A bakony fővárosa

archívum - esemény

archívum - hírek

Élni kell a szabadságunkkal és nem visszaélni azzal

-Napjainkban mi szabadon élhetünk, mert az 1956-os forradalom és szabadságharc végül is minden hatalom ellenében győzött. Ezzel élnünk kell és nem visszaélnünk, becsüljük szabadságunkat és védelmezzük biztonságunkat.


Dr. Kőváry György hangsúlyozta ezt az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulójára szervezett megemlékezésen, az ’56-os emlékkőnél.


Az előzményeket illetően elmondta, vita tárgya, hogy az október végén kirobbant szuezi válság miként hatott a magyar forradalom ügyére. Mai vélemény szerint csak figyelemelterelésre volt jó, és még arra, hogy a Szovjetunió látta, hogy a nyugati hatalmak a nemzetközi szerződések felrúgásával akarják megoldani a problémát, így maga is jogot formált magának arra, hogy egy nép jogait semmibe vegye.


1956. november 4-én megindult a forgószél hadművelet, mintegy hatvanezer katona lépett az ország területére, Maléter Pált, a kormány honvédelmi miniszterét már két nappal azelőtt, tőrbe csalva elfogták a szovjetek. A komoly erőt képviselő, de elszigetelt ellenállási gócokat minden hősiességük ellenére felszámolták. Az a néhány nyugati tudósító, aki bejutott az országba, az önfeláldozás, a reménytelen helyzetben is hősies helytállás példáiról számolt be.


A diktatúra ellen sokan nem láttak más megoldást, mint a nyugatra távozást. Szakképzett vagy tanulni vágyó értékes állampolgárok hagyták itt az országot mintegy kétszázezren. Négyezer honfitársunk esett áldozatául a leverés utáni megtorlásnak

– sorolta a szomorú számokat az emlékezés szónoka.

Dr. Kőváry György emlékezőbeszédében az 1956-os forradalom és szabadságharc tanulságaira is felhívta a figyelmet

„1956. november 4-én – bár vasárnapra esett – némák maradtak a harangok, elnémultak az utcák, és az emberek is némaságot fogadtak: félelemből, haragból vagy tévedésből. Senki sem győzött igazán, hiszen a társadalom minden tagja hosszú időre a hatalom kiszolgáltatottjává vált. Nekünk nem csak az elhunytak emlékét kell ápolnunk, hanem azt a nemzeti egységet is meg kell őriznünk, amely a második világháború utáni tízéves, fokozódó elnyomásra adott válasz volt.”


A szónok arra is felhívta a figyelmet, hogy

a történelmet a tanulságok levonása miatt kell tanulnunk, és az 1956-os forradalomnak is megvannak a maga tanulságai.

Az egyik, hogy az igazi erő a kis közösségekben rejlik, akik egy világhatalommal szemben vették fel a küzdelmet. „Így van ez ma is. A kihívások ugyan mások, de nem kisebb léptékűek, mint hatvanhét évvel ezelőtt.” A másik fontos tanulságként azt említette, hogy elsősorban magunkra számíthatunk a világban. „Nem feledhetjük, hogy ’56-ban magunkra maradtunk a küzdelmünkkel, hiszen a szép szavakon kívül nem sok mindent kaptunk a szabad világ hatalmaitól.”


Dr. Kőváry György végül az Új Ember katolikus hetilap korabeli számából idézett: „Élve maradtak azok, akiknek testük meghalt, mert örökké élnek az örökkévalóságban és a nemzet szívében. Mert eljön a nap, a világosság véres ostyája, és én imára kulcsolom a kezem. Nem lehet mást tenni, csak a holtakért, élőkért, az egész Magyarországért imádkozni, imádkozni.”

Erre az imára kérte fel az emlékezők körében megjelent történelmi egyházak képviselőit, Vecsey Katalin református lelkészt és Pápicsné Jakab Johanna Júlia evangélikus lelkészt.

Zirc város civil polgárai és az egyházak képviselői is mécsessel emlékeztek az ’56-os forradalom és szabadságharc áldozataira

A Zirci Országzászló Alapítvány és a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB közös szervezésében megvalósult emlékezésen műsorvezetőként közreműködött Csaba Lilla.


Cikk: Kelemen Gábor

Fotók: Boross László