A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Emlékezni a hőseinkre és vigyázni a szabadságunkra

– Hősök napján azokra emlékezünk, akik önzetlenül áldozatot vállaltak egy nemzeti ügy sikeréért – Egervölgyi Dezső hangsúlyozta ezt a Csaba Lilla által elmondott gondolatai között Zirc város Hősök-napi megemlékezésén, az I. András téri emlékműnél.


Az ünnepség szentmisével vette kezdetét a Kistemplomban, majd az emlékezők a Hősök-emlékművéhez vonultak, ahol Csaba Lilla, a társszervező Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársa köszöntötte az egybegyűlteket és tolmácsolta Egervölgyi Dezső, a Zirci Országzászló Alapítvány kulturális felelősének gondolatait.


Hangsúlyozta, hogy

emlékezni csak nemzeti öntudattal rendelkező népek tudnak, akiknek van nyelve, múltja, történelme, kultúrája.

A haza, hazaszeretet, nemzet, család, Istenhit, becsület, erkölcs és lelkiismeret kulcsszavak a nemzet életében. Minden erkölcsiségnek forrása a lelkiismeret, amely a keresztény érzületű népeknél alapérték. A fenti fogalmak a nemzet alapértékei, melyek több mint ezer éven át megtartották a magyarságot.

Egervölgyi Dezső gondolatait Csaba Lilla tolmácsolta Zirc város Hősök-napi megemlékezésén

„Amikor emlékezünk, nem a sírokhoz zarándokolunk el, hanem az emlékhelyhez, melyet a szívünkben-elménkben hordunk, hiszen tisztelettel-szeretettel gondolunk a hősökre. Hős a háborúban elesett katona, hős a politika áldozata, hős az anya, aki elveszti férjét, fiát és egyedül neveli fel gyermekeit, és hős, aki áldozatot vállal egy közösségért. Amikor hőseinkre emlékezünk, egy erkölcsi magasságra emelkedett ősünkre emlékezünk”

– hangzott el a beszédben, majd sorolták, hogy kikre és mire is kell emlékeznünk ilyenkor.


Honfoglaló elődeinkre, a 907-es pozsonyi sorsdöntő csatára, a tatárjárás, a belső háborúk, a mohácsi vész, a Dózsa-féle felkelés, majd a 150 éves török megszállás áldozataira. A végvári hősökre, a Habsburgok 300 éves megszállására, az ország gyarmati sorban tartására, a magyar történelmi családok kiirtására, a nyomorra, mely kikényszerítette a Rákóczi-szabadságharcot. Emlékezünk továbbá az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc hősi halottaira, a kivégzett katonákra, polgárokra, papokra, a kazamatákban szenvedő magyarokra. Az első világháború katonahőseire, a hátországban szenvedő polgári lakosokra, a Tanácsköztársaság magyar áldozataira. A második világháború katonahőseire, polgári és egyéb áldozataira, a Budai kitörés vértanúira. De szükséges emlékeznünk a kommunizmus áldozataira is.


Nem volt még nép a világon – talán a lengyeleket leszámítva –, aki annyit szenvedett volna, mint a magyar, hívta fel a figyelmet az ünnepség szónoka, majd hozzáfűzte:

„Vigyázzunk a szabadságunkra!”

A koszorúzók és az ünnepségen közreműködők csoportképe

A történelmi egyházak képviseletében Huszár Lőrinc plébános atya mondott áldást a hősökre,

majd az emlékező szervezetek – Zirc Városi Önkormányzat, a Zirci Egyházközség, a Fidesz Helyi Szervezete, a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Zirci Országzászló Alapítvány – elhelyezték koszorúikat az emlékmű lábazatánál.


Cikk: Kelemen Gábor

Fotók: Boross László