A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Eredményes közbeszerzési eljárás, jóváhagyott településfejlesztési koncepció


A közelmúltban három rendkívüli ülést is tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, többek mellett a Zirc-Akli szennyvíz-elvezetését célzó projekt és a településfejlesztési koncepció is napirendre került.


Eredményesnek nyilvánította a képviselő-testület a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, „Zirc-Akli szennyvíz-elvezetés és –kezelés kiépítése” tárgyú projekt nyílt közbeszerzési eljárását, nyertesének pedig a Hanich Gép Kft-t nevezte meg.


Egy hosszú folyamat záró döntése született meg, jóváhagyásra került a településfejlesztési koncepció.

Az önkormányzat még a 2018-as év elején határozta el Zirc város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek – a településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak (HÉSZ) – a teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálatát. Az elfogadott településrendezési eszköz megküldésre kerül az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, ezt követően lesz majd elérhető a város honlapján.


Két civil szervezet kérelméről is döntés született.

A képviselő-testület támogatja a Zirci Országzászló Alapítvány kezdeményezését, egyben támogatását adja a Szent István téren felállítandó köztéri fakereszt felállításához szükséges engedélyek megszerzéséhez. Ahhoz is hozzájárulásukat adták a döntéshozók, hogy az „Ők is Emberek” Alapítvány a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában álló Ady Endre utca 3. szám alatti ingatlanban, a Segítő Kezek Háza épületében székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyként használja.


Korábbi rendkívüli ülésen arról is döntött a képviselő-testület, hogy elvi hozzájárulását adja a zirci székhelyű Vizuális- és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány által a „Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa” program keretében benyújtott, „Modern művészet Zircen” című pályázat megvalósításához, a pályázat nyertessége esetén pedig anyagi támogatásként hozzájárul a köztéren elhelyezésre szánt alkotásokra vonatkozóan.


Szintén ezen ülés napirendjei között

az eredményessé nyilvánított eljárást követően közbeszerzési szakértőt választott a képviselő-testület az „Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen” című projekt keretében.


A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat két döntés is érintette. Elfogadásra került az épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítésére beérkezett ajánlat, egy másik ülésen pedig a földszinti épületszárny utcai homlokzatának festésére irányuló beszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása történt meg, nyertesének az AMBISZA Kft-t nevezte meg a testület.


Kelemen Gábor