A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Emberség, megértés, alázat


Az egészségügyben dolgozókat ünnepelte a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és Zirc Városi Önkormányzat a jubileumi Semmelweis nap alkalmából.


Az ünnepségre a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Járóbeteg Szakrendelőjének aulájában került sor, az egészségügyi dolgozókat és a megjelent vendégeket Venczel Ildikó, a házigazda intézmény titkárságvezetője köszöntötte.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 2018. Semmelweis-emlékév, kétszáz éve született Semmelweis Ignác, a magyar orvostudomány legnagyobb, nemzetközi tekintélyű orvosa.

Kiemelte, hogy a városban tevékenykedő egészségügyi dolgozók tiszteletére rendezett ünnepség a kórház és az önkormányzat összefogásával valósult meg az idei évben is.Dr. Vermes Tamás, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója emlékezőbeszédében részletesen taglalta Semmelweis Ignác életútját, mint mondta, munkásságának jelentősége abban rejlik, hogy

felismerte a fertőzések kézzel történő átvitelének lehetőségét és felhívta a figyelmet a kézfertőtlenítés fontosságára a kórházi fertőzések megelőzése, csökkentése érdekében.

A születésnapjához kötjük az egészségügyben dolgozók ünnepét, július 1-je 2011 óta munkaszüneti nap.


Vetítettképes előadáson mutatta be a kórház főigazgatója Semmelweis Ignác felfedezését, téziseit


A főigazgató örömét fejezte ki, hogy intézményük már évek óta együtt ünnepli az egészségügyben dolgozókat az önkormányzattal. Beszámolt a kórház és rendelőintézet első negyedévi munkájáról, az elmúlt időszak eredményeiről. Kiemelte, hogy

az egyik legkorszerűbb és legszebb intézményben dolgozhatnak, dolgozóik jól képzettek, támogatják is a képzésüket.

Valamennyi fekvőbeteg osztály és az egynapos sebészet százszázalékos ágykihasználtsággal működik, ami meglátszik azon is, hogy a kórház likviditást mutat pénzügyileg. Számos, területen kívüli beteg is választja a zirci egészségügyi intézményt. Már olyan ellátásokat is tudnak nyújtani, amelyek nagy megyei kórházakban is ritkaságszámba mennek, és mindezt kulturáltan, kevés várakozási idővel adják – hangsúlyozta dr. Vermes Tamás.Beszélt a fejlesztésekről is, 2017-ben európai uniós támogatásból megvalósult a naperőművük, amely tartósan, stabilan működik, beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hasznot hoz az intézmény számára. Folyamatban van a Krónikus Belgyógyászati Osztály bővítése, amely a kórház vezető projektje, s mintegy ötvenszázalékos készültségen áll, novemberre várható a befejezése. Hozzátette, hogy mindez ugyanakkor kihívást is jelent az osztály számára, hiszen augusztus 1-től csökkentett ágyszámmal, építkezés közben nehezebb körülmények között kell hozni az elvárt teljesítményt. A betegbiztonsági pályázatnak lezárult a közbeszerzése, ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a kézhigiénia fontosságára, és elmondta, nagyon fontos szerepe van a kézfertőtlenítés, takarítás oktatásának és mindezek leellenőrzésének. Kezdetét vette egy másik projekt is, melynek keretében 46 új kórtermi ágy, és további eszközök kerülnek beszerzésre.

Minden mutatót figyelembe véve intézményünk az országos élbolyba tartozik– összegzett a kórház főigazgatója, és ezért a kiváló eredményért köszönetét fejezte ki a teljes kollektívának. Fontosnak nevezte a viselkedési kultúrát, amely egyfajta kisugárzást is ad az intézményről.Ezt követően a „Zirc Egészségügyéért” szakmai kitüntetés átadására került sor, melyet Valler Ilona, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet ápolási igazgatója vehetett át Zirc Városi Önkormányzattól. A kitüntetésben részesülő személyt Palkovics Jánosné, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkársági és pénzügyi referense méltatta – erről kapcsolódó írásunkban olvashatnak –, az elismerő oklevelet pedig Ottó Péter polgármester és a kitüntetés odaítéléséről döntő Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke, Varga Zita adta át. Valler Ilonát a kórház főigazgatója, dr. Vermes Tamás is köszöntötte a jeles alkalomból.


Valler Ilona ápolási igazgató hallgatja a méltatását az önkormányzat képviselői közöttAz egészségügyi intézmény több dolgozójának, munkacsoportjának teljesítményét méltányolta az ünnepségen. Semmelweis-napi jutalomban részesült Forsthoffer Erika, Majkóné Hoffmann Judit, Melhart-Hédl Lídia, Munkácsi Gabriella. Főigazgatói dicséretet kapott Lukácsné Bauer Anita, az Egynapos sebészet csoport (Erdélyi Istvánné vezető műtősnő, Zrínyi József ápoló, Zrínyiné Wéber Csilla ápoló, Kacsányi Istvánné ápoló, Molnár Ferenc műtőssegéd, Török Laura adminisztrátor) és a Takarító csoport (Földesi István csoportvezető, Cserepes Jánosné, Gróf Krisztina, Hajas Zoltánné, Horváth Melinda, Kalányosné Lampert Csilla, Komlós László, Orsós Józsefné, Óvári István, Óvári Józsefné, Pálfi Emília, Tenk Mónika, Schwéger Ferencné).


A jutalomban, dicséretben részesülő kórházi dolgozók, csoportvezetők


Az ünnepség Ottó Péter polgármester pohárköszöntőjével zárult. Először is Semmelweis Ignácról emlékezett meg, akinek az életútja nagyon sok tanulsággal szolgál a ma embere számára is. Kiemelte, hogy az emberiség nagy dolgait mindig megfigyeléseken alapulva tudta továbbvinni, felfedezései az emberi megfigyelőképességnek voltak köszönhetők, amely tulajdonság nagyon fontos az egészségügy mindennapjaiban is. Gratulált a kitüntetésben, elismerésben, jutalomban részesülőknek.

Fontosnak nevezte, hogy az ünnepeltek számára mit ad az ünnep, hogyan érzik magukat, és azt is, hogy az egészségügyi dolgozók visszacsatolást kapjanak a páciensektől, betegektől, az ő nevükben is el lehessen mondani a köszönet szavait.


Utalt a főigazgató köszöntőjére, és megerősítette, hogy az egészségügyi dolgozók emberséggel, kellő megértéssel, alázattal viseltetnek a betegek iránt, és talán ez lehet az oka annak, hogy nemcsak Zircről és a térségből választják gyógyulásuk helyéül az intézményt. Végül köszönetét fejezte ki a zirci egészségügyben dolgozóknak áldozatos munkájukért.


Ottó Péter polgármester köszönti a zirci egészségügyben dolgozókat


Kelemen Gábor

sajto@zirc.hu