienk. Ahhoz, hogy ezt az országot ezer éven át és a mostani körülmények között is fenntartsuk, olyan nemzet szükséges, mely erős akarattal és szabadságszeretettel, kemény elszántsággal rendelkezik”.


Hangsúlyozta, ha nemzeti öntudatunkat nem tudjuk megőrizni, akkor az új világban már nem lesz szükségünk emlékezni, nem a múlt nagyjaira, de semmire a világon, mert a lélektelen embernek nem hiányzik a múltból semmi, mert nem is kötődik semmihez. „Lehet, hogy nyerünk egy kis időt, ami arra elég lesz, hogy mondáinkat, regéinket, múltunkat leírjuk és elrejtsük egy szikla alá, ahol majd a következő nemzedék megtalálja és felfedezi magában a nemzeti érzést és a világ visszatér a normális kerékvágásba”.


Egervölgyi Dezső végül arra hívta fel a figyelmet, hogy vigyázzunk a szabadságunkra. Ha nem találunk egymásra, nem ismerjük fel egymásban a jó testvért, akkor nincs tovább.


Wittmann György szavalatával, Szakács Ildikó zenével kísért irodalmi előadásával tette elevenebbé a katonahősök, a háborúk, szabadságharcok polgári áldozatainak az emlékét.A tavalyi évben felújított emlékműnél az emlékező szervezetek – Zirc Városi Önkormányzat, a Fidesz-KDNP helyi szervezete, a Zirci Egyházközség, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Zirci Országzászló Alapítvány – elhelyezték koszorúikat.


A koszorúzók sorfala, balról Szakács Ildikó, aki már 35 éve szolgálja Zirc város kulturális életét


Az emlékezés virágait Imrefi Mór plébános atya áldotta meg, majd imát mondott a hősökért.Az ünnepség zárásaként az emlékező közösség elénekelte a Boldogasszony Anyánkat.

Kelemen Gábor