A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Eredményes öt évet zárt a képviselő-testület


A 2014–2019. közötti önkormányzati ciklus utolsó rendes ülését tartotta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.


Az ülésre beszámoló készült a képviselő-testület 2014–2019-es választási ciklusban folytatott munkájáról.

„Megállapíthatjuk, hogy az állami finanszírozás rendszerének megváltozása, a feladatstruktúra átalakítása, az adósságkonszolidáció pozitív hatással voltak az önkormányzat gazdálkodására. Önkormányzatunk soha nem bővelkedett szabadon felhasználható forrásokban, a költségvetés végrehajtása és az egyensúly biztosítása nagy fegyelmet követelt a korábbi ciklusok során és követel jelenleg is. A működtetési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásáról sikeresen gondoskodtunk. Fejlesztéseink megvalósítása során törekedtünk pályázati források bevonására, a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztésére – ezen belül különösen az energiaracionalizálásra –, az épített környezet és a zöldterületek fejlesztésére, Zirc hírnevének öregbítésére, az itt élők elégedettségének növelése érdekében”

– olvasható többek között a beszámolóban, melyet elfogadott a képviselő-testület.A helyi autóbuszjárat útvonalán lévő autóbuszmegállók komfortosításának érdekében hulladékgyűjtő edények és padok kihelyezéséről döntött a képviselő-testület. Mindez majd a „Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban” projekttel párhuzamosan történik, az apátság elöli területről kikerülő padokat újítják fel, és helyezik ki a helyi járati buszmegállókban.


A csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítására vonatkozó árajánlatok is elbírálásra kerültek. Városunk belterületein az utóbbi időkben a hirtelen nagy esőzések nyomán több területen alakult ki csapadékvíz által veszélyeztetett, illetve elöntött magántulajdonú ingatlanrész, valamint használhatatlanná vált közterület, járdaszakasz. A bejelentések alapján a városüzemeltetési osztály munkatársai megvizsgálták a tárgyi területeket és a város hét pontjára sürgős csapadékvíz-elvezetési, felújítási megoldásokat javasoltak a testületnek.


A történelmi múlt is részét képezte a képviselő-testület szeptemberi ülésének. A Kistemplom melletti királyi udvarház és környéke történelmi emlékhellyé nyilvánítását kezdeményezi és támogatja a városvezetés, a Damjanich utca 13. és a Kossuth Lajos utca 9. szám alatt található lakóházak helyi védelem alá helyezésével kapcsolatban pedig előzetes döntés született.


A folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos döntések is születtek. A „Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt vonatkozásában eszközbeszerzéssel kapcsolatos döntést hozott a képviselő-testület. A "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című projekt esetében a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének módosítása történt meg.


Tiszteletdíjról történő lemondások következtében támogatói döntések is születtek. Dr. Horváth Sándor Árpád alpolgármester az Öreg-Bakony Barátai Egyesület javára mondott le 270 250 forint összegű tiszteletdíjáról és ugyanekkora összeggel járul hozzá a Zirci Fúvószenekar bányásznapi fellépéséhez, valamint az adventi programsorozat megvalósulásához. Sztana Éva, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagja az Erdélyi Baráti Kör Egyesület részére ajánlotta fel a honoráriumát 91 103 forint összegben.


A napirendek tárgyalását követően Ottó Péter polgármester köszönetét fejezte ki a képviselőknek, bizottsági tagoknak, hivatali munkatársaknak az elmúlt öt évben kifejtett aktív munkájukért, amivel hozzájárultak a város működtetéséhez és fejlődéséhez.


Kelemen Gábor